Chuyên mục: Tư Vấn Luật

Thành lập công ty hợp danh

Trên thế giới, mô hình hợp danh xuất hiện rất sớm và được ghi nhận lần đầu tiên trong Bộ luật Hammurabi của Babylon, khoảng 2.300 trước Công nguyên. Còn ở Việt Nam, công ty hợp danh được thừa nhận khá muộn, chỉ đến khi ban hành Luật Doanh nghiệp năm 1999 với những đấu …

Sáp nhập doanh nghiệp

Bên cạnh việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hay hợp nhất doanh nghiệp thì sáp nhập doanh nghiệp cũng chính là một dạng của việc tổ chức lại doanh nghiệp. Thực trạng sáp nhập doanh nghiệp diễn ra ngày càng phổ biến hiện nay, nhưng sáp nhập doanh nghiệp là gì; bản chất như …
Hotline: 034 736 2775
Tư Vấn Online
Gọi: 034 736 2775