Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang

Hậu Giang là tỉnh có vị trí quan trọng, nằm ở nơi tương đối trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; vùng sông nước, với hệ thống sông ngòi chằng chịt; có vùng đất rừng nguyên sinh, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, trung tâm lúa gạo, sản xuất thủy sản, trái cây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khi tiến hành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang cần thực hiện như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang dưới đây.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, do các nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thành lập hoặc tham gia góp vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty nước ngoài tại Hậu Giang

Theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như Biểu cam kết WTO và các điều ước quốc tế liên quan, điều kiện chung để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam như sau:

Điều kiện về chủ thể và quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài

Là cá nhân trên 18 tuổi, tổ chức, doanh nghiệp mang quốc tịch là thành viên của WTO hoặc có ký điều ước song phương liên quan đến đầu tư với Việt Nam. Tuy nhiên, tại Việt Nam một số ngành nghề chỉ cho phép nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân mới có thể đầu tư tại Việt Nam.

Điều kiện về năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Có năng lực tài chính để đầu tư và chứng minh được năng lực tài chính đầu tư tại Việt Nam.

Điều kiện về trụ sở công ty dự định đăng ký và địa điểm thực hiện dự án

Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thông qua hợp đồng thuê địa điểm, hợp đồng thuê nhà, thuê đất và giấy tờ nhà đất hợp pháp của bên cho thuê để làm trụ sở công ty và địa điểm thực hiện dự án.

Đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nhà đầu tư phải chứng minh đủ điều kiện cho thuê nhà xưởng và có hợp đồng thuê nhà xưởng trong các cụm, khu công nghiệp.

Điều kiện về năng lực kinh nghiệm và các điều kiện đặc thù theo lĩnh vực đầu tư

Đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với một số lĩnh vực như thương mại, bán buôn bán lẻ hàng hóa nhà đầu tư cần chứng minh có năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư.

Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư khi thành lập công ty nước ngoài tại Hậu Giang

Căn cứ Điều 39 Luật đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

Dự án đầu tư thực biện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật này.

Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Hậu Giang bằng hình thức đầu tư gián tiếp

Đối với phương thức này thì chủ đầu tư nước ngoài tiến hành mua cổ phần, vốn góp của công ty ở Hậu Giang. Đây là cách thức đơn giản để một chủ đầu tư của nước ngoài có thể mở công ty tại Hậu Giang. Trong trường hợp này, thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Doanh nhân ngoại quốc tiến hành đăng ký mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp của Hậu Giang. Hồ sơ đăng ký góp vốn như sau:

Nội dung cụ thể về việc đăng ký góp vốn, mua bán cổ phần, phần vốn góp với công ty Hậu Giang. Trong bản nội dụng phải nếu rõ thông tin chi tiết của công ty mà chủ đầu tư đến từ nước ngoài dự định góp vốn cũng như tỉ lệ vốn muốn góp, cổ phần, phần vốn muốn mua, sở hữu sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

Bản sao có công chứng và xác nhận của lãnh sự các giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân của chủ đầu tư từ nước ngoài như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu và tài liệu xác minh tổ chức đầu tư là cơ quan hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, ví dụ giấy phép đăng ký kinh doanh.

Giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện nếu doanh nhân ngoại quốc không tự mình thực hiện các thủ tục, hồ sơ này.

Bước 2: Làm thủ tục chuyển nhượng, mua bán vốn góp, cổ phần theo quy định.

Quá trình thành lập lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang qua hình thức trực tiếp

Bước 01. Thực hiện kê khai trực tuyến thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nộp hồ sơ bản cứng sẽ được cấp tài khoản để truy cập hệ thống nhằm mục đích theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ quan đăng ký đầu tư cũng sử dụng hệ thống này để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư.

Bước 02. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư;

Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (có thể cung cấp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư do Ngân hàng nước ngoài cấp);

Hợp đồng thuê địa điểm nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính;

Bước 03. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cần tiến hành thủ tục tiếp theo là xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư để được kiểm tra, xem xét hồ sơ.

Bước 04. Khắc con dấu, thông báo mẫu dấu và Công bố thông tin của doanh nghiệp trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 05. Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở công thương đối với các doanh nghiệp

Bước 06. Thực hiện mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định cần thực hiện góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần thực hiện mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp.

Bước 07. Các công việc khác cần thực hiện: Sau khi hoàn thành các công việc trên, công ty/doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục đăng ký tài khoản. mua chữ ký số, kê khai thuế môn bài, phát hành hóa đơn,..

Thủ tục thuế sau thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang

Sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang, bạn cần thực hiện các nghĩa vụ sau:

Đăng ký sử dụng chữ ký số điện tử với cơ quan thuế quản lý công ty có người nước ngoài tại Hậu Giang

Kê khai và nộp tiền thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý công ty có người nước ngoài tại Hậu Giang

Mở tài khoản ngân hàng công ty, thông báo mở tài khoản lên sở kế hoạch đầu tư của công ty có người nước ngoài tại Hậu Giang

Đăng ký nộp thuế điện tử qua tài khoản ngân hàng công ty có người nước ngoài tại Hậu Giang và chữ ký số đã đăng ký tại Hậu Giang

Đăng ký sử dụng hóa đơn (nếu có nhu cầu) giấy hoặc điện tử tại cơ quan quản lý thuế của công ty tại Hậu Giang

Công ty có người nước ngoài tại Hậu Giang treo biển công ty và chuẩn bị văn phòng làm việc, có thể cán bộ thuế phụ trách sẽ xuống kiểm tra cơ sở

Tiếp đón cán bộ thuế kiểm tra cơ sở và cung cấp giấy tờ liên quan của công ty có người nước ngoài tại Hậu Giang

Công ty có người nước ngoài tại Hậu Giang thông báo sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng sau khi được chấp thuận và tra thấy trên cổng thông tin của cơ quan thuế

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hậu Giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775