Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là một trong những đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, chỉ dẫn địa lý ở nước ta dùng để làm gì thì còn nhiều bạn chưa biết.

Vậy nên phạm vi bài này Rong Ba Group cung cấp các thông tin pháp lý về chỉ dẫn địa lý và mục đích của chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam là gì?

Chỉ dẫn địa lý

Theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2009:

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Dấu hiệu có thể là những từ ngữ, tên gọi, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh được sử dụng để chỉ ra rằng sản phẩm có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hoá này có được chủ yếu là do nguồn gốc địa lý tạo nên.

Điều kiện bảo hộ

Điều kiện cần:

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
 • Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Điều kiện đủ: 

Không thuộc đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

 • Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;
 • Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 • Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;
 • Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
 • Danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý
 • Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.
 • Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý, hoá học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.

Phạm vi bảo hộ

Đối với phạm vi bảo hộ về mặt lãnh thổ, các đối tượng sở hữu trí tuệ nói chung, và chỉ dẫn địa lý nói riêng, trong trường hợp được Cục SHTT Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý thì Giấy chứng nhận đó chỉ có hiệu lực tại Việt Nam, do đó phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý là trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Về phạm vi quyền, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường.

Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền cho phép người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc tổ chức được trao quyền quản lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam dùng để làm gì ?

Chỉ dẫn địa lý dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Trong đó:

+ Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý:

Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.

Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.

+ Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý:

Khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý có ranh giới được xác định một cách chính xác bằng từ ngữ và bản đồ.

Chỉ dẫn địa lý đang được xem là một công cụ quan trọng cung cấp sự đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. 

 • Chỉ dẫn địa lý cũng là một nhân tố quan trọng góp phần trong bình ổn chất lượng và danh tiếng của các sản phẩm.
 • Chỉ dẫn địa lý được coi là công cụ marketing quan trọng trong cạnh tranh thị trường trong thời gian tới. Việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý đóng vai trò quan trọng để phát triển hình ảnh tốt đẹp của sản phẩm tới người tiêu dùng.
 • Thông qua chỉ dẫn địa lý, chúng ta có thể nhận biết một khu vực địa lý cụ thể gắn liền với chất lượng, danh tiếng và những đặc tính riêng có của sản phẩm mà chỉ ở nơi ấy mới có.

 Ví dụ như: khi nói Champagne người ta biết đó đó là rượu vang được sản xuất vùng Champagne của Pháp, hay một phần nào đó người tiêu dùng đã biết được Phan Thiết là nước mắm nổi tiếng có chất lượng đặc thù không lẫn với các loại nước mắm khác của các vùng: Phú Quốc, Nha Trang … hơn 200 năm nay được sản xuất tại thành phố Phan Thiết-vùng duyên hải với nguồn nguyên liệu hải sản đặc sản phong phú, hay Bình Thuận là những trái thanh long có hương vị đặc trưng được trồng tại vùng đất tỉnh Bình Thuận khác với các loại thanh long được trồng tại Long An, Tiền Giang, …

 • Chỉ dẫn địa lý là động lực góp phần cải thiện nền nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa.

 Kinh nghiệm của các nước phát triển và thực tế tại Việt Nam cho thấy việc xây dựng hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã góp phần cải thiện nền nông nghiệp nông thôn vì nó là điều kiện phát huy các lợi thế riêng có của địa phương đó để phát triển sản phẩm đặc sản.

Đây được coi là cách thức hiệu quả nhất để có được sự thành công trong việc phát triển sản phẩm nông nghiệp. Ví dụ như thanh long Bình Thuận sau khi được bảo hộ CDĐL, những người sản xuất thanh long Bình Thuận đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất trái thanh long, cải thiện được chất lượng quả thanh long, góp phần cải thiện ngành nông nghiệp Bình Thuận. 

Thủ tục đăng kí chỉ dẫn địa lý

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định hiện hành thì một bộ hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cần phải có những tài liệu sau đây:

– 02 Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT;

– 02 Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

– 02 Bản mô tả tính chất/ chất lượng/ danh tiếng của sản phẩm đăng ký cho chỉ dẫn địa lý đó;

– 10 mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý (hình ảnh, bằng chữ hoặc kết hợp cả hai) với kích thước không quá 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm (trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ)
     Bước 2. Nộp hồ sơ

Những tài liệu trên sẽ được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và phí đăng ký kèm theo.

Bước 3. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hình thức và nội dung hồ sơ

Bước 4. Công bố

Sau một khoảng thời gian luật định để xem xét tính hợp pháp của đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ quyết định cấp hoặc không cấp Văn bằng bảo hộ dưới dạng Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lýcho chỉ dẫn địa lý đó.

Hiệu lực: Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực không xác định

Dịch vụ Rong Ba Group cung cấp về chỉ dẫn địa lý.

Dịch vụ tư vấn:

 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý
 • Tư vấn điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 • Tư vấn sửa chữa, bổ sung hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tranh chấp về bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng kí chỉ dẫn địa lý

Đối với hoạt động thì có nhiều ưu điểm hơn. Vì khi Rong Ba Group đại diện thực hiện đăng kí thì khách hàng sẽ tiết kiệm dược cả thời gian lẫn công sức và có thể dành thời gian đó cho các công việc khác thông qua thủ tục đơn giản như sau:

Bước 1: Các bạn chỉ cần liên lạc với chúng tôi, tiến hành thoả thuận với nhau. Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết và lập văn bản ủy quyền cho Rong Ba Group thực hiện thủ tục đăng kí bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Sau đó, chúng tôi tiến hành chuẩn bị và nộp hồ sơ. Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả nhanh nhất có thể cho khách hàng khi cơ quan có thẩm quyền công bố cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Trên đây là một số thông tin hữu ích liên quan đến chỉ dẫn địa lý. Mọi thông tin cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775