Chứng chỉ iso 9001

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015.

Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Đề có thể hiểu được chứng chỉ được công nhận là gì. Chúng ta cũng phải tìm hiểu các nội dung liên quan như: chứng chỉ iso 9001 là gì? Để đạt được chứng chỉ này thì cần phải đáp ứng được điều kiện như thế nào?

Chứng chỉ iso 9001 là gì?

Chứng chỉ iso 9001 là chứng nhận hệ thống quản lý về chất lượng sản, phẩm dịch vụ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001. Hay được gọi là Giấy chứng nhận ISO hoặc Chứng chỉ ISO 9001.

Hiện nay, phiên bản mới nhất là chứng chỉ 9001 là ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008.

Chứng chỉ iso 9001 là bằng chứng giúp doanh nghiệp thể hiện việc có một quản lý hệ thống hiệu quả; quản lý được chất lượng sản phẩm, chứng chỉ iso 9001 giúp nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

Vậy chứng chỉ iso 9001 là gì?

Chứng chỉ iso 9001 là Hệ thống quản lý về chất lượng về từng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là chứng chỉ ISO 9001, ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ ISO 9001:2008.

Do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành lần đầu tiên vào 1987, Tiêu chuẩn này giúp doanh nghiệp của bạn có một hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng, quản lý hiệu quả hơn trong các khâu, phần hành cụ thể từ đó mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho doanh nghiệp.

ISO 9001 là một trong số các tiêu chuẩn thuộc tiêu chuẩn của bộ iso 9001. Là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng cho mọi tổ chức kinh doanh tất cả các ngành nghề thuộc mọi lĩnh vực và mọi hình thức hoạt động kinh doanh.

Quy trình, thủ tục để một doanh nghiệp có thể đạt được chứng chỉ iso 9001

Không cần phải thuê những công ty tư vấn cấp chứng chỉ iso 9001 đắt tiền, bạn vẫn có thể có được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đạt tiêu chuẩn ISO 9001.

Điều quan trọng là bạn phải biết được đường đi nước bước và thực hiện theo đúng các bước đó.

Bước 1: Ra quyết định thực hiện

HTQLCL hiện tại của công ty có đáp ứng được yêu cầu quản lý, giám sát và kiểm tra hay không?

Công ty có nhất thiết phải thay đổi HTQLCL hiện tại theo tiêu chuẩn ISO hay không? Nếu cần, ban lãnh đạo tổ chức nhất định phải có những hiểu biết về ISO.

Vì vậy, khi quyết định xây dựng lại một HTQLCL theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001, công ty cần tìm hiểu về ISO thông qua các khóa đào tạo nhận thức về ISO.

Bước 2: Chọn người đại diện cho công ty

HTQLCL đạt chuẩn ISO yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm chính. Vì vậy, công ty cần cử ra người đại diện làm lãnh đạo chất lượng (QMR).

Lãnh đạo chất lượng phải là người am hiểu về chứng chỉ iso 9001 để có thể áp dụng có hiệu quả HTQLCL đạt chuẩn vào hệ thống hiện có của công ty. Đây còn là người thực hiện các cuộc đánh giá nội bộ ISO 9001 định kỳ hàng tháng.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch thực hiện

Sau khi xem xét các điều khoản và yêu cầu của HTQLCL theo chuẩn ISO, tổ chức cần kiểm tra xem mình có thể đáp ứng những yêu cầu nào?

Còn thiếu những điều khoản nào? Có thể thay đổi để đáp ứng điều khoản đó hay không? Nếu có thể thì cần phải làm những việc làm gì?

Khối lượng công việc ra sao? Ai sẽ phụ trách? Tất cả những câu hỏi đó phải có câu trả lời và được thực hiện theo từng bước một.

Đó được gọi là kế hoạch thực hiện. Có được kế hoạch thực hiện rồi, tổ chức cũng dễ dàng xác định được thời gian đánh giá chứng nhận.

Bước 4: Thông báo trong nội bộ

Sau khi đã xây dựng được kế hoạch thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn ISO, các thành viên trong tổ chức cần phải biết kế hoạch này.

Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều trong việc thay đổi theo HTQLCL theo chuẩn ISO. Bạn cần phải giải thích rõ để mọi người biết kế hoạch và thực hiện (đối với các bộ phận trực tiếp chịu ảnh hưởng) hoặc hỗ trợ (đối với các bộ phận có liên quan).

Bước 5: Viết tài liệu ISO 9001 cho tổ chức

Tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi phải có hệ thống các tài liệu bắt buộc. Việc viết các tài liệu này sẽ làm tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng nó cũng trả lời được câu hỏi: “Tổ chức sẽ được gì sau khi áp dụng HTQLCL chuẩn ISO 9001”?

