Văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại được pháp luật quy định như thế nào? Vậy văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang được quy định như thế nào. Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang của Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Chế định thừa phát lại ở Việt Nam.

Mặc dù đến thời gian gần đây, các văn phòng thừa phát lại mới phát triển mạnh và chế định này được nhiều người chú ý hơn. Tuy nhiên, ở Việt Nam, Thừa phát lại đã xuất hiện từ thời Pháp thuộc, miền Bắc gọi là Chưởng tòa, miền Trung gọi là Mõ tòa, miền Nam là Thừa phát lại. Sau Cách mạng tháng 8/1945, Chế định Thừa phát lại tồn tại đến năm 1950 đối với miền Bắc, còn miền Nam nó tiếp tục phát triển đến năm 1975.

Sau nhiều năm không xuất hiện trong các văn bản pháp luật và cả thực tiễn áp dụng, nhà nước đã ban hành nhiều nghị định mới về Thừa phát lại, bắt đầu từ nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Quốc hội khóa 12 ban hành Nghị quyết số 24/2008 cho thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23-11-2012, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Nghị quyết số 36/2012 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm thừa phát lại tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và đến ngày 25-11-2015 thì thông qua Nghị quyết số 107/2015, chính thức cho thực hiện chế định thừa phát lại trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 1-1-2016.

Có thể thấy, nhà nước đang dần mở rộng sự tham gia của yếu tố tư nhân vào các công việc thuộc thẩm quyền của mình, trong đó có lĩnh vực Thừa phát lại. Chế định này ban đầu được đưa trở lại thực thi thí điểm tại các thành phố lớn, nay đã được phổ biến trên khắp các tỉnh thành của cả nước. Đạt được điều này, một phần là nhờ cơ chế của nhà nước và cũng phản ảnh nhu cầu thực tế của người dân đối với chế định Thừa phát lại.

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Văn phòng Thừa phát lại được giao thực hiện một số công việc trong thi hành án dân sự. Xuất phát từ đặc thù đó, việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải đáp ứng các điều kiện nhất định nhằm phát huy tốt nhất vai trò của loại hình này. Theo quy định tại Theo quy định tại điều 21,  Nghị định 08/2020/NĐ-CP về thành lập văn phòng Thừa phát lại, việc quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại căn cứ các tiêu chí sau:

– Điều kiện về kinh tế – xã hội của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện các tiêu chí trên, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Căn cứ vào Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương. Trên cơ sở thông báo nêu trên của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thừa phát lại có nhu cầu thành lập Văn phòng Thừa phát lại nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

Thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại (theo mẫu tham khảo);

Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại, nêu rõ các vấn đề sau:

– Sự cần thiết thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

– Về tổ chức và nhân sự của Văn phòng Thừa phát lại, gồm các nội dung sau:

+ Loại hình Văn phòng Thừa phát lại;

+ Tên, số và quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại, số thẻ và ngày cấp thẻ Thừa phát lại (nếu có) của Thừa phát lại thành lập;

+ Dự kiến kế hoạch chấm dứt hành nghề luật sư, công chứng viên hoặc những công việc khác theo quy định của pháp luật của Thừa phát lại thành lập và các Thừa phát lại hành nghề tại Văn phòng Thừa phát lại (đối với Thừa phát lại là luật sư, công chứng viên hoặc làm những công việc khác chưa chấm dứt hành nghề);

+ Dự kiến tên gọi và tên giao dịch của Văn phòng Thừa phát lại;

+ Dự kiến nhân sự của Văn phòng Thừa phát lại, nêu rõ số lượng, trình độ và kinh nghiệm của Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, nhân viên kế toán và các nhân viên khác;

+ Các dự kiến khác về tổ chức và nhân sự.

– Về cơ sở vật chất của Văn phòng Thừa phát lại, cần nêu rõ các nội dung sau:

+ Trụ sở: dự kiến địa điểm đặt trụ sở, tổng diện tích (nếu sử dụng một phần nhà riêng phải nêu rõ diện tích và vị trí của phần diện tích mà Văn phòng Thừa phát lại sử dụng), các diện tích dự kiến sử dụng để tiếp dân, làm việc, lưu trữ, nơi để xe của khách và của nhân viên Văn phòng, điều kiện thực hiện các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông;

+ Điều kiện và phương hướng áp dụng công nghệ thông tin;

+ Cơ sở vật chất khác.

– Kế hoạch triển khai hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại:

+ Tiến độ thực hiện các dự kiến về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất của Văn phòng Thừa Phát Lại;

+ Tiến độ và các kế hoạch đưa Văn phòng Thừa phát lại vào hoạt động;

+ Quy trình tiếp nhận và thực hiện các công việc của Thừa phát lại;

+ Các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

Tài liệu chứng minh trụ sở Văn phòng Thừa phát lại có diện tích bảo đảm cho hoạt động, cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng, có các điều kiện vật chất cần thiết khác để hoạt động;

Tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy của Văn phòng Thừa phát lại gồm: tiêu chuẩn thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại, nhân viên kế toán, nhân viên hành chính khác (nếu có);

Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại thành lập và các Thừa phát lại làm việc cho Văn phòng Thừa phát lại (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu).

Văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang
Văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Quyền và nghĩa vụ của văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Theo Điều 17 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì Văn phòng Thừa phát lại có quyền và nghĩa vụ như sau:

Văn phòng Thừa phát lại có các quyền sau đây:

– Ký hợp đồng lao động với Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ làm việc cho Văn phòng mình;

– Thu, quản lý, sử dụng chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật;

– Ký hợp đồng, thỏa thuận với người yêu cầu theo quy định;

– Các quyền khác theo quy định.

Văn phòng Thừa phát lại có các nghĩa vụ sau đây:

– Quản lý Thừa phát lại, thư ký nghiệp vụ của Văn phòng mình trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại;

– Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, báo cáo, thống kê;

– Niêm yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện công việc Thừa phát lại, nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở Văn phòng;

– Thu đúng chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu;

– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn phòng mình; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật;

– Tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý người tập sự trong thời gian tập sự tại Văn phòng mình;

– Tạo điều kiện cho Thừa phát lại của Văn phòng mình tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại;

– Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra, cung cấp thông tin về hợp đồng dịch vụ, hồ sơ nghiệp vụ Thừa phát lại;

– Lập, quản lý, sử dụng sổ sách, hồ sơ nghiệp vụ và thực hiện lưu trữ theo quy định;

– Bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại của Văn phòng mình theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định.

 Chức năng của văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại. Văn phòng Thừa phát lại do Thừa phát lại thành lập dựa trên việc gửi hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại đến Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ký quyết định. Chức năng của Văn phòng Thừa phát lại dựa trên những việc mà Thừa phát lại được làm. Những công việc mà Thừa phát lại được làm được quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2013/NĐ-CP, bao gồm:

Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Sự khác biệt giữa  Văn phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang

Văn phòng Thừa phát lại và Văn phòng công chứng có sự khác nhau hoàn toàn rõ rệt. Một số tiêu chí để nêu lên sự khác biệt của 2 văn phòng này như: cơ cấu tổ chức, văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động, thành viên của từng văn phòng, điều kiện của thành viên, phạm vi hoạt động, tính chất, giá trị của văn bản,…

Văn phòng công chứng được thành lập bởi Công chứng viên, có điều kiện, tiêu chuẩn, đào tạo, yêu cầu,… khác biệt so với Thừa phát lại.

Văn phòng công chứng chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Luật Công chứng 2014. Văn phòng Thừa phát lại chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Nghị định 61/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2013/NĐ-CP.

Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của người dân; kết quả của hoạt động này là hợp đồng/giao dịch công chứng/chứng thực. Văn phòng thừa phát lại lập ra vi bằng.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba về văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại Tuyên Quang và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin