Bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình

Khi đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì phải làm bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Vậy khi viết bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình cần trình bày những nội dung nào? Bài viết của Công ty Luật Rong Ba sẽ trình bày cụ thể dưới đây.

Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau

Bản kiểm điểm cá nhân là bản tự kiểm điểm dùng cho các cá nhân để trình bày những sai sót, khuyết điểm mà mình mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm trong những thời gian tới. Khi cá nhân thực hiện một hành vi nào đó vi phạm kỷ luật thì sẽ cần có bản kiểm điểm cá nhân để tự kiểm điểm lại bản thân và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

Bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình là gì?

Bản kiểm điểm đảng viên là bản tự đánh giá của Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hàng năm, để tổng kết lại những mặt đã đạt được và chưa đạt được trong một năm rèn luyện, phấn đấu thì mỗi đảng viên phải làm Bản kiểm điểm điểm đảng viên.

Thông qua bản kiểm điểm Đảng viên, mỗi đảng viên sẽ có thể tổng kết được những thành tích, những mặt đã đạt được cũng như những sai phạm và hạn chế đã, đang mắc phải trong suốt quá trình sinh hoạt Đảng của một năm vừa qua để từ đó có thể định hướng được phương án khắc phục những tồn đọng, phát huy những điểm mạnh của bản than trong năm tiếp theo cũng như tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng, nhà nước và xã hội.

Trong đó, bản kiểm điểm đang viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình là bản kiểm điểm Đảng viên điển hình.

Bản kiểm điểm đảng viên là bản kiểm điểm do đảng viên soạn thảo hoặc điền theo mẫu có sẵn, được viết khi đảng viên vi phạm quy định của nhà nước về chính dân số, vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Bản kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ nguyên nhân sai phạm, hình thức xử phạt, quy chế xử lý….

Hình thức xử lý vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình

bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình

Quy định tai điều 27 quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 quy định số 102-QĐ/TW mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 quy định số 102-QĐ/TW gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Xem xét kết nạp lại vào Đảng nếu đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Hiện nay, Đảng viên bị khai trừ có thể được kết nạp lại vào Đảng. Các điều kiện kết nạp lại Đảng viên sinh con từ thứ 3 trở lên có phần thay đổi hơn trước. Thể hiện với các tiêu chuẩn cần đảm bảo trong cố gắng, nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn. Mang đến các giá trị đóng góp cho hoạt động Đảng. Từ đó mang đến hiệu quả đối với hoạt động quản lý, tổ chức lãnh đạo đất nước. Cụ thể, theo Điều 4 của Quy định 05/QĐ-TW quy định có thể được xem xét việc kết nạp lại vào Đảng khi có đầy đủ điều kiện cụ thể là:

Đáp ứng đúng các điều kiện, tiêu chuẩn trong tổ chức hoạt động Đảng. Với các thống nhất từ trên xuống trong tính chất đảm bảo quản lý nhà nước. Thỏa mãn theo quy định từ Điều lệ Đảng. Các hướng dẫn, quy định từ Trung ương. Cũng như gắn với yêu cầu từ thực tế trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị, địa phương.

Nếu là người có uy tín trong đơn vị, cộng đồng, cơ quan. Với chất lượng thực hiện hiệu quả công việc. Tư tưởng, đóng góp giá trị đối với xây dựng và phát triển các hoạt động thực tế. Hiệu quả đối với khai thác và tìm kiếm lợi ích cho nhân dân. Ngoài ra cần phải có sự đánh giá cao trong kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chức trách của mình. Tự ý thức về trách nhiệm với nhân dân thông qua cấp ủy nơi cư trú và nơi công tác đánh giá.

Các khoảng thời gian khác nhau trong quy định về thực hiện phấn đấu. Trong đó cũng gắn với tính chất, mức độ đối với các hành vi vi phạm thực hiện trên thực tế.

Đối với trường hợp sinh con thứ 3: Cần phải phấn đấu ngắn nhất thời gian 24 tháng.

Trường hợp sinh con thứ 4 : Cần phải phấn đấu ngắn nhất thời gian 36 tháng.

Lưu ý: Đảng viên sau khi bị đưa ra khỏi Đảng lại vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì không được xem xét kết nạp lại vào Đảng.

Những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

Nội dung chính bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình

Để soạn thảo một bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3. Với mẫu được cung cấp theo những yêu cầu cần thiết triển khai về nội dung và hình thức. Thì về cơ bản cần có đầy đủ những nội dung sau:

Tên Đảng bộ, chi bộ. Xác định với cơ quan tiến hành quản lý trực tiếp Đảng viên. Trong đó, cơ quan cũng có quyền tiếp nhận, xử lý các vi phạm trong thẩm quyền.

Tên tiêu đề là bản tự kiểm điểm cá nhân. Thực hiện với Đảng viên có hành vi vi phạm khi sinh con thứ 3. Tự kiểm điểm đánh giá với chủ động, nhận thức đối với các hành vi thực hiện. Cũng như thể hiện với các lỗi vi phạm, các khuyết điểm đang tồn tại. Việc này giúp cá nhân nhìn nhận, có các điều chỉnh phù hợp. Để từ đó thay đổi bản thân hoàn thiện cũng như chấp hành tốt hơn các quy định, nghĩa vụ phải thực hiện. Đồng thời xác lập với trách nhiệm cần thực hiện trong vi phạm.

Thông tin của người viết bản kiểm điểm: Giúp xác định đối với việc phân biệt các cá nhân. Cũng như thông tin với việc gia nhập vào tổ chức Đảng. Thực hiện với các nội dung sau: Ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh. Thông tin đơn vị công tác. Ngày vào Đảng, ngày chính thức gia nhập.

Nội dung kiểm điểm

Xác định đối với các thông tin đối với thực hiện vi phạm.

Vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình – cụ thể là sinh con thứ 3

Nguyên nhân vi phạm: Nêu với các nguyên nhân dẫn đến không đảm bảo biện pháp kế hoạch hóa. Trong khi đây là một nghĩa vụ phải bảo đảm tuân thủ.

Hình thức xử phạt khiển trách đối với trường hợp sinh con thứ 3. Đây là hình thức kỷ luật do Đảng viên nhận về đối với các tính chất tự kiểm điểm trong tính chất và mức độ vi phạm.

Lời hứa: Thực hiện, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Không tái phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định. Cũng như các cam kết đối với chấp nhận hình thức xử lý.

Ngày tháng năm viết bản kiểm điểm.

Ký và ghi rõ họ và tên người viết bản kiểm điểm trên. Thể hiện với các ý chí, suy nghĩ được thực hiện.

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình

ĐẢNG BỘ …………………..                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: …………………….                                                          —————

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng: ………………………………… Ngày chính thức: ……………………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

Nguyên nhân sai phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại khoản 9 Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức hình thức kỷ luật như sau:

Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng khi vi phạm quy định của pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình.

Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

……………., ngày … tháng … năm ……….

Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về bản tự kiểm điểm của đảng viên khi vi phạm kế hoạch hóa gia đình và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775