Bảo hộ bí mật kinh doanh

Để xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững, chủ thể kinh doanh phải dựa vào các sáng tạo kỹ thuật, cũng như những bí quyết sản xuất để duy trì năng lực cạnh tranh; muốn đảm bảo sự tăng cường cần thiết thì họ phải giữ bí mật các bí quyết sản xuất nhằm tạo lợi thế trong kinh doanh và Nhà nước cần có những cơ chế bảo hộ hiệu quả các thông tin bí mật này.

Vậy trước hết ta hãy tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm và điều kiện bảo hộ của cơ chế bảo hộ bí mật kinh doanh.

Khái niệm bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh (Theo Khoản 23 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sđbs năm 2009).

Dấu hiệu của bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh có ba dấu hiệu cơ bản:

Là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo thể hiện ra tri thức, thông tin

Chưa bộ lộ đến mức những người khác có thể dễ dàng có được

Có khả năng tạo ra những giá trị kinh tế cho những người sử dụng kinh doanh

Bí mật kinh doanh liên quan đến các loại thông tin khác nhau:

Bí mật kỹ thuật, khoa học như: công thức sản xuất sản phẩm, cấu tạo kỹ thuật của sản phẩm, bản mô tả kỹ thuật…

Thông tin thương mại như: danh sách những nhà cung cấp; danh sách khách hàng, hồ sơ khách hàng

Thông tin về tài chính như: cơ cấu giá…

Biện pháp bảo hộ bí mật kinh doanh

Quyền sở hữu trí tuệ đối với chủ thể sở hữu bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được bí mật một cách hợp pháp và thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin.

Như vậy, để bí mật kinh doanh được bảo hộ chủ sở hữu cần tiến hành các biện pháp để bảo mật thông tin của mình.

Để bảo đảm tính bí mật của bí mật kinh doanh, chủ sở hữu phải thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để giữ bí mật thông tin như:

Các biện pháp hạn chế việc biết hoặc tiếp cận được thông tin đối với cả nhân viên trong doanh nghiệp cũng như các chủ thể khác (cất giữ thông tin trong két sắt, cất giữ thông tin không theo trật tự vốn có của nó, mã hóa thông tin, mã truy cập thông tin, xây dựng quy trình quản lý tài liệu…)

Các biện pháp chống bộc lộ thông tin (ký kết các hợp đồng bảo mật hợp đồng lao động trong đó quy định trách nhiệm người được biết hoặc tiếp cận thông tin không được bộc lộ thông tin hoặc không tìm cách biết được thông tin mà mình được tiếp cận.

Đặc điểm của bí mật kinh doanh:

Tính thông tin của bí mật.

Thông tin của bí mật kinh doanh có thể tồn tại hoặc được thể hiện dưới dạng vật chất hữu hình, cụ thể như tài liệu, giấy tờ chứa đựng thông tin, mô hình, mẫu vật…

Chức năng thông tin của bí mật kinh doanh là phải mang đến cho những người có khả năng tiếp cận nó những nhận thức, những sự hiểu biết nhất định về một sự vật, một hiện tượng nào đó trong thế giới khách quan.

Bí mật kinh doanh, một mặt là kết quả của hoạt động nhận thức, trí tuệ của con người, được thể hiện, tái tạo qua các vật hữu hình trên.

Mặt khác, con người muốn biết, muốn nhận thức được được bí mật kinh doanh thì phải thông qua hoạt động nhận thức, trí tuệ. Vì thế, bí mật kinh doanh chính là tài sản trí tuệ của người kinh doanh.

Tính bí mật của thông tin

Nếu một loại thông tin mà không có tính bí mật mặc dù nó có thể có chứa chức năng thông tin, có giá trị đối với hoạt động kinh doanh thì cũng không được coi là bí mật kinh doanh.

Tức là phạm vi những người biết đến thông tin đó rất hạn chế chỉ có những người được chủ sở hữu thực sự tin tưởng mới được phép sử dụng, quản lý thông tin.

Việc chủ sở hữu bộc lộ thông tin bí mật cho người khác phải dựa trên cơ sở các cam kết bảo mật. Hơn nữa, những người muốn tiếp cận nó cũng khó có thể biết được qua các phương tiện thông tin, sách, báo, tạp chí, những dụng cụ hay trang thiết bị phục vụ kinh doanh như máy tính, báo cáo, sổ sách, trang web của doanh nghiệp….

Khả năng sử dụng thông tin

Thông tin được coi là bí mật kinh doanh không những mang đặc điểm về giá trị, về công sức thu thập của chủ sở hữu mà còn phải có tính năng sử dụng thực tế.

Khi được đưa vào sản xuất kinh doanh phải phát huy hết những lợi thế mà nó có thể mang lại, phải tạo ra sản phẩm về mặt vật chất là những sản phẩm hoặc dịch vụ là đối tượng trực tiếp trong quá trình sản xuất.

