Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Loại hình công ty TNHH hai thành viên là loại hình công ty có từ 2 đến 50 thành viên tiến hành góp vốn. Trong đó, thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.

Có thể nói đây chính là loại hình công ty được lựa chọn phổ biến nhất hiện nay vì tính chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn cam kết góp của mình.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của Luật Rong Ba trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ truyền tải đến cho quý khách hàng những thông tin hữu ích về hồ sơ thành lập công ty tnhh2 thành viên.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hiện nay, tại Điều 46, Luật doanh nghiệp năm 2020 hiện đang có giá trị áp dụng thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên được quy định như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân.

Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này.

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Cơ bản hầu hết các loại hình công ty đều có chung điều kiện, chỉ khác nhau ở chỗ số lượng thành viên, chủ sở hữu công ty và hồ sơ thành lập.

Do đó, bạn cũng có thể tham khảo điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên cho các loại hình doanh nghiệp khác.

Thứ nhất, về số lượng thành viên và chủ thể thành lập.

Công ty TNHH 2 thành viên bắt buộc phải có hai thành viên trở lên tham gia góp vốn.

Với tối đa số lượng thành viên tham gia góp vốn là không quá 50.

Các đối tượng không tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên là: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cá nhân hay tổ chức làm việc trong quân đội, người bị tra cứu trách nhiệm hình sự, người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

Thứ hai, tên doanh nghiệp.

Theo đó, Điều kiện về tên của công ty bắt buộc phải đặt theo quy tắc: loại hình doanh nghiệp + tên riêng. Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố (đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp).

Như vậy trước khi thành lập công ty quý khách hàng nên lựa chọn một vài tên doanh nghiệp và tiến hành tra cứu. Khi thực hiện thao tác này bạn sẽ tránh được trường hợp trùng tên với các đơn vị khác.

Thứ ba, trụ sở doanh nghiệp sau khi thành lập công ty TNHH 2 thành viên.

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp. Với điều kiện này, bạn phải chọn trụ sở công ty của mình nằm trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Việc có đầy đủ các thông tin này sẽ đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty do bạn thành lập.

Thứ tư, ngành nghề kinh doanh

Tuỳ từng lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trước khi đăng ký hoặc sau khi đăng ký kinh doanh, ví dụ: kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì doanh nghiệp phải chứng minh số vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh…

Không được đăng ký các ngành bị cấm, nhà nước không cho phép. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phải thỏa điều kiện phụ đó mới được tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thứ năm, vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên muốn thành lập phải có vốn điều lệ. Số vốn điều lệ là bao nhiêu phụ thuộc vào chính bản thân mỗi chủ thể thành lập. Trong đó, vốn pháp định chỉ bắt buộc đối với một số ngành nghề kinh doanh nhất định.

Hồ sơ để thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên, căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp, các chủ thể khi tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh quy định.

Điều lệ công ty TNHH 2thành viên.

Chuẩn bị Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên.

Các giấy tờ về: Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân (Bản sao hợp lệ).

Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà các đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thực hiện cam kết mục tiêu xã hội, môi trường.

Chuẩn bị Quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã cấp cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội.

Với trường hợp không phải người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người đại diện theo ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân kèm theo Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc Văn bản ủy quyền.

Thủ tục dăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hiện nay

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên sẽ được thực hiện cụ thể theo từng bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký công ty tnhh 2 thành viên

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Khi bạn đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh qua 2 bước:

Nộp hồ sơ qua mạng trực tuyến trên cổng thông tin trực tuyến về doanh nghiệp.

Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp bằng giấy tờ tại phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư, sau khi hồ sơ trực tuyến được chấp nhận.

Bước 3: Tiếp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty

Nếu hồ sơ đã hợp lệ, có nghĩa công ty của bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, bạn sẽ phải sửa lại hồ sơ theo nội dung trong thông báo đã ghi.

Bước 4: Thủ tục khắc con dấu cho công ty TNHH 2 thành viên

Khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức sẽ liên lệ với công ty để tiến hành khắc dấu và tiến hành việc công bố mẫu dấu trên công thông tin quốc gia trước khi con dấu được sử dụng.

Bước 5: Mua chữ ký số sau khi đã thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Các doanh nghiệp đều sử dụng chữ ký số để kê khai thuế và nó là điều kiện bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp sau khi đưa công ty của mình đi vào hoạt động. Do đó, doanh nghiệp phải liên hệ công ty cung cấp chữ ký số để chọn gói chữ ký số một cách phù hợp.

Bước 6: Nộp thuế môn bài, đăng ký hóa đơn điện tử sau khi thành lập công ty

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

Với trong thời gian là 10 ngày sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp của bạn sẽ tiến hành kê khai và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp, đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử.

Vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên

Chúng ta có thể hiểu vốn điều lệ của loại hình Công ty TNHH 2 thành viên là vốn do các thành viên góp sau khi tham gia thành lập công ty. Vốn đều lệ phụ thuộc rất lớn vào số lượng thành viên góp vốn và loại hình kinh doanh của công ty.

Các thành viên của công ty sẽ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp hoặc cam kết góp vào công ty khi đăng ký thành lập.

Với thời gian góp vốn điều lệ của công ty sẽ là 90 ngày kể từ ngày công ty của bạn được cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hiện nay việc góp vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

Những vướng mắc khi đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Trong quá trình đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên, các cá nhân, tổ chức luôn gặp phải nhiều khó khăn và vướng mắc nhất định, những khó khăn này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Các quy định của Luật doanh nghiệp nói chung và việc thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên nói riêng là khá phức tạp, nó được quy định trong nhiều văn bản luật và các văn bản dưới luật có liên quan.

Do vậy để hiểu rõ và nắm bắt một cách có hệ thống là vấn đề hoàn toàn bất cập. Trong đó, có nhiều trường hợp còn lúng túng khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn để thực hiện việc đăng ký thành lập.

Thứ hai: Các chủ thể có nhu cầu thành lập loại hình công ty này còn thiếu kinh nghiệm phối hợp với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không biết cách xử lý các trường hợp như hồ sơ bị trả, hồ sơ bị giải quyết chậm hay kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị sai so với các thông tin đã kê khai trong hồ sơ đã nộp. Gây mất mát rất lớn về mặt thời gian, tiền bạc và cả công sức nhưng kết quả lại không được như các doanh nghiệp đã kỳ vọng.

Trong bài viết này chúng tôi đã cũng cấp đến cho quý khách hàng những thông tin và các bất cập vướng mắc khi làm hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên.

Với năng lực đã được khẳng định rõ trong lĩnh vực thành lập công ty, Luật Rong Ba đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho tất cả khách hàng khác nhau trên toàn quốc.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Để nắm bắt thông tin một cách rõ ràng và cụ thể quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline với chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi tự tin sẽ đem đến cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775