Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Nhà đầu tư có thể lựa chọn những hình thức đầu tư khác nhau trong đó thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là thành lập tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư như vậy.

Vậy khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần những điều kiện và lưu ý như nào, thủ tục ra sao? Luật Rong Ba xin được đưa ra nội dung tư vấn về các vấn đề pháp lý có liên quan dưới đây.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Thành lập công ty được xem là thủ tục pháp lý được chủ doanh nghiệp tiến hành tại những cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Luật đầu tư có quy định như sau: “Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam kinh doanh có những hình thức đầu tư nào?

Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư vào một đất nước, quốc gia thì cần phải nghiên cứu xem quy định pháp luật của nước đó ghi nhận và cho phép nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư dước các cách thức như nào hay còn gọi là có hình thức đầu tư như nào để có thể vào đất nước đó thực hiện hoạt động đầu tư.

Luật Đầu tư của Việt Nam có ghi nhận cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo các hình thức như sau:

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Thực hiện dự án đầu tư.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng về việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài bao gồm:

Công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Công ty có vốn nước ngoài (Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam) tiếp tục thành lập thêm tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Thành lập mới hoặc góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ công ty;

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cần xin thêm Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

Quy định đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập trước ngày 01/07/2015: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện bởi Phòng đầu tư nước ngoài của qua các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Trong đó hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài bao gồm:

Bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Đề xuất dự án đầu tư nước ngoài.

Hộ chiếu bản sao đối với các nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu liên quan khác minh chứng tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bản sao các tài liệu sau: bản báo cáo tài chính 2 năm gần đây nhất của nhà đầu tư nước ngoài, cam kết hỗ trợ vốn tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ vốn tài chính của các tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, thực hiện việc cung cấp giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư do Ngân hàng nước ngoài cấp phép.

Chuẩn bị hợp đồng thuê địa điểm hoạt động kinh doanh nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính.

Giấy ủy quyền của nhà đầu tư và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ và các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật có công chứng.

Bước 2: Tiếp nhận theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài

Với trường hợp hồ sơ chuẩn bị chưa đủ hoặc bị từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nêu rõ lý do.

Trong khoảng thời hạn 15 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký làm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều lệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, Người tiến hành đại diện theo pháp luật và các thành viên góp vốn, với Công ty TNHH hoặc các cổ đông sáng lập với công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp bản sao hoặc các tài liệu liên quan khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức.

Bản danh sách các thành viên công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc bản danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với mô hình công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao.

Văn bản cử các cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp và các thành viên, cổ đông là tổ chức.

Khi chuẩn bị các giấy tờ, văn bản trên phải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp và được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật có công chứng.

Bước 4: Nhận kết quả nộp hồ sơ là giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Các lưu ý để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các chủ sở hữu doanh nghiệp cần lưu ý: căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, đối với các nhà đầu tư nước ngoài cùng góp vốn với chủ sở hữu ở Việt Nam để thành lập công ty liên doanh, thì phương án tối ưu nhất giúp giảm thiểu thủ tục cần thực hiện theo các thủ tục như sau:

thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam

Bước 2: Doanh nghiệp xin giấy phép đủ điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bước 3: Chuyển nhượng phần vốn góp của doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài là thủ tục chủ ở hữu nước ngoài đăng ký mua phần vốn góp.

Bước 4: Chủ sở hữu xin giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp, giấy phép lập cơ sở bán lẻ, các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh chỉ được áp dụng đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập các cơ sở bán lẻ hàng hóa.

Đối với trường hợp này các việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù có thành viên là nhà đầu tư nước ngoài nhưng không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh.

Do đó, khi doanh nghiệp của bạn không có giấy chứng nhận đầu tư sẽ giảm thiểu được các thủ tục khi có sự thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

Các quy trình thay đổi đơn giản như: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp chỉ có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do vậy chỉ phải thực hiện khi có sự thay đổi về tên của công ty, địa chỉ công ty và thông tin chủ sở hữu của công ty…sau đó tiến hành các bước giống như doanh nghiệp Việt Nam.

Hơn nữa việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không cần phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình thực hiện dự án và báo cáo giám sát đầu tư dự án…

Doanh nghiệp không phải thực hiện các thủ tục cập nhật thông tin đầu tư trên các hệ thống quản lý về đầu tư qua mạng.

Là một trong những loại hình doanh nghiệp lớn và mang lại nguồn thu kinh tế cho đất nước hiện nay, việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về sau sẽ trở thành một trong những xu thế của tất cả các doanh nghiệp.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Để nắm rõ hơn về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ theo Hotline của Luật Rong Ba, đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những thủ tục tiết kiệm và hiệu quả nhất.

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775