Văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

Văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định. Văn phòng Thừa phát lại muốn hoạt động phải tuân thủ một quy trình thành lập theo quy định của pháp luật. 

Vậy quy định văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình được quy định như thế nào. Bài viết về văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình của Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 08/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Khái quát về văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

– Văn phòng Thừa phát lại là tổ chức hành nghề của Thừa phát lại để thực hiện các công việc được giao theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Văn phòng Thừa phát lại do 01 Thừa phát lại thành lập được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty hợp danh.

– Tên gọi của Văn phòng Thừa phát lại phải bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phân tên riêng liên sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Văn phòng Thừa phát lại khác trong phạm vi toàn quốc, không được vi phạm truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Thừa phát lại là Trưởng Văn phòng Thừa phát lại. Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phải là Thừa phát lại.

Văn phòng Thừa phát lại có thể có Thừa phát lại là thành viên hợp danh, Thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và thư ký nghiệp vụ.

 Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.

Con dấu của Văn phòng Thừa phát lại không có hình quốc huy. Văn phòng Thừa phát lại được khắc và sử dụng con dấu sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Thủ tục, hồ sơ đăng ký mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu.

Chế độ tài chính của Văn phòng Thừa phát lại được thực hiện theo chế độ tài chính của loại hình doanh nghiệp tương ứng theo quy định của pháp luật.

 Văn phòng Thừa phát lại không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch ngoài trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại; không được thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài phạm vi hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của Nghị định này.

Tiêu chí thành lập văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

Việc thành lập văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

– Điều kiện về kinh tế – xã hội của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

Điều kiện và thủ tục thành lập văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

Điều kiện và thủ tục thành lập Văn phòng Thừa phát lại  được quy định tại Điều 21 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

Việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

– Điều kiện về kinh tế – xã hội của địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Số lượng vụ việc thụ lý của Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng Thừa phát lại;

– Không quá 02 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, thành phố thuộc tỉnh, thị xã; không quá 01 Văn phòng Thừa phát lại tại 01 đơn vị hành chính huyện.

– Căn cứ vào các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại ở địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

– Căn cứ vào Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại địa phương. Trên cơ sở thông báo nêu trên của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thừa phát lại có nhu cầu thành lập Văn phòng Thừa phát lại nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại đến Sở Tư pháp nơi đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

– Bản thuyết minh về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại để đối chiếu.

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký thành lập

 Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Phí thành lập Văn phòng: Thừa phát lại đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại phải nộp phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình
Văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình

Các dịch vụ chính mà văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình cấp:

Lập vi bằng theo yêu cầu của khách hàng:

Vi bằng là một văn bản có đính kèm hình ảnh do Thừa Phát Lại lập, ghi nhận hành vi, sự kiện, có giá trị chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án, là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của luật pháp. Chính vì vậy, dịch vụ lập vi bằng được Thừa Phát Lại Hòa Bình cấp sẽ giúp bạn lưu giữ những chứng cứ pháp lý nhằm giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai. Bạn có thể sử dụng dịch vụ Lập vi bằng nhà đất, Lập vi bằng vay tiền, Lập vi bằng vụ việc…

Tống đạt văn bản cho tòa án và các cơ quan thi hành án:

Đây là một công việc của Thừa Phát Lại, là một hoạt động mang tính hỗ trợ của các văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình đối với ngành Tòa án và Thi hành án. Tống đạt văn bản phải tuân theo và được thực hiện theo các quy định của các văn bản pháp luật có liên quan (Luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự,….).

Tống đạt văn bản có nghĩa là: các nhân viên văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình (người thừa hành quyền lực công, đại diện cho pháp luật) sẽ tiến hành giao các giấy tờ, tài liệu, văn bản của Tòa án, của các Cơ quan thi hành án đến các đương sự theo thủ tục nhất định. Dịch vụ này giúp cho các cán bộ và viên chức của Tòa án và các cơ quan thi hành án có thời gian tập trung vào công việc chuyên môn.

Xác minh điều kiện thi hành án:

Là thủ tục rất quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, kết quả là cho phép xác định một bản án đã có hiệu lực pháp luật có điều kiện hay không có đủ điều kiện thi hành để tiếp tục thực hiện các quy định, quy trình thi hành án tiếp theo. Người phải thi hành án có điều kiện sẽ bị cưỡng chế thi hành án theo quy định nếu hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà vẫn không tự nguyện thi hành án.

Theo đó, Thừa Phát lại Hòa Bình sẽ xác minh điều kiện thi hành án trên văn bản thỏa thuận với Người được thi hành án trên các nội dung:

– Nội dung cần xác minh, trong đó nêu cụ thể yêu cầu xác minh về điều kiện tài sản hay các điều kiện khác của đương sự;

– Thời gian thực hiện việc xác minh;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

– Chi phí xác minh;

– Các thỏa thuận khác.

Văn phòng Thừa Phát lại Hòa Bình luôn cam kết thực hiện dịch vụ Xác minh điều kiện thi hành án với uy tín, chất lượng cao nhất, đảm bảo lợi ích chính đáng cho khách hàng.

Tổ chức thi hành án:

Thi hành án là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng và là thời điểm trả lại cho đương sự những lợi ích mà lẽ ra đương sự phải được nhận nếu như không có hành vi vi phạm gây ra của bên vi phạm pháp luật. Tuy vậy, trên thực tế có khá nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng quyền và lợi ích của bên thắng kiện vẫn chưa được hoàn trả do một số nguyên nhân (bên thua kiện cố tình không hợp tác, do các cơ quan pháp luật giải quyết chậm) làm tốn công sức cũng như tiền bạc của bên thắng kiện.

Vì vậy, Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự như một trong những dịch vụ quan trọng được sự cho phép của Luật pháp.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Rong Ba về văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về văn phòng thừa phát lại tại Hòa Bình và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin