Kính hoa đồng

Kính hoa đồng, thuật ngữ hoàn toàn mới lạ trong kiến trúc nhôm kính, và hoàn toàn xa lạ với rất nhiều người hiện nay.

thi công kính hoa đồng

báo giá kính hoa đồng

kính hoa văn

kính hoa đồng

báo giá kính hoa đồng

Báo giá kính hoa đồng

Tuy nhiên không phải quá khó và phức tạp để hiểu và biết rõ về chủng loại kính có thể nói là rất đặc biệt này như thế nào?

cửa kính hoa đồng

kính hoa văn đồng

Xưởng sản xuất kính hoa đồng trang trí nội thất cao cấp

kính hoa đồng

kính hoa đồng 125

kính hoa đồng 125

kính hoa đồng 124

kính hoa đồng 124

kính hoa đồng 123

kính hoa đồng 123

kính hoa đồng 122

kính hoa đồng 122

kính hoa đồng 121

kính hoa đồng 121

kính hoa đồng 120

kính hoa đồng 120

kính hoa đồng 119

kính hoa đồng 119

kính hoa đồng 118

kính hoa đồng 118

kính hoa đồng 117

kính hoa đồng 117

kính hoa đồng 116

kính hoa đồng 116

kính hoa đồng 115

kính hoa đồng 115

kính hoa đồng 114

kính hoa đồng 114

kính hoa đồng 113

kính hoa đồng 113

kính hoa đồng 112

kính hoa đồng 112

kính hoa đồng 111

kính hoa đồng 111

kính hoa đồng 110

kính hoa đồng 110

kính hoa đồng 109

kính hoa đồng 109

kính hoa đồng 108

kính hoa đồng 108

kính hoa đồng 107

kính hoa đồng 107

kính hoa đồng 106

kính hoa đồng 106

kính hoa đồng 105

kính hoa đồng 105

kính hoa đồng 104

kính hoa đồng 104

kính hoa đồng 102

kính hoa đồng 102

kính hoa đồng 101

kính hoa đồng 101

kính hoa đồng 100

kính hoa đồng 100

kính hoa đồng 99

kính hoa đồng 99

kính hoa đồng 98

kính hoa đồng 98

kính hoa đồng 97

kính hoa đồng 97

kính hoa đồng 96

kính hoa đồng 96

kính hoa đồng 95

kính hoa đồng 95

kính hoa đồng 94

kính hoa đồng 94

kính hoa đồng 93

kính hoa đồng 93

kính hoa đồng 92

kính hoa đồng 92

kính hoa đồng 91

kính hoa đồng 91

kính hoa đồng 90

kính hoa đồng 90

kính hoa đồng 89

kính hoa đồng 89

kính hoa đồng 88

kính hoa đồng 88

kính hoa đồng 87

kính hoa đồng 87

kính hoa đồng 86

kính hoa đồng 86

kính hoa đồng 85

kính hoa đồng 85

kính hoa đồng 84

kính hoa đồng 84

kính hoa đồng 83

kính hoa đồng 83

kính hoa đồng 82

kính hoa đồng 82

kính hoa đồng 81

kính hoa đồng 81

kính hoa đồng 80

kính hoa đồng 80

kính hoa đồng 79

kính hoa đồng 79

kính hoa đồng 78

kính hoa đồng 78

kính hoa đồng 77

kính hoa đồng 77

kính hoa đồng 76

kính hoa đồng 76

kính hoa đồng 75

kính hoa đồng 75

Kính nghệ thuật hoa đồng 6

Kính nghệ thuật hoa đồng 6

Kính nghệ thuật hoa đồng 5

Kính nghệ thuật hoa đồng 5

Kính hoa đồng 19

Kính hoa đồng 19

Kính hoa đồng 18

Kính hoa đồng 18

Kính hoa đồng 17

Kính hoa đồng 17

Kính hoa đồng 16

Kính hoa đồng 16

Kính hoa đồng 15

Kính hoa đồng 15

Kính hoa đồng 14

Kính hoa đồng 14

kính hoa văn 1

kính hoa văn 1

kính hoa văn 2

kính hoa văn 2

kính hoa văn 3

kính hoa văn 3

kính hoa văn 4

kính hoa văn 4

kính hoa văn 5

kính hoa văn 5

kính hoa văn 6

kính hoa văn 6

kính hoa văn 7

kính hoa văn 7

kính hoa văn 8

kính hoa văn 8

kính hoa văn 9

kính hoa văn 9

kính hoa văn 10

kính hoa văn 10

kính hoa văn 11

kính hoa văn 11

kính hoa văn 12

kính hoa văn 12

kính hoa văn 13

kính hoa văn 13

kính hoa văn 14

kính hoa văn 14

kính hoa văn 15

kính hoa văn 15

kính hoa văn 16

kính hoa văn 16

kính hoa văn 17

kính hoa văn 17

kính hoa văn 18

kính hoa văn 18

kính hoa văn 19

kính hoa văn 19

kính hoa văn 20

kính hoa văn 20

kính hoa văn 21

kính hoa văn 21

kính hoa văn 22

kính hoa văn 22

kính hoa văn 23

kính hoa văn 23

kính hoa văn 24

kính hoa văn 24

kính hoa văn 25

kính hoa văn 25

kính hoa văn 26

kính hoa văn 26

kính hoa văn 27

kính hoa văn 27

kính hoa văn 28

kính hoa văn 28

kính hoa văn 29

kính hoa văn 29

kính hoa văn 30

kính hoa văn 30

kính hoa văn 31

kính hoa văn 31