Sẽ có các mẫu sẵn có để bạn tham khảo và dựa vào đó để viết theo sao cho phù hợp và đúng với điều kiện thực tế của tổ chức. Mỗi một hạng mục, lại có nhiều mẫu để bạn tham khảo.

Việc lựa chọn các mẫu này sao cho phù hợp cũng rất quan trọng. Nó phải đáp ứng được việc xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001.

Bước 6: Áp dụng vào thực tế

Tài liệu đã được viết ở bước 5 phải được thông báo đến các phòng, ban có liên quan để triển khai thực hiện.

Trong quá trình đó, các quy trình làm việc mới có thể làm phát sinh ra một số vấn đề. Những vấn đề đó phải được ghi chép lại thành một hướng dẫn thực hiện chi tiết công việc.

Việc này phải được chính những nhân viên trực tiếp làm công việc đó viết ra.

Bước 7: Đánh giá nội bộ

Ở bước 2, tổ chức đã cử người làm đại diện, có hiểu biết nhất định về ISO. Sau tất cả các bước thực hiện, ISO 9001 yêu cầu tổ chức phải đánh giá nội bộ định kỳ hàng tháng để biết được chất lượng công việc sau khi áp dụng HTQLCL ISO 9001. Đây là việc làm cần thiết và quan trọng trước khi được đánh giá chứng nhận ISO 9001.

Bước 8: Đăng ký ISO 9001

ISO sẽ ủy quyền cho một tổ chức có đủ năng lực để đánh giá HTQLCL của tổ chức bạn đang làm.

Nếu đủ các điều kiện, điều khoản mà ISO đưa ra trong từng hạng mục và điều khoản, tổ chức của bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận ISO. Nếu chưa đủ điều kiện, bạn tiếp tục phải thay đổi lại cho phù hợp.

Vì vậy, bạn phải chọn được tổ chức kiểm định và chứng nhận phù hợp với tổ chức của bạn để việc đăng ký ISO không mất nhiều thời gian.

Bước 9: Nhận chứng chỉ ISO

Để nhận được giấy chứng nhận, tổ chức của bạn phải được tổ chức chứng nhận ISO ủy quyền đánh giá chất lượng. Họ thấy đã đạt các tiêu chí sẽ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức.

Nghĩa là, tổ chức của bạn phải vượt qua được kỳ đánh giá. Một vấn đề khó trong bước này là nhân viên trong tổ chức của bạn có thể sẽ không quen với việc đánh giá của người bên ngoài tổ chức.

chứng chỉ iso 9001

chứng chỉ iso 9001

Vì vậy, bạn cần phổ biến đến nhân viên, hướng dẫn họ cách thức tương tác, phối hợp với chuyên gia đánh giá để cuộc đánh giá diễn ra hoàn hảo.

Bước 10: Duy trì sau khi được cấp chứng chỉ iso 9001

Việc nhận được chứng chỉ chưa phải là bước cuối cùng, việc duy trì chứng chỉ này sẽ giúp tổ chức đạt được nhiều lợi ích. Từ việc áp dụng HTQLCL đạt tiêu chuẩn sẽ nâng cao hiệu quả làm việc của tổ chức.

Đây còn là một trong những yếu tố để đối tác của tổ chức cân nhắc và lựa chọn để hợp tác.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức cần cải tiến liên tục các quy trình và hệ thống của mình cho phù hợp với tình hình thực tiễn, làm cơ sở để tiếp tục duy trì ISO.

Như vậy, việc nhận chứng chỉ iso 9001 không quá phức tạp hay tốn kém. Chỉ cần tổ chức thực sự mong muốn và thực hiện theo các bước trên, việc nhận chứng chỉ ISO sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001 hiện nay

Các tổ chức/doanh nghiệp áp dụng chứng chỉ ISO 9001 thì chứng tỏ có khả năng luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và quy định của pháp luật.

Rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp băng khoăn không biết chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001 là bao nhiêu? Chứng chỉ được cấp ở đâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các chi phí cấp chứng nhận iso 9001 nhé!

Chi phí cấp chứng chỉ iso 9001 gồm 2 phần chi phí chính:

Chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 (chứng nhận ISO 9001:2015) của mỗi tổ chức/doanh nghiệp là khác nhau, tùy theo số lượng sản phẩm, quy mô công ty khác nhau thì chi phí sẽ khác nhau. Trong đó chi phí cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 chỉ là một chi phí nhỏ trong việc thực hiện xây dựng và áp dụng ISO.

