Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Để thành lập doanh nghiệp chế xuất cần nhiều điều kiện hơn so với các doanh nghiệp thông thường. Thành lập doanh nghiệp chế xuất hiện nay không đơn giản và dễ thực hiện như việc các doanh nghiệp thông thường khác. Để thành lập doanh nghiệp các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư buộc phải đáp ứng những điều kiện nhất định trước khi thực hiện dự án đầu tư kinh doanh của mình. Vậy điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất quy định như thế nào? Bài viết về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất của Công ty Luật Rong Ba giúp cho mọi người dễ dàng tiếp cận pháp luật về quy định này.

Doanh nghiệp chế xuất là gì ?

Chúng ta thường biết doanh nghiệp chế xuất qua từ tiếng anh viết tắt là Doanh nghiệp EPE là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất. Hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Doanh nghiệp EPE không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài. Theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định cụ thể về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất như sau:

– Doanh nghiệp chế xuất phải được ngăn cách với các doanh nghiệp thường bằng hệ thống hàng rào, lối đi riêng.

– Toàn bộ hàng hóa sản xuất phải được xuất khẩu 100% ra nước ngoài.

– Đảm bảo điều kiện kiểm tra giám sát của hải quan và các cơ quan chức năng. Hiện nay có nhiều cục hải quan yêu cầu các doanh nghiệp chế xuất phải lắp camera giám sát được kết nối với hải quan.

– Phải có văn bản đồng ý của hải quan về việc chấp thuận thành lập doanh nghiệp chế xuất.

– Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

– Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

– Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

– Cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và ngược lại không phải khai báo hải quan.

– Doanh nghiệp chế xuất khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.

điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục quy định điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, không vì thế mà khẳng định rằng, chỉ có nhà đầu tư nước ngoài mới được thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp chế xuất không phải là một loại hình doanh nghiệp riêng. Mà chỉ là tên gọi nhằm thể hiện địa điểm đặt doanh nghiệp và tính chất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là loại hình doanh nghiệp chuyển sản xuất để xuất khẩu.

Do vậy, thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất cũng tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác. Do đó, khi tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất. Bạn cần tìm hiểu thủ tục thành lập doanh nghiệp tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà bạn đang có nhu cầu. Ví dụ: thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; hay thủ tục thành lập công ty cổ phần ….

Điểm khác biệt cơ bản là doanh nghiệp chế xuất luôn có địa chỉ đặt trong khu chế xuất hoặc khu kinh tế. Hoặc khu vực đặc biệt khác mà pháp luật cho phép. Thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập là Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Dưới đây là thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất cơ bản gồm các bước như sau :

Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

+ Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Bước 02: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

Bước 03: Thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Bước 04: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

– Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

– Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây: (i) Ngành, nghề kinh doanh; (ii) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

 Bước 05: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

 Bước 06: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Dịch vụ đăng kí thành lập doanh nghiệp chế xuất của Luật Rong Ba

Thực tế, khi bắt tay vào thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp chế xuất nói riêng, nhiều người nhận ra thủ tục này không hề đơn giản bởi có thể liên quan đến nhiều yếu khác về sở hữu trí tuệ, giấy phép, đầu tư. Do đó nếu thiếu chuyên môn, kinh nghiệm, việc các chủ thể tự mình thực hiện thủ tục này dường như là “không tưởng”. 

Vậy làm sao để sớm hiện thực hóa việc sản xuất, kinh doanh của mình? Câu trả lời là hãy liên hệ đến các đơn vị hỗ trợ pháp lý uy tín, giàu kinh nghiệm để giải quyết toàn bộ những khó khăn thay cho mình.

Luật Rong Ba là đơn vị hàng đầu được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn khi muốn thành lập doanh nghiệp bởi:

Thứ nhất, về phạm vi hoạt động: Chúng tôi không bó hẹp phạm vi hoạt động của mình tại các thành phố trung ương, các tỉnh thành lớn mà hỗ trợ toàn quốc, cả trong trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thứ hai, về đội ngũ chuyên môn: Đội ngũ thực hiện thủ tục đại diện khách hàng là các luật sư, chuyên viên với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, được tuyển chọn khắt khe, đào tạo bài bản với chuyên môn sâu rộng và không ngừng làm mới, hoàn thiện bản thân, giữ tác phong chuyên nghiệp và thân thiện, tận tâm.

Thứ ba, về quy trình thực hiện dịch vụ: Dịch vụ Luật Rong Ba đem đến cho quý khách hàng là dịch vụ từ A – Z. Quý vị chỉ cần cung cấp yêu cầu, thông tin, tài liệu theo hướng dẫn từ chuyên viên. Toàn bộ các công việc còn lại như tìm hiểu quy định pháp luật, soạn đầy đủ hồ sơ, xác định các khoản phí, lệ phí (nếu có), nộp hồ sơ và xử lý vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ, nhận kết quả đều được chúng tôi thực hiện.

Không những vậy, Luật Rong Ba còn hỗ trợ khách hàng các quy định về thuế, lao động, bảo hiểm, mã vạch, nhãn hiệu, khuyến mại… sau đăng ký để giúp việc tổ chức, vận hành doanh nghiệp trở nên thuận lợi nhất.

Thứ tư, về chi phí dịch vụ: Phí dịch vụ của Luật Rong Ba được minh bạch qua thư tư vấn, trao đổi với chuyên viên và trong hóa đơn. Quý khách hàng không lo lắng các khoản ẩn phí, phụ phí phát sinh thêm trong quá trình thực hiện thủ tục. Nếu so sánh tương quan với các đơn vị cùng cung cấp trên thị trường, có thể thấy rằng mức phí chung tôi đưa ra ở mức hợp lý, thậm chí là rất cạnh tranh.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775