kính hoa văn 32

kính hoa văn 32

kính hoa văn 33

kính hoa văn 33

kính hoa văn 34

kính hoa văn 34

kính hoa văn 35

kính hoa văn 35

kính hoa văn 36

kính hoa văn 36

kính hoa văn 37

kính hoa văn 37

kính hoa văn 38

kính hoa văn 38

kính hoa văn 39

kính hoa văn 39

kính hoa văn 40

kính hoa văn 40

kính hoa văn 41

kính hoa văn 41

kính hoa văn 42

kính hoa văn 42

kính hoa văn 43

kính hoa văn 43

kính hoa văn 44

kính hoa văn 44

kính hoa văn 45

kính hoa văn 45

kính hoa văn 46

kính hoa văn 46

kính hoa văn 47

kính hoa văn 47

kính hoa văn 48

kính hoa văn 48

kính hoa văn 49

kính hoa văn 49

kính hoa văn 50

kính hoa văn 50

kính hoa văn 51

kính hoa văn 51

kính hoa văn 52

kính hoa văn 52

kính hoa văn 53

kính hoa văn 53

kính hoa văn 54

kính hoa văn 54

kính hoa văn 55

kính hoa văn 55

kính hoa văn 56

kính hoa văn 56

kính hoa văn 57

kính hoa văn 57

kính hoa văn 58

kính hoa văn 58

kính hoa văn 59

kính hoa văn 59

kính hoa văn 60

kính hoa văn 60

kính hoa văn 61

kính hoa văn 61

kính hoa văn 62

kính hoa văn 62

kính hoa văn 63

kính hoa văn 63

kính hoa văn 64

kính hoa văn 64

kính hoa văn 65

kính hoa văn 65

kính hoa văn 66

kính hoa văn 66

kính hoa văn 67

kính hoa văn 67

kính hoa văn 68

kính hoa văn 68

kính hoa văn 69

kính hoa văn 69

kính hoa văn 70

kính hoa văn 70

kính hoa văn 71

kính hoa văn 71

kính hoa văn 72

kính hoa văn 72

kính hoa văn 73

kính hoa văn 73

kính hoa văn 74

kính hoa văn 74

kính hoa văn 75

kính hoa văn 75

kính hoa văn 76

kính hoa văn 76

kính hoa văn 77

kính hoa văn 77

kính hoa văn 78

kính hoa văn 78

kính hoa văn 79

kính hoa văn 79

kính hoa văn 80

kính hoa văn 80

kính hoa văn 81

kính hoa văn 81

kính hoa văn 82

kính hoa văn 82

kính hoa văn 83

kính hoa văn 83

kính hoa văn 84

kính hoa văn 84

kính hoa văn 85

kính hoa văn 85

kính hoa văn 86

kính hoa văn 86

kính hoa văn 87

kính hoa văn 87

kính hoa văn 88

kính hoa văn 88

kính hoa văn 89

kính hoa văn 89

kính hoa văn 90

kính hoa văn 90

kính hoa văn 91

kính hoa văn 91

kính hoa văn 92

kính hoa văn 92

kính hoa văn 93

kính hoa văn 93

kính hoa văn 94

kính hoa văn 94

kính hoa văn 95

kính hoa văn 95

kính hoa văn 96

kính hoa văn 96

kính hoa văn 97

kính hoa văn 97

kính hoa văn 98

kính hoa văn 98

kính hoa văn 99

kính hoa văn 99

kính hoa văn 100

kính hoa văn 100

kính hoa văn 101

kính hoa văn 101

kính hoa văn 102

kính hoa văn 102

kính hoa văn 103

kính hoa văn 103

kính hoa văn 104

kính hoa văn 104

Kính hoa đồng 13

Kính hoa đồng 13

kính hoa đồng 27

kính hoa đồng 27

kính hoa đồng 26

kính hoa đồng 26

kính hoa đồng 25

kính hoa đồng 25

kính hoa đồng 24

kính hoa đồng 24

kính hoa đồng 23

kính hoa đồng 23

kính hoa đồng 22

kính hoa đồng 22

kính hoa đồng 21

kính hoa đồng 21

kính hoa đồng 20

kính hoa đồng 20

kính hoa đồng 12

Kính hoa đồng 12

Kính nghệ thuật hoa đồng 4

Kính nghệ thuật hoa đồng 4

Kính nghệ thuật hoa đồng 3

Kính nghệ thuật hoa đồng 3

Kính nghệ thuật hoa đồng 2

Kính nghệ thuật hoa đồng 2

Kính nghệ thuật hoa đồng 1

Kính nghệ thuật hoa đồng 1

kính nghệ thuật hoa đồng

Kính nghệ thuật hoa đồng

Kính hoa văn đồng 41

Kính hoa văn đồng 41

Kính hoa văn đồng 40

Kính hoa văn đồng 40

Kính hoa văn đồng 39

Kính hoa văn đồng 39

Kính hoa văn đồng 38

Kính hoa văn đồng 38

Kính hoa văn đồng 37

Kính hoa văn đồng 37

Kính hoa văn đồng 36

Kính hoa văn đồng 36

Kính hoa văn đồng 35

Kính hoa văn đồng 35

Kính hoa văn đồng 34

Kính hoa văn đồng 34

Kính hoa văn đồng 33

Kính hoa văn đồng 33

Kính hoa văn đồng 32

Kính hoa văn đồng 32

Kính hoa văn đồng 31

Kính hoa văn đồng 31

Kính hoa văn đồng 30

Kính hoa văn đồng 30

Kính hoa văn đồng 29

Kính hoa văn đồng 29

Kính hoa văn đồng 28