Nếu thông tin bí mật không thể hiện được giá trị hoặc không còn mang lại lợi thế cho người nắm giữ thì sẽ không được bảo hộ với tư cách bí mật kinh doanh.

Tính giá trị của bí mật kinh doanh

Bản chất của hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời, do đó thông tin bí mật được coi là bí mật kinh doanh phải có tính giá trị.

Trong quá trình hoạt động, các chủ thể kinh doanh phải thu thập, lưu trữ rất nhiều loại thông tin khác nhau nhằm phục vụ có hiệu quả công việc kinh doanh của họ nhưng chỉ những thông tin giá trị mới được họ giữ lại.

Điều kiện để bí mật kinh doanh được bảo hộ

Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ (Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sđbs năm 2009).

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được. Đây có thể được coi là điều kiện sáng tạo của bí mật kinh doanh. Tri thức, thông tin chỉ được bảo hộ là bí mật kinh doanh nếu nó là thành quả của một quá trình đầu tư tài chính và trí tuệ của chủ sở hữu.

Những thông tin đơn lẻ không hàm chứa một lượng tri thức nhất định hoặc những tri thức phổ biến đối với những người có trình độ trung bình trong lĩnh vực đó sẽ không đáp ứng điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh.

Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó.

Bí mật kinh doanh được coi là một tài sản có giá trị của doanh nghiệp. Để có được bí mật kinh doanh, doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều tiền, của, công sức để thu nhập, phát triển, bảo mật bí mật kinh doanh và đổi lại, bí mật kinh doanh tạo ra những giá trị kinh tế độc lập cho người nắm giữ nó.

Bảo hộ kinh doanh là cơ sở để ngăn chặn việc chiếm đoạt bằng nhiều thủ đoạn khác nhau của các đối thủ cạnh tranh.

Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Để được bảo hộ là bí mật kinh doanh, một trong những điều kiện quan trọng là thông tin còn phải tồn tại trong tình trạng bí mật, có nghĩa là những người thường xuyên xử lý loại thông tin đó không biết đến hoặc không thể dễ dàng tiếp cận được thông tin dưới dạng thông tin toàn bộ.

Một thông tin được coi là có tình bí mật nếu chỉ phạm vi hạn chế những người trực tiếp sử dụng thông tin đó trong doanh nghiệp biết được thông tin và các trách nhiệm giữ bí mật.

Các trường hợp mà đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh (Điều 85 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sđbs năm 2009).

Các thông tin bí mật sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:

Bí mật về nhân thân;

Bí mật về quản lý nhà nước;

Bí mật về quốc phòng, an ninh;

Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Ý nghĩa của việc bảo hộ bí mật kinh doanh

Việc bảo hộ kinh doanh có sự bắt nguồn từ những ý nghĩa thực tiễn của nó trong việc bảo hộ. Ngày nay, hàm lượng chất xám cần có trong hoạt động kinh doanh là vô cùng lớn.

Để có được hàm lượng chất xám trong hoạt động inh doanh của mình, các chủ thể kinh doanh phải không ngừng đầu tư nghiên cứu và sáng tạp. Chính vì vậy, tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp rất đa dạng về loại hình và mức độ giá trị.

Cho nên, cần phải phát triển nhiều hình thức và cơ chế bảo hộ nhằm tối đa hóa sự bảo hộ của nhà nước đối với các loại tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Ở một khía cạnh khác, sự bảo hộ tài sản trí tuệ trên thực tế rất phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự hạn chế về vốn dẫn đến sự hạn chế về phát triển công nghiệ dẫn đến việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể đủ sức tạo ra một tài sản trí tuệ được cấp bằng sáng chế.

Cơ chế bảo hộ bí mật kinh doanh tạo ra sự dễ dàng và ít tốn kém trong việc xác lập và kiểm soát quyền vì vật nó thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Phương thức bảo vệ bí mật kinh doanh

Khi phát hiện có chủ thể “đánh cắp” hoặc bộc lộ trái phép bí mật kinh doanh của mình; chủ sở hữu bí mật kinh doanh có thể yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi và bồi thường thiệt hại là hậu quả của hành vi vi phạm; hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có biện pháp xử lý như phạt tiền; tịch thu tang vật, phương tiện, khoản lợi nhuận có được do thực hiện hành vi pham… hay các biện pháp khác theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, dù các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có áp dụng các biện pháp luật định để xử lý các hành vi xâm phạm đến bí mật kinh doanh; thì thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra chưa chắc có thể khắc phục đầy đủ.

