Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn

Lạng Sơn là tỉnh có 2 đường biên giới giáp với Quảng Tây – Trung Quốc, 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, 9 cửa khẩu phụ và các cặp chợ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho Lạng Sơn trở thành điểm giao lưu, trung tâm buôn bán thương mại quan trọng của cả nước. Chính quyền tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó thu hút các nhà đầu tư về xứ Lạng. Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

Luật đầu tư 2020;

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, do các nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thành lập hoặc tham gia góp vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Đặc điểm của công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Về thành viên, cổ đông, chủ sở hữu

Thành viên, cổ đông, chủ sở hữu của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài. 

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Về tỷ lệ vốn sở hữu 

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế. Trừ các trường hợp sau đây:

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp trên thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 Luật Đầu tư.

Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn – Đầu tư trực tiếp

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn

Bước 1: Kê khai thông tin về dự án đầu tư của nước ngoài trên cổng thông tin quốc gia.

Chủ đầu tư cần kê khai thông tin về dự án đầu tư lên cổng thông tin quốc gia. Sau khi tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép đầu tư, chủ đầu tư sẽ được cấp tài khoản trên hệ thống này và sẽ dùng chính tài khoản này để theo dõi tình hình hồ sơ.

Ngoài ra, cơ quan Đăng ký đầu tư cũng sẽ dùng hệ thống này để tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp để đầu tư tại Việt Nam thì cần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy phép đăng ký đầu tư.

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư ngoại quốc.

Đề xuất về dự án đầu tư gồm: Vốn đầu tư, chủ đầu tư tiến hành dự án, quy mô, mục tiêu đầu tư, nhu cầu lao động phương án huy động vốn, thời hạn – địa điểm- tiến độ đầu tư và đề xuất hưởng ứng ưu đãi đầu tư, đánh giá về tác động, hiệu quả của dự án.

Nhà đầu tư là cá nhân thì cần:

Giấy chứng minh nhân dân bản sao, hộ chiếu bản sao, thẻ căn cước bản sao

Văn bản, tài liệu xác minh số dư tài khoản ngân hàng.

Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần:

Giấy đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương.

Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất của chủ đầu tư, kèm theo bản cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính cùng với tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Các tài liệu liên quan khác như giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thuê, văn phòng thuê hợp lệ.

Nếu dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hạn chế thì phải chuẩn bị bản giải trình về công nghệ hạn chế sử dụng trong dự án gồm các nội dung như: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình của công nghệ. Các thông số kỹ thuật và tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ.

Thời gian nộp hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Thời gian Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư là tròng vòng 15 – 30 ngày.

Bước 3: Chuẩn bị về thông tin để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn

Một là, Chuẩn bị ngành nghề đăng ký kinh doanh

Khi mở công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp, phục vụ đúng mục đích kinh doanh.

Một công ty có thể đăng ký nhiều ngành nghề khác nhau. Và doanh nghiệp cần tiến hành tra cứu mã ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành nghề cấp 4 và áp đúng mã ngành nghề đó, mới có thể đăng ký kinh doanh.

Hai là, Loại hình công ty:

Hiện nay, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thường chỉ hoạt động dưới 2 loại hình công ty chính đó là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Nếu chọn loại hình công ty TNHH thì số lượng thành viên tối thiểu cần có là 1 thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc 2 thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Còn số lượng thành viên tối đa mà công ty có thể có là 50 thành viên.

Nếu chọn loại hình công ty cổ phần thì cần có tối thiểu là 3 cổ đông góp vốn mới có thể đăng ký loại hình này. Tuy nhiên, công ty cổ phần lại không giới hạn số lượng thành viên tối đa. Do đó, nếu công ty bạn muốn có nhiều cổ đông góp vốn thì nên chọn loại hình này. 

Ba là, Chuẩn bị địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần có địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, cần tránh đặt địa chỉ ở những nơi cấm đặt địa chỉ doanh nghiệp như khu tập thể, chung cư.