Kính hoa văn đồng 28

Kính hoa văn đồng 27

Kính hoa văn đồng 27

Kính hoa văn đồng 26

Kính hoa văn đồng 26

Kính hoa văn đồng 25

Kính hoa văn đồng 25

Kính hoa văn đồng 24

Kính hoa văn đồng 24

Kính hoa văn đồng 23

Kính hoa văn đồng 23

Kính hoa văn đồng 22

Kính hoa văn đồng 22

Kính hoa văn đồng 21

Kính hoa văn đồng 21

Kính hoa văn đồng 20

Kính hoa văn đồng 20

Kính hoa văn đồng 19

Kính hoa văn đồng 19

Kính hoa văn đồng 18

Kính hoa văn đồng 18

Kính hoa văn đồng 17

Kính hoa văn đồng 17

Kính hoa văn đồng 16

Kính hoa văn đồng 16

Kính hoa văn đồng 15

Kính hoa văn đồng 15

Kính hoa văn đồng 14

Kính hoa văn đồng 14

Kính hoa văn đồng 13

Kính hoa văn đồng 13

Kính hoa văn đồng 12

Kính hoa văn đồng 12

Kính hoa văn đồng 11

Kính hoa văn đồng 11

Kính hoa văn đồng 10

Kính hoa văn đồng 10

Kính hoa văn đồng 9

Kính hoa văn đồng 9

Kính hoa văn đồng 8

Kính hoa văn đồng 8

Kính hoa văn đồng 7

Kính hoa văn đồng 7

Kính hoa văn đồng 6

Kính hoa văn đồng 6

Kính hoa văn đồng 5

Kính hoa văn đồng 5

Kính hoa văn đồng 4

Kính hoa văn đồng 4

Kính hoa văn đồng 3

Kính hoa văn đồng 3

Kính hoa văn đồng 2

Kính hoa văn đồng 2

Kính hoa văn đồng 1

Kính hoa văn đồng 1

kính hoa văn đồng

Kính hoa văn đồng

Báo giá kính hoa đồng 1

Báo giá kính hoa đồng 1

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý khách hàng những đặc điểm, cấu tạo và ứng dụng rộng rãi nhất của loại kính cao cấp và độc đáo này trong kiến trúc nhôm kính hiện đại và ngành xây dựng hiện nay tại Việt Nam qua bài viết này.

Cửa kính hoa đồng 70

Cửa kính hoa đồng 70

Cửa kính hoa đồng 69

Cửa kính hoa đồng 69

Cửa kính hoa đồng 68

Cửa kính hoa đồng 68

Cửa kính hoa đồng 67

Cửa kính hoa đồng 67

Cửa kính hoa đồng 66

Cửa kính hoa đồng 66

Cửa kính hoa đồng 65

Cửa kính hoa đồng 65

Cửa kính hoa đồng 64

Cửa kính hoa đồng 64

Báo giá kính hoa đồng 2

Báo giá kính hoa đồng 2

Kính hoa đồng là gì? ứng dụng ra sao?

Báo giá kính hoa đồng 3

Báo giá kính hoa đồng 3

Kính hoa đồng hay còn có tên gọi là kính hoa ghép đồng. Dòng kính đặc biệt tinh xảo, độc đáo và khá là kén người dùng.

Báo giá kính hoa đồng 4

Báo giá kính hoa đồng 4

Nó được coi là Nữ hoàng của các loại kính sử dụng trang trí nội thất. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết sản phẩm này tại đây.

Báo giá kính hoa đồng 5

Báo giá kính hoa đồng 5

kính hoa đồng là loại kính hộp có lớp nan trang trí bên trong khoang trống của hộp kính, hoặc lớp hoa đồng trang trí nghệ thuật được khắc CNC trên bề mặt lớp kính.

Báo giá kính hoa đồng 6

Báo giá kính hoa đồng 6

Lớp nan trang trí này được làm hoàn toàn bằng đồng thật 100%. Kính này được ứng dụng rất rộng dãi trong lĩnh vực sản xuất cửa.

cửa kính hoa đồng

Cửa kính hoa đồng

Với các loại nhôm cao cấp, với nhiều tính năng ưu việt cửa nhôm này được rất nhiều các kiến trúc sư sử dụng cho các mẫu cửa nhôm đẹp, tạo sự độc đáo nhất trong thiết kế cho công trình.

Cửa kính hoa đồng 1

Cửa kính hoa đồng 1

Với sự kết hợp độc đáo này luôn tạo ra sự đẳng cấp và sang trọng khác biệt nhất cho mọi công trình. Nhất là với các công trình biệt thự hoặc có thiết kế kiến trúc tân cổ điển.

Cửa kính hoa đồng 2

Cửa kính hoa đồng 2

Quy trình sản xuất kính hoa đồng

kính hoa đồng 28

kính hoa đồng 28

Kính hoa đồng hay còn gọi là tranh kính nẹp đồng, kính ghép hoa đồng là một loại kính trang trí hộp đồng gồm 3 lớp:

kính hoa đồng 29

kính hoa đồng 29

Lớp 1,3(lớp phủ bên ngoài):  là kính cường lực, mỗi lớp kính có độ dày tuỳ thuộc khác hàng (5,6,7,8mm)

kính hoa đồng 30

kính hoa đồng 30

Lớp 2 (lớp giữa): gồm hoa văn đồng. Lớp hoa văn này được nhập khẩu, mài giũa, cắt ghép tỉ mỉ, uốn theo hoạ tiết sao cho phù hợp với kiến trúc, yêu cầu của người sử dụng.

