Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An

Với vị trí kết nối thuận tiện đường bộ, đường biển và trong tương lai là tuyến đường đường ven biển kết nối từ Tp.HCM đến Long An và các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, khu kinh tế Long An được đề xuất có thể trở thành hướng đột phá, động lực phát triển cho khu vực. Vậy khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An cần tiến hành những thủ tục nào? Điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An là gì? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa theo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu tư được hiểu là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An

Thứ nhất, Điều kiện về tiếp cận thị trường. 

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định của luật Đầu tư. 

Thứ hai, Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ ba, Năng lực tài chính của cá nhân hay tổ chức đầu tư thể hiện ở số dư tài khoản ngân hàng đối với cá nhân hoặc báo cáo tài chính/ Số dư tài khoản  của tổ chức của những năm gần nhất.

Thứ tư, Nhà đầu tư phải có địa điểm và mặt bằng để thực hiện dự án thể hiện ở việc phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng đó bằng Hợp đồng thuê nhà xưởng, văn phòng kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản với đất.

Thứ năm, Giấy tờ chứng minh chủ thể nhà đầu tư: Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận hoạt động nếu là tổ chức.

Thứ sáu, Nhà đầu tư thuộc đối tượng được phép đầu tư vào Việt Nam theo quy định về chính sách WTO và đầu tư những ngành nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật.

Thời gian thành lập công ty có vốn nước ngoài

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

Đối dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An.

Trình tự và thủ tục thực hiện để thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Long An bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trước tiên, để thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Long An, Nhà đầu tư nước ngoài phải có Dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Đối với Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nếu dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tùy thuộc vào một số yếu tố như mục tiêu dự án, quy mô, mức độ ảnh hưởng đến môi trường, nhu cầu sử dụng đất mà dự án đầu tư có thể thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm các giấy tờ sau đây:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với Nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Cơ quan có thẩm quyền xử lý là một trong các cơ quan sau đây:

Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Quốc Hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, thì Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND Long An:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An nếu dự án đầu tư trongkhu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Đối với Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Tài liệu về tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động/ Giấy phép thành lập/ Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức.

Đề xuất dự án đầu tư;

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thỏa thuận thuê địa điểm/ Hợp đồng thuê văn phòng/ Hợp đồng thuê nhà xưởng và các tài liệu khác chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê, trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với những tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp, Nhà đầu tư phải hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định trước khi nộp cho cơ quan nhà nước.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan sau:

Nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bạn nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu?

Theo quy định hiện hành, thời gian xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ Nhà đầu tư.

Bước 2: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư tiến hành thành lập công ty. Tùy thuộc vào loại hình công ty, Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ tương ứng với từng loại hình theo hướng dẫn sau:

Trường hợp thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của thành viên là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của thành viên là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp thành lập công ty TNHH một thành viên, hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ sở hữu là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của chủ sở hữu là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp thành lập công ty cổ phần, hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Điều lệ công ty;

Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của cổ đông sáng lập là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ thành lập công ty:

Hiện nay, Nhà đầu tư có thể lựa chọn nộp hồ sơ thành lập công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Long An.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Nhà đầu tư.

Bước 3: Xin Giấy phép kinh doanh.

Nếu công ty có vốn nước ngoài hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty phải xin cấp Giấy phép kinh doanh (hay còn gọi là Giấy phép con) để đủ điều kiện hoạt động.

Theo quy định hiện hành, công ty có vốn nước ngoài phải xin cấp Giấy phép kinh doanh trong các trường hợp sau:

Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

Nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm những giấy tờ sau đây:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

Bản giải trình có nội dung: Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định; Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ nêu trên, Bạn nộp hồ sơ tại Sở Công Thương tỉnh Long An

Thời hạn giải quyết:

Từ 25 – 30 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công thương nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775