Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Hiện nay việc thành lập các loại hình công ty nói chung và thành lập công ty TNHH một thành viên nói riêng đều được quy định rất cụ thể về điều kiện thành lập, bên cạnh đó hồ sơ để các doanh nghiệp đăng ký thành lập được coi là điều cốt lõi.

Trong đó, không phải ai cũng biết cần chuẩn bị những giấy tờ gì để làm hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên.

Với bài viết dưới Luật Rong Ba sẽ giới thiệu đến cho quý khách hàng những thông tin quan trọng để làm hồ sơ đăng ký công ty tnhh 1 thành viên.

Mong rằng bài viết sẽ là một nguồn tham khảo hữu ích cho bạn khi tìm hiểu về hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Loại hình công ty TNHH 1 thành viên là một doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu công ty theo quy định.

Trong đó người đứng đầu công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty TNHH 1 thành viên trong phạm vi phần vốn điều lệ của mình.

Loại hình công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký về doanh nghiệp.

Ưu, nhược điểm của loại hình Công ty TNHH 1 thành viên

Mô hình công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức, 1 cá nhân là chủ sở hữu. Ngoài các khoản chi phí thành lập công ty TNHH thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.

Ưu điểm: do cơ cấu về chủ sở hữu của công, nên chủ doanh nghiệp có toàn quyền tự quyết về hoạt động kinh doanh và cơ cấu của công ty cũng thuận lợi cho việc kiểm soát và quản lý.

Nhược điểm: công ty TNHH 1 thành viên không được phát hành cổ phần đề thực hiện việc huy động vốn. Nếu muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty thì phải chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận vốn của thành viên mới, dó vậy sẽ dễ dẫn đến chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên.

Các điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Điều kiện về người thành lập

Người thành lập công ty phải đáp ứng được những yêu cầu về khoản nợ và tài sản của công ty mà đứng ra chịu tránh nhiệm trực tiếp.

Những vấn đề phát sinh về vốn, khoản nợ và tài sản của công ty TNHH 1 thành viên trong hầu hết quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều kiện về thương hiệu

Thương hiệu của công ty TNHH 1 thành viên phải là duy nhất, khác biệt và phải được sự bảo hộ của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Không được đăng ký trùng với các thương hiệu đã đăng ký.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên, còn có yêu cầu về mặt bằng kinh doanh của công ty.

công ty TNHH 1 thành viên phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và người thành lập công ty phải cung cấp đủ các thông tin về văn phòng và trụ sở chính của công ty. thông tin về địa chỉ, số điện thoại, fax và địa chỉ email đều phải chính xác, hợp pháp để quản lý hồ sơ đăng ký thành lập.

Điều kiện về tài chính

Đối với việc thành lập công ty TNHH 1 thành viên người đăng ký thành lập phải đáp ứng được số vốn điều lệ và vốn pháp định của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về hoạt động kinh doanh của công ty  

Để đáp ứng được điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên, các cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập công ty chỉ được đăng ký thành lập các nghành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tất cả các nghành nghề kinh doanh trái pháp luật đều bị cấm và xử lý theo quy định.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên mới nhất

Hiện nay để thành lập công ty TNHH một thànhh viên bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau đây:

Số lượng hồ sơ đăng ký công ty tnhh 1 thành viên: 01 bộ.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục I-2 Nghị định 122/2020/NĐ-CP.

Bản dự thảo điều lệ công ty.

Bản sao có hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đối với cá nhân là chủ sở hữu công ty, của người được đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên của tổ chức là chủ sở hữu.

Nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thì hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và Bản sao có hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền.

Ngoài ra cần chuẩn bị bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Bản chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi các nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Thực hiện các cam kết mục tiêu xã hội, môi trường đối với doanh nghiệp xã hội.

Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội với trường hợp chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội.

Bản sao có hợp lệ các giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với trường hợp thành lập tổ chức tín dụng.

Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế, trường hợp đăng ký thành lập loại hình doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được đại diện theo ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Nếu trong trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:

Với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân, CMND hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

Với người nước ngoài: Cần chuẩn bi hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn có hiệu lực.

Trong đó cần kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục để thành lập công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện theo các trình tự như sau:

Bước 1: Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ

Hiện có 02 cách để bạn có thể nộp hồ sơ, cụ thể:

Thứ nhất: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Thứ hai: Đăng ký online tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh đối với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng.

Bước 2: Khâu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong trường hợp bạn nộp hồ sơ trực tiếp:

Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền tiến hành nộp hồ sơ và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận.

Nếu không hợp lệ sẽ từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản.

Nếu hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp nộp hồ sơ online:

Chủ thể có thẩm quyền tiến hành kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử như quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nếu hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành gửi các thông tin của doanh nghiệp sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp.

Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ qua mạng:

Chủ thể được uỷ quyền kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

hồ sơ đăng ký công ty tnhh 1 thành viên

hồ sơ đăng ký công ty tnhh 1 thành viên

Chủ thể có thẩm quyền sẽ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh của mình để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Nếu chưa hợp lệ thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Nếu hợp lệ thì gửi thông tin cho cơ quan thuế để tạo mã số doanh nghiệp đồng thời thông báo cho doanh nghiệp sau khi nhận được mã số từ cơ quan thuế.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ

Khi nhận được kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa phòng Đăng ký kinh doanh, bạn phải mang theo các giấy tờ:

Tờ biên nhận giải quyết hồ sơ.

Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ thì phải nộp một số giấy tờ cá nhân bản sao có chứng thực sau:

Với người Việt Nam: nộp thẻ căn cước công dân hoặc CMND hoặc Hộ chiếu.

Với người nước ngoài: Nộp hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài đã còn hiệu lực.

Trong đó có kèm theo văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

Lệ phí phải nộp để giải quyết hồ sơ: theo Thông tư 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng/lần với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh

Miễn lệ phí với thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên khi đăng ký qua mạng.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây, là toàn bộ các loại giấy tờ cần thiết có trong hồ sơ đăng ký công ty tnhh 1 thành viên để thành lập loại hình công ty TNHH một thành viên.

Như vậy, chúng ta thấy được rằng hiện nay thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên đã được tối ưu hoá hơn trước đây.

Trong đó, đã có sự phối hợp liên thông giữa các cơ quan có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Để được tư vấn một cách rõ ràng và cụ thể hơn quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ phục vụ quý khách một cách tận tình và chuyên nghiệp.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775