kính hoa đồng 31

kính hoa đồng 31

Việc ghép kính được làm thủ công, vì thế yêu cầu đòi hỏi kĩ thuật, có tay nghề và sự tinh tế. Bề dày mỗi tầm kính ghép hoa đồng từ 20mm – 26mm, khối lượng khoảng 35kg/m2.

kính hoa đồng 32

kính hoa đồng 32

Ứng dụng cửa kính hoa đồng trong xây dựng:

kính hoa đồng 33

kính hoa đồng 33

Tạo ra nét kiến trúc độc đáo riêng biệt, định vị riêng dòng kính hoa đồng trong mắt người sử dụng.

kính hoa đồng 34

kính hoa đồng 34

Nó có thể kết hợp được hài hòa mới mọi chất liệu xây dựng khác như inox, composite cho đến gạch, gốm, đá…

kính hoa đồng 35

kính hoa đồng 35

Được sử dụng nhiều vào các công trình hiện đại, bởi hình tiết hoa văn bắt mắt được mài cắt rất chi tiết – màu sắc kính phong phú cho phép tạo ra sự nổi bật độc đáo cho hệ thống cửa của ngôi nhà.

kính hoa đồng 36

kính hoa đồng 36

Cửa kính hoa đồng là sản phẩm được thiết kế dựa trên những ý tưởng và nhu cầu của người dùng. Chúng tôi  tiếp thu những ý tưởng đấy, đã cho ra đời nhiều thiết kế với nhiều kiểu dáng và mẫu mã phong phú, cửa kính hoa đồng đã và đang được nhiều người quan tâm và lựa chọn làm điểm nhấn cho ngôi nhà thân yêu của họ.

kính hoa đồng 37

kính hoa đồng 37

Xu hướng sử dụng kính hoa đồng trong trang trí nội thất nhà ở

Cửa kính hoa đồng 3

Cửa kính hoa đồng 3

Xã hội phát triển, gu thẩm mỹ về nội ngoại thất của con người cũng thay đổi theo thời gian. Nắm bắt thị hiếu ấy, chúng tôi đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm kinh hoa dong không mối hàn.

Cửa kính hoa đồng 4

Cửa kính hoa đồng 4

Các chi tiết của kính sẽ kết nối được mặt liền mạch với nhau và không có sự xuất hiện của yếu tố hàn nào như những loại kính hoa đồng khác. Điều đó mang lại cho sản phẩm được sự chi tiết, sắc nét và độc đáo hơn.

Cửa kính hoa đồng 5

Cửa kính hoa đồng 5

Kính hoa đồng có thể kết hợp với tất cả các loại cửa nhôm, cửa gỗ,… với nhiều kiến trúc khác nhau từ cổ điển đến hiện đại, từ kiến trúc Đông Âu, lẫn Tây Âu. Tạo ra nét kiến trúc độc đáo riêng biệt, định vị riêng dòng kinh hoa dong trong mắt người sử dụng.

Cửa kính hoa đồng 6

Cửa kính hoa đồng 6

Kính, vật liệu của kiến trúc hiện đại

Cửa kính hoa đồng 7

Cửa kính hoa đồng 7

Công nghệ vật liệu phát triển đã đem cho kiến trúc sự đa dạng và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kiến trúc.

Cửa kính hoa đồng 8

Cửa kính hoa đồng 8

Một trong những vật liệu đã tạo nên bộ mặt kiến trúc hiện đại của thế giới chính là kính. Kính tham gia vào nhiều vị trí, nhiều vai trò của công trình kiến trúc.

Cửa kính hoa đồng 9

Cửa kính hoa đồng 9

Nếu như trước kia kính đa phần chỉ xuất hiện ở cửa (cửa kính) để lấy sáng và chắn gió bụi, thì bây giờ, kính có mặt ở nhiều nơi khác, trong cả nội thất.

Cửa kính hoa đồng 10

Cửa kính hoa đồng 10

Kính trở thành một vật liệu tiêu biểu của kiến trúc hiện đại (cùng với thép và bê-tông) Vật liệu kính gợi chất cảm sang trọng, lạnh – nghiêm, sạch sẽ và chuẩn mực…

Cửa kính hoa đồng 11

Cửa kính hoa đồng 11

Kính làm bộ mặt của kiến trúc nhẹ nhàng và bay bổng hơn, thay thế cho sự nặng nề của những bức tường đặc. Nếu làm kết cấu bao che, kính có ưu điểm nhẹ hơn (so với tường xây), chiều dày cũng nhỏ hơn, tiết kiệm được diện tích; khi thi công lắp dựng nhanh và kinh tế hơn.

Cửa kính hoa đồng 12

Cửa kính hoa đồng 12

Vật liệu kính cho cảm giác mở rộng không gian và tầm nhìn, phô bày được các thành phần kiến trúc – nội thất theo cả chiều rộng và chiều sâu; làm tăng thẩm mỹ không gian kiến trúc, tăng hiệu quả thị giác và hiệu quả chiếu sáng. 

Cửa kính hoa đồng 13

Cửa kính hoa đồng 13

Xu hướng sử dụng kính trong nội thất

Cửa kính hoa đồng 14

Cửa kính hoa đồng 14

Trong những năm gần đây, kính được sử dụng nhiều trong nội thất bởi kính không còn là một vật liệu quá xa xỉ nữa.

Cửa kính hoa đồng 15

Cửa kính hoa đồng 15

Thị trường đã có khả năng cung cấp vật liệu kính rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại với nhiều tính năng ưu việt của kính, phù hợp cho những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Cửa kính hoa đồng 16

Cửa kính hoa đồng 16

Kính được sử dụng trong nội thất như một điều tất yếu, là xu hướng phát triển vật liệu cũng như là xu hướng thiết kế.

