Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta không ngừng tăng cao, đặc biệt tại Quảng Ninh. Quảng Ninh được xem là “mảnh đất vàng” hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Quảng Ninh hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư: Tỉnh có hạ tầng giao thông, hạ tầng các KCN, KKT hoàn thiện; tỉnh đứng đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cũng như nhiều chỉ số về cải cách hành chính; tỉnh có các chính sách đầu tư hấp dẫn; đặc biệt là tinh thần cởi mở, cầu thị, quyết liệt của các cấp lãnh đạo… Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh dưới đây.

Công ty có vốn nước ngoài là gì?

Công ty có vốn nước ngoài các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt về tỉ lệ góp vốn, cổ phần

Cơ sở pháp lý thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh:

Biểu cam kết WTO;

Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Phương thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh

Theo Luật Công ty 2020 thì có 2 cách thức chính để thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh, bao gồm:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài,  trong trường hợp này chủ đầu tư có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài có từ 1% đến 100% vốn nước ngoài.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bằng cách để thương nhân nước ngoài mua cổ phần, góp vốn của công ty đã đăng ký kinh doanh.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh

Thứ nhất, Không thuộc các lĩnh vực cấm đầu tư

Dự án đầu tư ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng và lợi ích công cộng;

Dự án đầu tư ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, các di tích lịch sử, văn hóa của Việt Nam;

Dự án đầu tư gây tổng hại sức khỏe cộng đồng và phá hoại tài nguyên môi trường;

Dự án đầu tư về các phế thải độc hại để đưa vào Việt Nam, sử dụng các chất độc hại hoặc tác nhân độc hại được quy định cấm sử dụng trong các Điều ước quốc tế;

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư tại Việt Nam phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Nếu nhà đầu tư vào các ngành nghề có điều kiện thì phải đảm bảo các điều kiện đó.

Thứ hai, Điều kiện đối với từng lĩnh vực cụ thể

Trong lĩnh vực sản xuất:

Nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp; quy hoạch phát triển đối với địa phương;

Có năng lực tài chính để thực hiện dự án;

Tuân thủ các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự.

Trong lĩnh vực thương mại:

Nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển đối với địa phương;

Có năng lực tài chính và kinh nghiệm để thực hiện dự án;

Các mặt hàng xuất nhập khẩu phải có mã HS và không thuộc trường hợp cấm, hạn chế xuất nhập khẩu, phân phối phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO;

Đảm bảo các điều kiện về chứng chỉ hành nghề và điều kiện về vốn theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể;

Đáp ứng tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án cụ thể.

Trong lĩnh vực dịch vụ:

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được quyền đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường trong biểu cam kết dịch vụ WTO;

Đảm bảo các điều kiện theo biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO;

Phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án;

Nhà đầu tư phải có năng lực kinh nghiệm và tài chính để thực hiện dự án đầu tư.

Các bước thực hiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bước 1: Kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ. Đồng thời, cơ quan Đăng ký đầu tư cũng sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến theo bước 1, nhà đầu tư nộp hồ sơ giấy (bản cứng) xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài cần cung cấp:

Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với vốn dự định thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài cần cung cấp:

Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Hồ sơ chứng minh trụ sở công ty: Hợp đồng thuê nhà, Bản sao coogn chứng giấy tờ nhà đất của bên cho thuê: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng; nếu bên cho thuê là công ty: cần cung cấp thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinhd oanh bất động sản;

Đối với dự án có thuê đất của nhà nước cần nộp thêm: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cần nộp thêm: Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;

Thực hiện khắc con dấu công ty, đăng tải con dấu và công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khắc con dấu được tiến hành sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể khắc dấu tại một đơn vị có chức năng khắc dấu. Theo Luật Doanh nghiệp thì các doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, cũng như hình thức con dấu.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Chỉ dành cho doanh nghiệp có thực hiện quyền bán lẻ hàng hóa

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương.

Bước 5: Mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài cần góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, ngay sau khi thành lập công ty nhà đầu tư cần tiến hành mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp.

Bước 6: Hoàn thành các thủ tục sau thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty nhà đầu tư tiến hành các thủ tục đăng ký tài khoản, mua chữ số, nộp thuế môn bài, kê khai thuế môn bài, phát hành hóa đơn, kê khai thuế,….

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam:

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam

Trên thực tế vì thủ tục thành lập công ty Việt Nam đơn giản hơn nhiều, nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn thành lập công ty Việt Nam trước sau đó tiến hành thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam hoặc cũng có thể mua lại phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam đã có sẵn.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.

Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài

Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:

Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775