Vì vậy doanh nghiệp cũng cần phải biết rằng, ngoài chi phí chứng nhận sẽ có những chi phí khác. Chúng tôi thường chia ra làm 2 phần chi phí trong ISO. Bao gồm:

Chi phí cho việc triển khai thực hiện, xây dựng, áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Đây là những khoản chi phí cho việc đào tạo, bắt đầu triển khai xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO. Áp dụng nó vào với doanh nghiệp để có thể kiểm soát được chất lượng.

Dưới đây là 05 yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí thực hiện:

Chi phí tìm hiểu, nghiên cứu về tiêu chuẩn ISO

Kiến thức về ISO là điều quan trọng nhất khi bạn triển khai áp dụng. Doanh nghiệp và những người thực hiện phải nắm được về ISO. Do đó, nhân viên của bạn, hoặc ít nhất là những người tham gia trực tiếp, sẽ phải tham gia khóa đào tạo về ISO.

Chi phí đào tạo có thể rất cao, hoặc nếu doanh nghiệp có khả năng, có thể tự nghiên cứu và đào tạo.

Chi phí thuê đào tạo và tư vấn bên ngoài

Nếu có khả năng, doanh nghiệp tư nghiên cứu, đào tạo nội bộ. Tuy nhiên, việc tự đào tạo này sẽ không đủ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần thêm sự trợ giúp bên ngoài.

Bạn sẽ mất chi phí để thuê 01 đơn vị đào tạo hoặc 01 đơn vị tư vấn. Chi phí này cũng phụ thuộc vào quy mô, lĩnh vực của bạn. Đôi khi sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệp, uy tín của tổ chức tư vấn bên ngoài.

Chi phí thực hiện cho nhân viên

Khoản này thường bị bỏ qua, vì các công ty đã trả lương cho họ. Và nếu không có một vị trí chuyên trách, thì nhân viên hầu hết sẽ là kiêm nghiệm.

Thực tế là các nhân viên sẽ giải quyết các hoạt động triển khai ISO. Thay vì thực hiện các công việc chính của họ. Đây là một trong những chi phí ẩn của việc thực hiện.

Cách tốt nhất là nếu doanh nghiệp bạn có kinh phí. Hãy cân nhắc thuê 01 vị trí chuyên trách về ISO. Để đảm bảo các bộ phận đều hoạt động một cách tốt nhất, không làm ảnh hưởng lẫn nhau.

Chi phí chứng nhận ISO 9001:2015

Sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, cho đến khi có kết quả, doanh nghiệp có kết vượt qua cuộc đánh giá chứng nhận.

Phần tiếp theo trong bài này, chúng tôi sẽ cụ thể hơn về khoản chi phí cấp chứng nhận ISO 9001.

Chi phí sau khi được chứng nhận – Duy trì hệ thống

Khi doanh nghiệp bạn được chứng nhận lần đầu. Doanh nghiệp sẽ chịu sự giám sát trong ba năm tiếp theo. Sau đó có thể là đánh giá chứng nhận lại.

Chi phí giám sát và chứng nhận lại thường nhỏ hơn chứng nhận lần đầu.

Phần tiếp theo đây, chúng ta sẽ nói về khoản chi phí cấp chứng chỉ iso 9001 của tổ chức chứng nhận ISO 9001. Đây là chi phí cho 01 tổ chức chứng nhận. Chi phí đánh giá và cấp chứng chỉ ISO cho doanh nghiệp.

Hiệu lực của chứng chỉ iso 9001

Chứng chỉ chứng chỉ iso 9001 có hiệu lực bao lâu?

Thường các tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ iso 9001 có hiệu lực trong 3 năm.

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và luôn có hiệu lực.

Chu kỳ giám sát có thể là 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận.

Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức/doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại.

Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.

Hiện nay, những đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đã chứng chỉ iso 9001:2008 thì bắt buộc phải cập nhật chứng chỉ iso 9001:2015 trong vòng 3 năm, tất cả những chứng chỉ iso 9001:2008 đều hết hiệu lực vào tháng 09/2018.

Việc áp dụng chứng chỉ iso 9001 vào đơn vị muốn có hiệu quả thì đòi hỏi cả sự cố gắng từ ban lãnh đạo cho đến nhân viên.

Chuyển đổi từ chứng chỉ iso 9001:2008 sang chứng chỉ iso 9001 như thế nào? áp dụng ra sao để mang lại hiệu quả tối đa?

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba liên quan đến chứng chỉ iso 9001.

Tất cả mọi thắc mắc đó của quý khách hàng sẽ được giải đáp, hãy liên hệ theo hotline của chúng tôi bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775