Cửa kính hoa đồng 17

Cửa kính hoa đồng 17

Kính được sử dụng nhiều nhất trong nội thất làm vách ngăn; với ưu điểm không chiếm diện tích, và không làm bó hẹp không gian.

Cửa kính hoa đồng 18

Cửa kính hoa đồng 18

Kính có thể làm vách ngăn ở văn phòng, với tính năng ngăn cách âm, ngăn tiếng ồn nhưng lại đảm bảo sự công khai hoạt động.

Cửa kính hoa đồng 19

Cửa kính hoa đồng 19

Kính làm vách ngăn trong nhà ở – đặc biệt là những khu vực hay bị thiếu sáng như phòng tắm, phòng vệ sinh. Ở nhiều trường hợp khác, kính được sử dụng làm vách ngăn cho một không gian nhỏ hơn cần sử dụng máy điều hòa (máy lạnh) mà không làm ảnh hưởng tới tổng thể của không gian lớn, không chia cắt không gian lớn.

Cửa kính hoa đồng 20

Cửa kính hoa đồng 20

Nói chung ưu điểm của kính là cho cảm giác nhẹ nhàng, không bị rối mắt nên làm thoáng không gian. Vì lẽ đó, kính còn được làm lan can sàn, lan can cầu thang; kính được sử dụng làm sàn, làm bậc thang, hay làm các giá kệ để đồ…

Cửa kính hoa đồng 21

Cửa kính hoa đồng 21

Cần cân nhắc khi sử dụng kính

Cửa kính hoa đồng 22

Cửa kính hoa đồng 22

Kính có nhiều ưu điểm, nhưng không phải không có nhược điểm. Khi sử dụng kính cần nắm rõ ưu nhược điểm để phát huy hay hạn chế những yếu tố đó; đồng thời lựa chọn chủng loại và đưa ra giải pháp thiết kế – thi công phù hợp nhất.

Cửa kính hoa đồng 23

Cửa kính hoa đồng 23

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu ở trên, thì ngay khi ra đời; kính cũng có nhược điểm, những bất cập nhất định.

Cửa kính hoa đồng 24

Cửa kính hoa đồng 24

Đó là khả năng chịu lực kém, dễ vỡ; và khi vỡ không an toàn (gây sát thương). Kính (thời gian đầu) khó tạo tạo ra những mặt hình học khác ngoài mặt phẳng, khó tạo những chu vi phức tạp.

Cửa kính hoa đồng 25

Cửa kính hoa đồng 25

Kính cũng dễ bị phá huỷ khi xảy ra chấn động cơ học, cháy nổ… hơn so với các loại vật liệu khác. Kính còn tạo ra hiệu ứng nhiệt (hiệu ứng lồng kính) – là một vấn đề ảnh hưởng lớn đến bản thân môi trường công trình và cả môi trường ở phạm vi lớn.

Cửa kính hoa đồng 26

Cửa kính hoa đồng 26

Tuy nhiên, với tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới như hiện nay, các nhà sản xuất đã giải quyết và khắc phục được rất nhiều các nhược điểm của kính, để đưa kính lên thành một loại vật liệu hàng đầu hữu dụng cho kiến trúc và nội thất

Cửa kính hoa đồng 27

Cửa kính hoa đồng 27

Đặc điểm của kính hoa đồng

Ưu điểm: 

Cửa kính hoa đồng 28

Cửa kính hoa đồng 28

Kính hoa đồng với hơn 30 mã màu kính nhập khẩu, giúp việc phối màu trở lên dễ dàng và đáp ứng phong phú nhu cầu của người sử dụng.

Cửa kính hoa đồng 29

Cửa kính hoa đồng 29

Kính hoa đồng là Kính trang trí, độ bền cao chịu được mọi hoàn cảnh thời tiết khắc nhiệt của đất nước như hiện nay, cách âm, cách nhiệt tốt và được hút chân không, dễ lau chùi, bền vững với thời gian.

Cửa kính hoa đồng 30

Cửa kính hoa đồng 30

Kính Hoa Đồng hoàn hảo trong mọi chi tiết, sang trọng trong mọi không gian, lộng lẫy nhờ màu vàng bóng của đồng, kính màu nhập khẩu kết hợp màu nắng của thiên nhiên, màu đỏ hoặc trắng của đèn điện đều tạo ra sự lung linh tỏa sáng cho ngôi nhà.

Cửa kính hoa đồng 31

Cửa kính hoa đồng 31

Ở mỗi góc cạnh khác nhau dưới sự phản xạ của ánh sáng kinh hoa dong cho bạn cảm giác đang sống trong một không gia đa màu sắc.

Cửa kính hoa đồng 32

Cửa kính hoa đồng 32

Kính hoa đồng có thể lắp được ở mọi vị trí trong ngôi nhà: Cửa đi, cửa chính, cửa sổ, nhà tắm, vách ngăn, lan can, cầu thang, mặt bàn….

Cửa kính hoa đồng 33

Cửa kính hoa đồng 33

Kính Hoa Đồng có thể kết hợp với tất cả các loại cửa nhôm, cửa gỗ… với nhiều kiến trúc khác nhau từ cổ điển đến hiện đại, từ kiến trúc đông âu, lẫn tây âu..Tạo ra nét kiến trúc độc đáo riêng biệt và đẳng cấp.

