Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

Bắc Giang là tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy, quy trình thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang như thế nào? Cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu về trong bài viết dưới đây về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì ?

Thành lập công ty được xem là thủ tục pháp lý được chủ doanh nghiệp tiến hành tại những cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại Luật đầu tư có quy định như sau: “Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Trong khái niệm trên có thuật ngữ “Nhà đầu tư nước ngoài” vậy Nhà đầu tư nước ngoài là gì ? Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Như vậy, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện việc thành lập một tổ chức kinh tế và trong tổ chức kinh tế đó có một phần hoặc toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thẩm quyền thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang:

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang được thực hiện bởi các nhà đầu tư. nhà đầu tư thì được quy định như sau:

Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

Điều kiện thứ nhất, Điều kiện về tiếp cận thị trường. Đây là điểm mới của Luật Đầu tư hiện hành so với Luật đầu tư cũ.

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư trong các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định của luật Đầu tư.

Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên,Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

Hình thức đầu tư

Phạm vi hoạt động đầu tư

Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư

Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều kiện thứ hai, Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều kiện thứ ba, Năng lực tài chính của cá nhân hay tổ chức đầu tư thể hiện ở số dư tài khoản ngân hàng đối với cá nhân hoặc báo cáo tài chính/ Số dư tài khoản của tổ chức của những năm gần nhất.

Điều kiện thứ tư, Nhà đầu tư phải có địa điểm và mặt bằng để thực hiện dự án thể hiện ở việc phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng đó bằng Hợp đồng thuê nhà xưởng, văn phòng kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản với đất.

Điều kiện thứ năm, Giấy tờ chứng minh chủ thể nhà đầu tư: Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân/ Giấy chứng nhận hoạt động nếu là tổ chức

Điều kiện thứ sáu, Nhà  đầu tư thuộc đối tượng được phép đầu tư vào Việt Nam theo quy định về chính sách WTO và đầu tư những ngành nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật

Vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hình thức thành lập công ty nước ngoài tại Bắc Giang

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngay từ đầu, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 1% đến 100% vốn công ty;

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần trong công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục góp vốn thành lập công ty mới tại Việt Nam.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)

Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

Hồ sơ yêu cầu thành lập công ty nước ngoài tại Bắc Giang

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư

Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư

Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư

Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Thủ tục xin chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Công ty sẽ chỉ được thành lập khi mà hoàn thành đủ – đúng thủ tục theo yêu cầu. Cụ thể như sau:

Đầu tiên, nhà đầu tư nước quốc tiến hành kê khai thông tin trực tuyến và nộp hồ sơ giấy đến Cơ quan đăng ký đầu tư. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận thì nhà đầu tư được cấp tài khoản dùng để truy cập hệ thống.

Trên hệ thống thông tin quốc gia, nhà đầu tư có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của mình. Khi hồ sơ được chấp thuận thì cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cùng mã số dự án.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thông thường là 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng thì cơ quan sẽ yêu cầu nhà đầu tư sửa đổi bổ sung. Đối với tỉnh Bắc Giang đang cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư nước ngoài thì thời hạn giải quyết có khả năng sẽ ngắn hơn.

Về thẩm quyền cấp giấy thì hiện nay tại Bắc Giang có 2 cơ quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cấp cho dự án ngoài khu công nghiệp, công nghệ, chế xuất,…Ban quản lý khu vực nơi có các khu công nghiệp, chế xuất, công nghệ,..sẽ tiếp nhận hồ sơ dự án trong khu vực mình quản lý.

Trình tự thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 6: Khắc dấu của công ty

Bước 7: Cấp Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đủ điều kiện hoạt động

Bước 8: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bước 9: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Thủ tục sau thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang

Các bước xin Giấy đăng ký kinh doanh được hoàn tất thì nhà đầu tư tiến hành thủ tục sau thành lập. Các thủ tục bao gồm các công việc quan trọng sau:

Tạo tài khoản ngân hàng cho công ty: Chi tiết thủ tục mở tài khoản sẽ được nhân viên ngân hàng hướng dẫn. Sau khi có tài khoản ngân hàng thì phải nộp thông báo về tài khoản ngân hàng cho phòng đăng ký kinh doanh.

Đăng ký chữ ký số: Đây là thủ tục bắt buộc, công ty tự liên hệ với bên cung cấp dịch vụ chữ ký số như FPT, VNPT, Viettel,… Sau khi đăng ký, công ty thực hiện nộp thuế qua chữ ký số.

Nộp thuế môn bài, tạo biển tên cho công ty và phát hành hóa đơn điện tử

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Giang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775