Tư vấn bhxh miễn phí

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi không thể tách rời của người lao động. Bảo hiểm xã hội bao gồm các chế độ bảo hiểm y tế, thai sản, thất nghiệp, chế độ hưu trí.

Nhận thấy rằng nhận thức của người dân về Bảo hiểm xã hội còn nhiều hạn chế, chúng tôi – Luật Rong Ba đã xây dựng và cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn bhxh miễn phí để nhanh chóng được giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội, các quyền và lợi ích đối với các chế độ bảo hiểm xã hội như:

Hỗ trợ tra cứu bảo hiểm xã hội;

Tư vấn luật bảo hiểm xã hội về rút bảo hiểm xã hội;

Tư vấn bảo hiểm xã hội đối với chế độ thai sản;

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp;

Tư vấn chế độ hưu trí;

Chế độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp;

Chế độ tử tuất.

Tại sao nên tư vấn bhxh miễn phí

Thực tế cho thấy rằng việc áp dụng, thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc, quyền lợi của người lao động không được đảm bảo.

Kiến thức về pháp luật liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội còn hạn chế dẫn đến nhiều trường hợp như người lao động nghỉ ngang, sa thải, muốn hủy sổ bảo hiểm xã hội nhưng chưa biết cách xử lý như thế nào. Thậm chí người lao động chưa nắm bắt được các cách thức để mình có thể hưởng các quyền lợi từ chế độ bảo hiểm xã hội của mình.

Để giải quyết những vướng mắc của người lao động cũng như người sử dụng lao động Luật Rong Ba cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn bhxh trực tuyến nhằm giải đáp các thắc mắc và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội.

Để được tư vấn bhxh miễn phí cách liên hệ nhanh nhất chính là gọi đến tong dai tu van bhxh của chúng tôi để nhận được tư vấn từ các luật sư, chuyên viên tư vấn miễn phí.

Đây là một kênh quan trọng đưa kiến thức pháp luật vô cùng hữu hiệu đến trực tiếp người lao động, doanh nghiệp, những người đang có nhu cầu tìm hiểu và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Các vấn đề hỗ trợ tư vấn bhxh miễn phí

Tư vấn hỗ trợ giải đáp các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội; các đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Tư vấn về điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ thai sản;

Tư vấn về điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ ốm đau;

Tư vấn về điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần;

Tư vấn về điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ hưu trí;

Tư vấn về điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp;

Tư vấn về điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ tử tuất;

Tư vấn về điều kiện hưởng, cách tính hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp;

Tư vấn mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, người sử dụng lao động, của cá nhân tham gia bảo hiểm tự nguyện;

tư vấn bhxh miễn phí
tư vấn bhxh miễn phí

Tư vấn quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội, các quỹ bảo hiểm xã hội;

Tư vấn các thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội cho người lao động khi có vấn đề phát sinh;

Tư vấn các quy định, quy chế của bảo hiểm liên quan đến cách giải quyết chế độ lao động cho người bị ốm đau; chế độ thai sản, các vấn đề liên quan đến tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động,…