Cửa kính hoa đồng 34

Cửa kính hoa đồng 34

Nhược điểm:

Cửa kính hoa đồng 35

Cửa kính hoa đồng 35

Hiện nay, trên thị trường việt nam chưa có vật liệu để sản xuất loại kính Hoa Đồng nên nguyên vật liệu kinh hoa dong được nhập khẩu và thiết kế theo ý tưởng riêng cho từng đối tượng khách hàng vì vậy chi phí tính trên 1m2 khoảng 7 triệu đến 9 triệu tùy mức độ phức tạp thiết kế của ngôi nhà.

Cửa kính hoa đồng 36

Cửa kính hoa đồng 36

Nhưng nó luôn trong tầm kiểm xoát của chúng tôi và các bạn. Chúng tôi cam kết mang lại giá cạnh tranh nhất, luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng trên lợi ích của công ty.

Cửa kính hoa đồng 37

Cửa kính hoa đồng 37

Nguyên vật liệu được nhập khẩu, không có trên thị trường Việt Nam nên xảy ra hiện tượng một số nhà sản xuất sản xuất kính hoa đồng trá hình, bên ngoài nhìn y như kính hoa đồng nhưng bên trong hoàn toàn nguyên liệu khác, khách hàng cần cận thận trong quá trình xem xét và đánh giá sản phẩm.

Cửa kính hoa đồng 38

Cửa kính hoa đồng 38

Kính hoa đồng bền bỉ với thời gian

kính hoa đồng 38

kính hoa đồng 38

Kính hoa đồng khi mới có mặt trên thị trường Việt chưa thực sự tạo nên tiếng vang. Tuy nhiên trong những năm gần đây loại kính trang trí nội thất này đang từng bước chứng tỏ giá trị của riêng mình.

kính hoa đồng 39

kính hoa đồng 39

Theo đó đặc điểm ấn tượng đầu tiên giúp sản phẩm đánh gục khách hàng chính là sự bền bỉ. Nếu so với các loại kính bình thường thì những mẫu kính hoa đồng nổi bật hơn hẳn về độ bền. Và nguyên do được lý giải gồm như sau:

kính hoa đồng 40

kính hoa đồng 40

Kính ghép hoa đồng được làm từ chất liệu cao cấp

kính hoa đồng 41

kính hoa đồng 41

Tính chất bền bỉ theo thời gian của kính ghép hoa đồng một phần  xuất phát từ chất liệu gia công. Theo đó để làm kính hoa đồng phải sử dụng 3 lớp kính cao cấp. Cụ thể:

kính hoa đồng 42

kính hoa đồng 42

Có 2 lớp kính bao bọc hai bên ngoài. Cả hai đều sử dụng loại kính cường lực cao cấp. Độ dày kính khoảng 5mm- 8mm. Vì thế mặt kính hai bên rất chắc chắn, sang trọng.

kính hoa đồng 43

kính hoa đồng 43

Kết hợp 1 lớp panel ở giữa. Lớp này bao gồm đồng nguyên chất với kính màu trang trí. Cả hai được mài, ghép nối vô cùng tỉ mỉ nhằm tạo nên hình dáng các hoa văn, họa tiết đầy tính nghệ thuật.

kính hoa đồng 44

kính hoa đồng 44

Nhờ vậy gia công kính hoa đồng hoàn tất sẽ tạo nên một sản phẩm kính trang trí nội thất khác biệt với các loại kính thường.

kính hoa đồng 45

kính hoa đồng 45

Tổng thể 3 lớp kính dày có thể chịu được áp lực tác động. Đồng thời cùng với đó, kính có thể chống chịu thời tiết tốt.

kính hoa đồng 46

kính hoa đồng 46

Kính ghép hoa đồng được gia công tỉ mỉ, quy chuẩn 

kính hoa đồng 47

kính hoa đồng 47

Ngoài chất liệu kính cao cấp 3 lớp thì quy trình gia công cũng ảnh hưởng lớn tới độ bền của kính ghép hoa đồng.

kính hoa đồng 48

kính hoa đồng 48

Như ghi nhận cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có đơn vị nào có thể sản xuất kính hoàn chỉnh nhờ công nghệ, máy móc.

kính hoa đồng 49

kính hoa đồng 49

Thay vào đó chủ yếu xưởng sản xuất kính hoa đồng hoạt động dựa vào đôi bàn tay khéo léo của những bậc thợ tay nghề cao.

kính hoa đồng 50

kính hoa đồng 50

Đặc biệt, mỗi một mẫu kính hoa đồng xuất xưởng đều được thiết kế gia công tỉ mỉ. Toàn bộ quy trình phải chuẩn xác đến từng minli.

kính hoa đồng 51

kính hoa đồng 51

Vì thế sai số trong chất lượng kính ghép hoa đồng thường không cao. Ngược lại cụm từ “hoàn hảo mọi chi tiết” là chân ái. Điều này càng góp phần khẳng định cho tuổi thọ, độ bền của loại kính trang trí này.

kính hoa đồng 52

kính hoa đồng 52

Kính hoa đồng gây ấn tượng với khả năng chống ồn, cách nhiệt

kính hoa đồng 53

kính hoa đồng 53

Sự bùng nổ sức hút của sản phẩm kính trang trí nội thất đỉnh cao hoa đồng còn đến từ những tính năng nổi bật. Trong đó ấn tượng phải kể đến đó là tính năng chống ồn, cách nhiệt tốt.

kính hoa đồng 54

kính hoa đồng 54

Như ghi nhận thì loại kính ghép hoa đồng có thể chống ồn tốt hơn hẳn các mẫu kính thường. Bởi vì kính được cấu tạo với 3 lớp kính rất riêng biệt.