Do đó, các chủ thể sở hữu bí mật kinh doanh phải có các biện pháp, chiến lược quản lý và bảo hộ bí mật kinh doanh thích hợp để không rơi vào tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Ta có một số gợi ý cho các doanh nghiệp sở hữu bí mật kinh doanh 10 chiến lược bảo hộ cơ bản, bao gồm:

Nhận dạng bí mật kinh doanh: các doanh nghiệp nên cân nhắc khi quyết định coi một thông tin là bí mật thương mại. Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải đánh giá các yếu tố như: phạm vi đã bộc lộ của thông tin; khả năng bảo mật thông tin; giá trị của thông tin đối với chính doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh; độ khó để người khác thu thập và tiếp cận thông tin…

Xây dựng chính sách bảo hộ: chính sách bảo hộ bí mật kinh doanh phải minh bạch, rõ ràng; phải có khả năng chứng minh được các cam kết bảo hộ có ý nghĩa quan trọng trong trường hợp phải tiến hành thủ tục tố tụng…

bảo hộ bí mật kinh doanh
bảo hộ bí mật kinh doanh

Giáo dục nhân viên: phải hạn chế được việc bộc lộ thông tin do vô ý; đào tạo nội bộ nhân viên từ khi mới vào về ý thức bảo mật thông tin; thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra vi phạm…

Hạn chế tiếp cận: chỉ nên bộc lộ bí mật kinh doanh đối với những người cần phải biết thông tin đó; và hạn chế sự tiếp cận của từng nhân viên vào cơ sở dữ liệu thông tin cần bảo mật…

Đánh dấu tài liệu: xây dựng hệ thông đánh dấu tư liệu thống nhất và nâng cao hiểu biết của nhân viên để tránh vô ý bộc lộ thông tin.

Cách ly và bảo bộ về mặt vật lý: có thể thực hiện các biện pháp như nộp lưu có khóa riêng biệt; kiểm soát truy cập; xé nhỏ thông tin; kiểm tra giám sát thường xuyên

Cách ly và bảo hộ dữ liệu điện tử: như kiểm soát truy cập; mã hóa, xây dựng tường lửa; giám sát kiểm tra dữ liệu đi và đến…

Hạn chế sự tiếp cận của công chúng với cơ sở: kiểm tra việc ra vào của khách; tiến hành theo dõi di chuyển của khách trong công ty…

Đối với các bên thứ ba: lập hợp đồng bảo mật, hạn chế tiếp cận chỉ theo nhu cầu cần phải biết…

Cung cấp tự nguyện: chia sẻ theo mức độ để khai thác; hạn chế tiếp cận của những đối tượng được cung cấp; thiết lập hợp đồng bảo mật…

Thực hiện việc bảo hộ bí mật kinh doanh ở đâu

Doanh nghiệp có thể tiến hành đăng ký sở hữu bí mật kinh doanh theo hai cách thức là đăng ký bảo hộ tự động và đăng ký bảo hộ thông qua sáng chế.

Một doanh nghiệp muốn đăng ký sở hữu bí mật kinh doanh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục sở hữu trí tuệ để được xin cấp văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên để tránh bị cơ quan nhà nước ra công văn, thông báo về những sai sót không đáng có trong hồ sơ đăng ký bạn có thể tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cần dựa trên các yếu tố về kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất làm việc, uy tín… Rong Ba Group là đơn vị đáp ứng được tất cả những yêu cầu như vậy.

Uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu

Rong Ba Group là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng đầu về các vấn đề về sở hữu trí tuệ; đảm bảo chất lượng, phản hồi điện thoại và email của khách hàng trong thời gian sớm nhất, đem đến cho khách hàng sự hài lòng.

Hệ thống quản lý

Rong Ba Group với hệ thống quản lý có mặt tại những thành phố trọng điểm quốc gia. Do đó, khách hàng có thể thụ hưởng những lợi ích tối đa từ mạng lưới cũng như hiệu suất làm việc của chúng tôi.

Cộng tác chặt chẽ

Rong Ba Group luôn được đánh giá cao bởi sự cộng tác chặt chẽ với các đối tác, khách hàng trên toàn quốc, hướng vào sự phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt các chuyên gia về sở hữu trí tuệ của Rong Ba Group được đào tạo chuyên môn cao và sâu, kinh nghiệm làm việc để thực hiện những dịch vụ về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian, giá cả hợp lý mang tính cạnh tranh

Khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu muốn giao hàng tại địa chỉ mong muốn sẽ được Rong Ba Group phân bổ nhân viên đến nhận các tài liệu đúng địa điểm và thời gian mà khách hàng yêu cầu, đảm bảo cho việc đăng ký được tiến hành nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với giá cả hợp lý, chi phí cạnh tranh để lựa chọn của khách hàng là đúng đắn nhất.

Lợi ích nhận được từ dịch vụ của Rong Ba Group

Cung cấp kiến thức cơ bản, dễ hiểu về các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ; kết hợp hài hòa với khách hàng trong việc hoàn thiện và xử lý hồ sơ; đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để được cấp chứng nhận; hỗ trợ và tư vẫn giải quyết tranh chấp, xâm phạm thương hiệu đã đăng ký….

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin