Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Việt Nam những năm gầy đây chứng kiến làn sóng đầu tư ồ ạt, mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Với việc ban hành Luật Doanh nghiệp 2020, Việt Nam đã thiết lập khung pháp lý nhằm điều chỉnh sự tham gia đầu tư cũng như thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó cải thiện môi trường đầu tư theo hướng tích cực hơn. Một trong những địa điểm thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều khu công nghệ cao và trụ sở của các nhà đầu tư nước ngoài.  Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh như thế nào? Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung gì? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.  

FDI là gì?

FDI (Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hoặc tổ chức nước này vào nước khác bằng cách thiết lập nhà xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh. Mục đích nhằm đạt được các lợi ích lâu dài và nắm quyền quản lý cơ sở kinh doanh này.

Giải thích chi tiết hơn về FDI, Tổ chức Thương mại Thế giới đưa ra định nghĩa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở nước khác (nước thu hút đầu tư) đi cùng với quyền quản lý số tài sản đó. Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác.

Trong phần lớn các trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài sẽ là những cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là công ty mẹ và số tài sản được gọi là công ty con hay chi nhánh công ty.

Nguồn gốc và bản chất của FDI

Mặc dù xuất hiện muộn hơn các hoạt động kinh tế đối ngoại khác đến cả vài chục năm nhưng FDI đã nhanh chóng thiết lập vị trí của mình trong quan hệ quốc tế. Dần trở thành một xu thế tất yếu của lịch sử, một nhu cầu không thể thiếu của mọi quốc gia trên thế giới.

Về bản chất, FDI là sự gặp nhau về nhu cầu của hai bên, một bên là nhà đầu tư và bên còn lại là quốc gia tiếp nhận đầu tư. Trong đó, cụ thể:

Có sự thiết lập quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tới nơi được đầu tư.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Đối với các nguồn vốn đã được đầu tư, thiết lập quyền sở hữu và quyền quản lý.

Kèm theo quyền chuyển giao công nghệ, kỹ thuật của nhà nước đầu tư với nước bản địa.

Có liên quan đến sự mở rộng thị trường của các doanh nghiệp, tổ chức đa quốc gia.

Luôn luôn gắn liền với sự phát triển của thị trường tài chính quốc tế và thương mại quốc tế.

Các đặc điểm chính của FDI

FDI là hình thức mang tính khả thi và hiệu quả kinh tế rất lớn. Vì vậy, mục đích hàng đầu của FDI chính là mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Thu nhập mà chủ đầu tư thu được mang tính chất là thu nhập kinh doanh chứ không phải lợi tức. Loại hình thu nhập này phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh.

Muốn thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, các nước được đầu tư cần phải có hành lang pháp lý rõ ràng.

Tỷ lệ đóng góp của các bên trong vốn điều lệ hoặc vốn pháp định là cơ sở quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Đồng thời, lợi nhuận và rủi ro của các nhà đầu tư cũng tương ứng với tỷ lệ này.

Chủ đầu tư có quyền tự quyết định đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi. Bên cạnh đó, họ còn được tự do lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư… Vì thế có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhất mang lại lợi nhuận cao.

Để được tham gia kiểm soát hoặc kiểm soát doanh nghiệp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải góp đủ số vốn tối thiểu, tùy theo quy định của mỗi quốc gia.

Thông thường, FDI được thực hiện thông qua việc xây dựng mới hay mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động, bằng việc mua cổ phiếu để thông tin xác nhận.

Điều kiện thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh 

Thứ nhất, Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường

Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

Hình thức đầu tư;

Phạm vi hoạt động đầu tư;

Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh trực tiếp

Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại TP Hồ Chí Minh để thực hiện dự án đầu tư. Để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh trực tiếp sẽ thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư lên Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài

Trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải kê khai thông tin dự án đầu tư lên Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài theo đúng quy định. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp tài khoản để có thể truy cập và theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh trực tuyến. Cũng thông qua Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài này, cơ quan đăng ký đầu tư tại TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý và cập nhật tình hình hồ sơ cho dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định cũng như cấp mã số cho dự án đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh sẽ nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh TP Hồ Chí Minh trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến về dự án đầu tư được thực hiện ở Bước 1.

Hồ sơ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh bao gồm:

Văn bản đề nghị thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh theo mẫu có sẵn;

Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực cá nhân nếu nhà đầu tư là cá nhân Hoặc bản sao y công chứng được hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương nếu nhà đầu tư là tổ chức;

Văn bản đề xuất dự án đầu tư trong đó cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của dự án đầu tư nước ngoài;

Văn bản hoặc tài liệu chứng minh địa điểm đặt trụ sở để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh là hợp pháp như Hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở …..  

Tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài như văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của cá nhân đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc báo cáo tài chính 02 năm gần nhất ; các cam kết hỗ trợ tài chính đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Văn bản giải trình về việc sử dụng công nghệ nếu dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký đầu tư Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh TP Hồ Chí Minh.

Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ được liệt kê bên trên. Trong trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư TP Hồ Chí Minh từ chối, sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố TP Hồ Chí Minh.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh bao gồm:

Văn bản đề nghị thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh theo mẫu có sẵn;

Điều lệ công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh do nhà đầu tư tự biên soạn;

Danh sách thành viên góp vốn nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc Danh sách cổ đông sáng lập nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp các thành viên góp vốn nếu thành viên là cá nhân; Hoặc quyết định thành lập /giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân tương đương của tổ chức nếu thành viên góp vốn là tổ chức với bản sao chứng thực cá nhân của người quản lý phần vốn góp của tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh đã được cấp ở bước 1;

Văn bản ủy quyền nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Bước 4: Thông báo mẫu con dấu tròn, đăng bố cáo cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh sẽ khắc con dấu tròn thông qua đơn vị khắc dấu theo hình thức và số lượng con dấu tự quyết. Sau đó, doanh nghiệp này tiến hành đăng tải mẫu dấu và đóng lệ phí để đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh gián tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài nếu không có dự án đầu tư như ở bước 1 hoặc không cung cấp được đầy đủ giấy tờ như ở mục 1 hoặc mong muốn tiết kiệm thời gian và chi phí có thể lựa chọn hình thức đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh gián tiếp. Đây là cách thức nhà đầu tư nước ngoài sẽ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào một công ty 100% vốn Việt Nam. Để thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh bằng cách này, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần vào công ty 100% vốn Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành góp vốn vào 1 công ty đã được thành lập ở Việt Nam. Nếu không tìm được công ty này thì sẽ tiến hành thành lập 1 công ty 100% vốn Việt Nam.

Thành phần hồ sơ mua phần vốn góp, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị:

Văn đề nghị đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu có sẵn của Phòng đăng ký đầu tư Thành phố TP Hồ Chí Minh;

Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Quy trình giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký đầu tư Thành phố TP Hồ Chí Minh sẽ phản hồi bằng việc cấp văn bản chấp thuận đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nếu từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư cũng sẽ trả lời rõ văn bản trong đó có ghi lý do từ chối. 

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố TP Hồ Chí Minh.

Bước 2: Thay đổi thông tin thành viên/cổ đông trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Nhà đầu tư nước ngoài nộp một bộ hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cập nhật thông tin nhà đầu tư nước ngoài.

Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố TP Hồ Chí Minh.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775