kính hoa đồng 55

kính hoa đồng 55

Cộng với đó 2 mặt kính bao bọc hai bên là kính cường lực. Vậy nên tổng thể kính cho thấy khả năng cách âm ấn tượng.

kính hoa đồng 56

kính hoa đồng 56

Đây cũng là lý do các sản phẩm cửa kính hoa đồng, cửa nhôm kính hoa đồng,…xứng đáng để bạn lắp đặt khi sống trong môi trường ồn ào.

kính hoa đồng 57

kính hoa đồng 57

Chắc chắn chỉ cần bạn sử dụng kính thì không gian sẽ được tách biệt. Những âm thành phức tạp, ồn ào bên ngoài sẽ được ngăn cản tối đa. Nhờ vậy bạn có thể sống, làm việc với không gian yên tĩnh.

kính hoa đồng 58

kính hoa đồng 58

Đặc biệt cũng nhờ cấu tạo 3 lớp kín mà loại kính ghép hoa hồng còn mang tới khả năng cách nhiệt ấn tượng. Đồng thời kính không bị cong vênh, mối mọt khi lắp đặt, sử dụng.

kính hoa đồng 59

kính hoa đồng 59

Dù bạn sử dụng vách kính hoa đồng trong nhà hay cửa kính ghép hoa đồng ngoài trời,…thì cũng không cần lo lắng phai màu, xuống cấp.

kính hoa đồng 60

kính hoa đồng 60

Kính hoa đồng trang trí nội thất hoàn hảo với vẻ đẹp lung linh, lộng lẫy

kính hoa đồng 62

kính hoa đồng 62

Những ưu điểm nổi bật của kính hoa đồng là gì? Câu trả lời có lẽ không thể nào thiếu tính thẩm mỹ của loại kính này.

kính hoa đồng 61

kính hoa đồng 61

Bởi vì thực sự trong tất cả các loại kính thì kính ghép hoa đồng chính là vua. Kính gây ấn tượng với vẻ đẹp tinh xảo, độc đáo và rất riêng biệt.

kính hoa đồng 63

kính hoa đồng 63

Theo nhiều đánh giá thì hiếm có loại kính nào có thể “đọ” vẻ đẹp với kính nghệ thuật hoa đồng. Loại kính được thiết kế, gia công tỉ mỉ nhờ đôi bàn tay khéo léo của các bậc thợ lành nghề. Vì thế kính sở hữu vẻ đẹp lung linh, hoàn hảo trong mọi chi tiết.

kính hoa đồng 64

kính hoa đồng 64

Đặc biệt khi ngắm nhìn kính ghép hoa đồng bạn sẽ cảm thấy như bị thôi miên. Màu vàng óng lấp lánh của chất liệu đồng 100%.

kính hoa đồng 65

kính hoa đồng 65

Kết hợp với màu phát sáng của lớp kính màu ghép nối dưới tác động của hệ thống ánh sáng. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút, lộng lẫy.

kính hoa đồng 66

kính hoa đồng 66

Vậy nên sử dụng loại kính này để trang trí không gian là hoàn hảo. Nhất là những không gian hướng đến vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp.

kính hoa đồng 67

kính hoa đồng 67

Chẳng hạn như trang trí biệt thự, trang trí resort,…Chắc chắn với sự xuất hiện của kính ghép hoa đồng ở các vị trí thích hợp trong không gian sẽ giúp bạn có thể trải nghiệm cuộc sống hoàng gia, vua chúa.

kính hoa đồng 68

kính hoa đồng 68

Kính hoa đồng đa dạng mẫu mã, thiết kế

kính hoa đồng 69

kính hoa đồng 69

Kính hoa đồng cũng ghi điểm với bộ sưu tập mẫu mã đa dạng, phong phú. Vì thế một khi bạn đã chọn xưởng kính hoa đồng để lui tới sẽ không phải lo lắng về sản phẩm.

kính hoa đồng 70

kính hoa đồng 70

Bởi vì thực sự mỗi mẫu kính ghép hoa đồng đều được tạo ra chủ yếu nhờ khối óc, bàn tay của những người thợ. Do đó họa tiết, hoa văn được sáng tạo tự do. Từ đơn giản đến phức tạp,…tất cả đều có.

kính hoa đồng 71

kính hoa đồng 71

Đặc biệt ngoài những mẫu kính gia công sẵn bạn còn có thể đặt theo yêu cầu. Với tư cách khách hàng bạn có thể tùy ý sáng tạo hoa văn nghệ thuật.

kính hoa đồng 72

kính hoa đồng 72

Từ đó những người thợ giỏi, có tay nghề sẽ giúp bạn hoàn thành ý tưởng của mình với thành phẩm kính ghép hoa đồng đẹp.

kính hoa đồng 73

kính hoa đồng 73

Dù bạn sử dụng cửa gỗ kính hoa đồng hay tranh kính hoa đồng,…cũng có thể lựa chọn gói dịch vụ theo yêu cầu.

kính hoa đồng 74

kính hoa đồng 74

Kính hoa đồng có giá bao nhiêu

Cửa kính hoa đồng 39

Cửa kính hoa đồng 39

Kính hoa đồng được tạo dựng thủ công và hết sức tỉ mỉ qua các bàn tay khéo léo của người thợ và được cấu thành từ nhiều nguyên liệu có giá trị cao.

Cửa kính hoa đồng 40

Cửa kính hoa đồng 40

Kính ghép hoa đồng được ví như bà hoàng của các loại kính trang trí nội thất. Đơn giá kính ghép hoa đồng khá cao, có giá vào khoảng 4-5 triệu/m2.

Cửa kính hoa đồng 41

Cửa kính hoa đồng 41

Lắp cửa kính hoa đồng ở đâu phù hợp?

Cửa kính hoa đồng 42

Cửa kính hoa đồng 42

Tạo ra nét kiến trúc độc đáo riêng biệt, định vị riêng dòng kính hoa đồng

Cửa kính hoa đồng 43

Cửa kính hoa đồng 43

Trong mắt người sử dụng.

Cửa kính hoa đồng 44

Cửa kính hoa đồng 44

Nó có thể kết hợp hài hòa với mọi chất liệu xây dựng khác như inox, composite cho đến gạch, gốm, đá,…

Cửa kính hoa đồng 45

Cửa kính hoa đồng 45

Được sử dụng nhiều vào các công trình hiện đại, bởi hình tiết hoa văn bắt mắt được mài cắt rất chi tiết, màu sắc kính phong phú cho phép tạo ra sự nổi bật độc đáo cho hệ thống cửa của ngôi nhà.

Cửa kính hoa đồng 46

Cửa kính hoa đồng 46

Kính trang trí cho cửa đi hoặc cửa sổ

Cửa kính hoa đồng 47

Cửa kính hoa đồng 47

Vách ngăn văn phòng, vách tường trang trí,…

Cửa kính hoa đồng 48

Cửa kính hoa đồng 48

Vách trần trang trí hay mặt bàn nơi công sở.

Cửa kính hoa đồng 49

Cửa kính hoa đồng 49

Lan can kính, cầu thang kính.

Cửa kính hoa đồng 50

Cửa kính hoa đồng 50

Kính hoa đồng có thể kết hợp với tất cả các loại cửa nhôm, cửa gỗ,… Sử dụng làm cửa đi, vách kính trang trí, mái vom trong nhà và ngoài trời, tủ bếp, lan can.

Cửa kính hoa đồng 51

Cửa kính hoa đồng 51

Kính hoa đồng có thể sử dụng ở hầu hết các vị trí không gian trong nhà lẫn ngoài trời. Có thể được sử dụng cho các sản phẩm cao cấp cửa gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa lõi thép,…

Cửa kính hoa đồng 52

Cửa kính hoa đồng 52

Cửa kinh hoa dong được thiết kế mang nhiều phong cách khác nhau từ hiện đại lẫn cổ điển, kiến trúc Đông Âu lẫn Tây Âu đem lại cảm giác dễ chịu, gần gũi trong mắt người dùng.

Cửa kính hoa đồng 53

Cửa kính hoa đồng 53

Mua kính hoa đồng ở đâu?

Cửa kính hoa đồng 54

Cửa kính hoa đồng 54

Kính hoa đồng thường không dành cho số đông mà dành cho phân khúc đối tượng có tài chính sư giả muốn mạng lại sự sang trọng và độc đáo cho không gian sống của mình.

Cửa kính hoa đồng 55

Cửa kính hoa đồng 55

Do đóm việc lựa chọn đơn vị uy tín cung cấp kính hoa đòng là việc hết sức quan trọng bởi liên quan đến chất lượng trong từng chi tiết cấu thành nên một bộ kính hoa đồng.

Cửa kính hoa đồng 56

Cửa kính hoa đồng 56

Hiện nay chưa có báo cáo nào cho thấy một hãng nào sản xuất được kính hoa đồng, điều này dễ hiểu là ông vua kính này hoàn toàn vẫn được tạo dựng thủ công và hết sức tỷ mỷ qua các bàn tay của người thợ. Máy móc chỉ góp sức ở một vài công đoạn nhỏ.

Cửa kính hoa đồng 57

Cửa kính hoa đồng 57

Tại Việt Nam chỉ đếm trên vài ngón tay đơn vị sản xuất được dòng kính này, số còn lại là các đơn vị thương mại cung cấp.

Cửa kính hoa đồng 59

Cửa kính hoa đồng 59

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp kinh hoa dong uy tín, chất lượng… Gần 10 năm qua hàng ngàn khách hàng từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.

Cửa kính hoa đồng 58

Cửa kính hoa đồng 58

Cửa đi chính của nhà ở là ranh giới vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi gia đình, vừa là lá chắn bảo vệ sự riêng tư của những người sinh sống bên trong, vừa là bộ mặt của ngôi nhà. Kính hoa đồng cửa đi sẽ mang lại diện mạo hoàn toàn mới lạ, khác biệt và đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn.

Cửa kính hoa đồng 60

Cửa kính hoa đồng 60

Việc sử dụng kính hoa đồng đúng chỗ, đúng cách và đủ sẽ cho hiệu quả tốt, còn ngược lại thì có thể để lại nhiều hậu quả xấu, không chỉ cho công trình mà cho cả môi trường ở lẫn môi trường thiên nhiên – nhất là khi sử dụng kính trong không gian nội thất.

Cửa kính hoa đồng 63

Cửa kính hoa đồng 63

Cửa kính hoa đồng 62

Cửa kính hoa đồng 62

kính hoa đồng

Kính hoa đồng

Giá kính hoa đồng 3

Giá kính hoa đồng 3

Giá kính hoa đồng 2

Giá kính hoa đồng 2

Giá kính hoa đồng 1

Giá kính hoa đồng 1

giá kính hoa đồng

Giá kính hoa đồng

Cửa kính hoa đồng 61

Cửa kính hoa đồng 61

Hãy liên hệ ngay đội ngũ tư vấn của Rong Ba Group để đem đến cho không gian sống và làm việc của bạn những sản phẩm kính hoa đồng độc đáo, mới lạ.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775