Tư Vấn Luật

Thừa kế tài sản

Thừa kế được hiểu cơ bản là việc người hiện đang còn sống được thừa hưởng, kế nhiệm tài sản và quyền sở hữu tài sản của người đã chết để lại. Vậy dưới góc nhìn của pháp luật thì thừa kế được định nghĩa ra sao? Thừa kế tài sản dưới định nghĩa của …

Giải thể công ty nước ngoài

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam khá nhiều, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng đủ mạnh để tồn tại lâu dài trên thị trường sôi động, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Điều này khiến một số doanh nghiệp phải tiến …

Thủ tục chấp thuận góp vốn

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là một trong các hình thức đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, thủ tục chấp thuận góp vốn/mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện như nào? Quý bạn đọc …
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775