Danh mục: Tư Vấn Luật

Nhập khẩu thiết bị y tế

Trong bối cảnh hội nhập Quốc tế sâu rộng nhập khẩu thiết bị y tế là một trong những lĩnh vực được các Quốc gia trên Thế giới quan tâm. Nhìn chung để có được những thiết bị y tế nhập khẩu thì cần phải đáp ứng được những điều kiện nhập khẩu nghiêm ngặt …

Nhượng quyền thương mại là gì

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử …
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775