Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong 03 thành phố lớn nhất của Việt Nam và ngày càng thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư. Nhờ những chính sách thu hút đầu tư mà ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn Đà Nẵng là nơi thành lập công ty. Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng như thế nào? Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng bao gồm những nội dung gì? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.  

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một loại hình tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Loại hình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵn

Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC)

LLC là loại pháp nhân phổ biến nhất ở Việt Nam và là sự lựa chọn tuyệt vời cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV). Các nhà đầu tư đơn lẻ có thể tận dụng cấu trúc công ty đơn giản của nó, chỉ cần một người sáng lập . LLC không được phép phát hành cổ phiếu công khai và được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần (CTCP)

Công ty cổ phần được khuyến nghị cho các doanh nghiệp vừa và lớn vì cơ cấu doanh nghiệp của nó rất phức tạp và cần tối thiểu ba người sáng lập . Hơn nữa, quá trình đăng ký của nó thường bị trì hoãn do yêu cầu khắt khe hơn. Loại công ty cổ phần này cho phép chủ sở hữu phát hành cổ phiếu và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng.

Văn phòng đại diện (RO)

Văn phòng đại diện là một giải pháp hoàn hảo cho các doanh nhân nước ngoài muốn quan sát thị trường địa phương tại Việt Nam và có được sự hiện diện của thị trường trước khi mở rộng ra nước này. RO không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tạo thu nhập và hoạt động như một công ty bình thường.

Chi nhánh

Một chi nhánh phục vụ như là một phần mở rộng của công ty mẹ của nó. Chủ sở hữu của các chi nhánh tại Việt Nam có thể tiến hành các hoạt động thương mại và kiếm lợi nhuận mà không cần kết hợp một pháp nhân riêng biệt.

Điều kiện thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng 

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Thứ nhất, Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường

Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

Hình thức đầu tư;

Phạm vi hoạt động đầu tư;

Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thứ hai, Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng trực tiếp

Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Đà Nẵng để thực hiện dự án đầu tư. Để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng trực tiếp sẽ thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1: Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư lên Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài

Trước khi nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh tại Đà Nẵng, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải kê khai thông tin dự án đầu tư lên Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài theo đúng quy định. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp tài khoản để có thể truy cập và theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh trực tuyến. Cũng thông qua Hệ thống đăng ký quốc gia về đầu tư nước ngoài này, cơ quan đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng sẽ xử lý và cập nhật tình hình hồ sơ cho dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định cũng như cấp mã số cho dự án đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng sẽ nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đà Nẵng trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến về dự án đầu tư được thực hiện ở Bước 1.

Hồ sơ thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng bao gồm:

Văn bản đề nghị thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng theo mẫu có sẵn;

Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực cá nhân nếu nhà đầu tư là cá nhân Hoặc bản sao y công chứng được hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương nếu nhà đầu tư là tổ chức;

Văn bản đề xuất dự án đầu tư trong đó cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của dự án đầu tư nước ngoài;

Văn bản hoặc tài liệu chứng minh địa điểm đặt trụ sở để thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng là hợp pháp như Hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở …..  

Tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài như văn bản xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của cá nhân đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc báo cáo tài chính 02 năm gần nhất ; các cam kết hỗ trợ tài chính đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Văn bản giải trình về việc sử dụng công nghệ nếu dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký đầu tư Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh Đà Nẵng.

Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ được liệt kê bên trên. Trong trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư Đà Nẵng từ chối, sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng bao gồm:

Văn bản đề nghị thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng theo mẫu có sẵn;

Điều lệ công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng do nhà đầu tư tự biên soạn;

Danh sách thành viên góp vốn nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc Danh sách cổ đông sáng lập nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;

Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp các thành viên góp vốn nếu thành viên là cá nhân; Hoặc quyết định thành lập /giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân tương đương của tổ chức nếu thành viên góp vốn là tổ chức với bản sao chứng thực cá nhân của người quản lý phần vốn góp của tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng đã được cấp ở bước 1;

Văn bản ủy quyền nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Bước 4: Thông báo mẫu con dấu tròn, đăng bố cáo cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng

Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng sẽ khắc con dấu tròn thông qua đơn vị khắc dấu theo hình thức và số lượng con dấu tự quyết. Sau đó, doanh nghiệp này tiến hành đăng tải mẫu dấu và đóng lệ phí để đăng bố cáo thông tin đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng gián tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài nếu không có dự án đầu tư như ở bước 1 hoặc không cung cấp được đầy đủ giấy tờ như ở mục 1 hoặc mong muốn tiết kiệm thời gian và chi phí có thể lựa chọn hình thức đầu tư thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng gián tiếp. Đây là cách thức nhà đầu tư nước ngoài sẽ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào một công ty 100% vốn Việt Nam. Để thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng bằng cách này, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần vào công ty 100% vốn Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành góp vốn vào 1 công ty đã được thành lập ở Việt Nam. Nếu không tìm được công ty này thì sẽ tiến hành thành lập 1 công ty 100% vốn Việt Nam.

Thành phần hồ sơ mua phần vốn góp, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị:

Văn đề nghị đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu có sẵn của Phòng đăng ký đầu tư Thành phố Đà Nẵng;

Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Quy trình giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký đầu tư Thành phố Đà Nẵng sẽ phản hồi bằng việc cấp văn bản chấp thuận đăng ký góp vốn, mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nếu từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư cũng sẽ trả lời rõ văn bản trong đó có ghi lý do từ chối. 

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Bước 2: Thay đổi thông tin thành viên/cổ đông trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Nhà đầu tư nước ngoài nộp một bộ hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cập nhật thông tin nhà đầu tư nước ngoài.

Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775