Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

Ninh Bình được biết đến là thành phố với nhiều tiềm năng phát triển. Trong những năm gần đây, Ninh Bình không còn là cái tên quá xa lạ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vậy khi các nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình cần thực hiện như thế nào? Điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình là gì? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là Công ty được thành lập trên cơ sở 100% vốn đầu tư là từ nhà đầu tư nước ngoài hoặc có sự liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân, pháp nhân) và nhà đầu tư Việt Nam (cá nhân/pháp nhân) mang Quốc tịch Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài đầu tư:

Thành lập công ty tại Việt Nam với 100% vốn nước ngoài.

Cùng góp vốn để thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam.

Mua cổ phần vốn góp của công ty Việt Nam.

Thực hiện đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Đặc điểm công ty có vốn nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 nhà đầu tư nước ngoài trong công ty có vốn nước ngoài là các cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật hiện hành thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Các nhà đầu tư vốn nước ngoài có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp;

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ yêu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư

Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư

Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư

Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

Hồ sơ cần chuẩn bị đối với nhà đầu tư cá nhân

Hộ Chiếu (yêu cầu sao y công chứng)

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng số tiền đầu tư 

Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng 

Vốn dự kiến đầu tư vào Công ty 

Dự kiến đặt tên công ty 

Dự kiến ngành nghề kinh doanh của Công ty nước ngoài

Hồ sơ cần chuẩn bị đối với nhà đầu là công ty/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao y (Hợp thức hoá lãnh sự)

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng số tiền đầu tư (Bản gốc) hoặc báo cáo tài chính có lời tương ứng (Hợp thức hoá lãnh sự)

Điều lệ hoạt động của công ty mẹ bên nước ngoài (Hợp pháp hoá lãnh sự)  

Hợp đồng thuê trụ sở văn phòng 

Vốn dự kiến đầu tư vào Công ty 

Dự kiến đặt tên công ty 

Dự kiến ngành nghề kinh doanh của Công ty nước ngoài

Hộ chiếu của người đại diện pháp luật – Giám đốc của công ty tại Việt Nam.

Đối tượng có thể thành lập công ty có vốn nước ngoài

Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập;

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; 

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cần xin thêm Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

Trình tự, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình:

Trường hợp 1: Trường hợp dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương

Bước 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Nộp 01 hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư:

Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Sau đây gọi chung là KCN)

Giải trình về hồ sơ, điều kiện cấp phép (nếu có);

Sau 15 ngày làm việc: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ

Bước 2: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

Giải trình, cung cấp các tài liệu khác (nếu có);

Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo sửa đổi/bổ sung hồ sơ;

Thực hiện thủ tục sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Khắc dấu công ty;

Kê khai, nộp thuế môn bài;

Thực hiện thủ tục phát hành hoá đơn;

Trường hợp 2: Trường hợp dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương

Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đâu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Chuẩn bị hồ sơ xin quyết định chủ trương;

Nộp 08 hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Bộ kế hoạch và đầu tư

Giải trình về hồ sơ xin quyết định chủ trương (nếu có);

Sau 63 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đâu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chuẩn bị hồ sơ xin quyết định chủ trương;

Nộp 04 hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố

Giải trình về hồ sơ xin quyết định chủ trương (nếu có);

Sau 35 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đâu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý các khu công nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ xin quyết định chủ trương;

Nộp 04 hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Ban quản lý các khu công nghiệp

Giải trình về hồ sơ xin quyết định chủ trương (nếu có);

Sau 35 ngày làm việc: Nhận kết quả là Quyết định chủ trương đầu tư của nhà đầu tư/ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ;

Sau 5 ngày làm việc: Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục.

Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực nhà đầu tư thành lập công ty: theo Biểu cam kết WTO Việt Nam cam kết tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập doanh nghiệp theo lĩnh vực. Theo đó, có nhiều ngành nghề Việt Nam không hạn chế tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài như thương mại, xây dựng, sản xuất, y tế, giáo dục…nhưng nhiều lĩnh vực lại hạn chế tỷ lệ nhất định với nhà đầu tư như: quảng cáo, du lịch, vận tải, logistics, …

Quốc tịch nhà đầu tư cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ vốn góp khi thành lập công ty

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Ninh Bình và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775