Bốn là, Chuẩn bị tên công ty

Tên công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần tuân thủ một số quy định như tên phải có đủ cấu trúc gồm loại hình và tên riêng.

Năm là, Kê khai vốn điều lệ cho công ty

Khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì một trong những việc làm quan trọng mà bạn cần thực hiện đó là kê khai vốn điều lệ cho công ty. Doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ tùy vào khả năng và điều kiện của của công ty mình nếu trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện.

Tức là lúc này bạn có thể đăng ký vốn điều lệ là 100 triệu, 700 triệu, 1 tỷ, 5 tỷ… tùy vào khả năng của công ty.

Tuy nhiên, nếu trường hợp công ty đăng ký ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, vốn ký quỹ thì sẽ cần phải kê khai vốn điều lệ bằng hoặc nhiều hơn vốn pháp định.

Sáu là, Người đại diện pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Người đại diện pháp luật của công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những quy định về người đại diện theo pháp luật. Nên chọn những người đủ năng lực, kinh nghiệm để có thể chịu trách nhiệm đối với những quyết định của công ty.

Doanh nghiệp cần lưu ý là có thể chọn nhiều người làm đại diện pháp luật cho công ty. Nhưng phải đảm bảo là luôn phải có ít nhất 1 người thường trú tại Việt Nam.

Người đảm nhận chức danh đại diện pháp luật có thể là chủ tịch, giám đốc, tổng giám đốc, phó giám đốc hay quản lý công ty.

Bước 4: Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn

Doanh nghiệp soạn thảo đầy đủ các tài liệu và hồ sơ để đăng ký mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Giấy đăng ký kinh doanh, thành lập công ty có vốn nước ngoài

Danh sách đi kèm thông tin đầy đủ, chi tiết của cổ đông hay thành viên công ty Có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nhà đầu tư là cá nhân thì cần:

Giấy chứng minh nhân dân bản sao, hộ chiếu bản sao, thẻ căn cước bản sao

Văn bản, tài liệu xác minh số dư tài khoản ngân hàng.

Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần:

Giấy đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương.

Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất của chủ đầu tư, kèm theo bản cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính cùng với tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Điều lệ cơ bản của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nộp lên Sở KH & ĐT. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép thành lập sau 3 – 5 ngày làm việc.

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam và được cấp giấy phép hợp lệ, doanh nghiệp cần:

Công bố thông tin đăng ký công ty và khắc con dấu:

Công bố về việc đăng ký công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam một cách đầy đủ lên cổng thông tin của quốc gia trong vòng 1 tháng.

Doanh nghiệp khi đã được cấp mã số thuế thì thực hiện khắc con dấu cho doanh nghiệp của mình, mẫu dấu cũng cần công khai giống như thông tin công ty.

Tiến hành treo bảng hiệu công ty và góp vốn vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam:

Doanh nghiệp cần làm bảng hiệu và treo bảng hiệu công ty trước trụ sở chính.

Thời hạn để tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 3 tháng (90 ngày) kể từ khi công ty được cấp giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp hãy lưu ý để thực hiện góp vốn đúng quy định.

Đăng ký chữ ký số và tài khoản ngân hàng

Sau khi mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bạn cần mua chữ ký số để đăng ký nộp thuế trực tuyến cho công ty.

Chủ công ty/doanh nghiệp CÓ vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mang CMND, con dấu và giấy phép thành lập công ty đến ngân hàng để mở tài khoản giao dịch cho công ty.

Thực hiện kê khai, đóng thuế ban đầu và thuê dịch vụ kế toán:

Doanh nghiệp cần kê khai thuế ban đầu và đóng những loại thuế cơ bản như thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần tiến hành làm thủ tục ban đầu về thuế hay kê khai các sổ sách ban đầu sau khi thành lập công ty.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Lạng Sơn và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775