Tra cứu mã hs code

Tra cứu mã hs code là nghiệp vụ rất phổ biến nhưng không hề đơn giản khi làm ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Logistics. Để tra được mã hs code chính xác, không bị Hải quan bác bỏ, đỏi hỏi cần có Kinh nghiệm tra cứu mã hs code. Bài viết của Công ty Luật Rong Ba dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ và toàn diện về vấn đề này.

Mã HS code là gì? 

HS Code là mã phân loại của sản phẩm đo theo hình vuông được tiêu chuẩn hóa quốc tế và dùng để xác nhận thuế suất xuất nhập khẩu của sản phẩm. quy tắc thanh toán và thưởng thường xuyên

Mã HS Code là thông tin mà người mua và người bán thống nhất chung về tên sản phẩm, tác dụng, phân loại… Từ đó các nước khác nhau khi giao tương sẽ dễ dàng hiểu rõ để đưa ra được các đàm phán thương mại hiệu quả. Ngoài ra mã HS Code còn là cơ sở để các cơ quan thuế, hải quan, phòng thương mại cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa. Mã HS Code phục vụ cho công tác thống kê về thương mại liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cấu trúc của hs code – hs code Việt Nam

Cấu trúc của hs code là tập hợp các các chữ số được đặt liền nhau. Hiện nay Việt Nam áp dụng hs code gồm có 8 số, tuy nhiên, tại một số quốc gia, Mã HS có thể bao gồm 10 thậm chí là 12 số.

Để đảm bảo sự hài hòa giữa các quốc gia, hs code của các bên phải sử dụng ít nhất 4 chữ số hoặc 6 chữ số đầu tiên theo các quy tắc quốc tế, tuy nhiên nhưng có thể tự do áp dụng tự do các số phí sau để phù hợp với tình hình mỗi nước

Hàng năm, Hải quan sẽ tiến hành cập nhật và bổ sung các biểu thuế (thông thường/ưu đãi) bao gồm tên gọi, mã HS và thuế suất tương ứng. Các cá nhân và doanh nghiệp có các lô hàng xuất nhập khẩu nên chú ý tham khảo để áp mã HS chính xác nhất cho sản phẩm của mình.

Cấu trúc của mã HS Việt Nam (Dựa trên biểu thuế)

tra cứu mã hs code

tra cứu mã hs code

Một mã HS tiêu biểu của Việt nam gồm có 8 chữ số, xét từ trái qua phải, ta có thể chí thành 4 phần khác nhau, mỗi phần gồm 2 chữ số tương ứng với:

Phần: Trong bộ mã HS có tổng cộng 21 phần, mỗi phần đều có chú giải phần.

Chương (2 số đầu tiên) Gồm có 98 chương, mỗi chương đều có chú giải chương

Nhóm (2 số tiếp theo): Các sản phẩm được chia thành các nhóm vì có đặc điểm chung

Phân nhóm (2 số tiếp theo): Các nhóm lớn được chia thành các nhóm nhỏ hơn theo thuộc tính riêng

Phân nhóm phụ (2 số cuối cùng): Mỗi quốc gia quy định riêng phân nhóm phụ tùy mức độ cụ thể của sản phẩm

Vai trò của HS Code

Hs code giúp người mua, người bán thống nhất về tên gọi, tính chất, tác dụng và phân loại sản phẩm thông qua một dãy các chữ số, giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tránh những sai lầm đáng tiếc trong giao thương quốc tế

Chẳng hạn: mã HS: 01012100

Tiếng Việt: Ngựa thuần chủng để nhân giống

Tiếng anh: Pure-bred breeding Horse

HS Code còn là cơ sở để các cơ quan của chính phủ như hải quan, thuế, phòng thương mại xác định rõ loại mặt hàng mà hai bên mua và bán đang giao thương, từ đó:

Quản lý và giám sát danh mục hàng hóa được phép, hạn chế và cấm xuất nhập khẩu

Quản lý thuế xuất nhập khẩu

Thiết lập hạn ngạch xuất nhập khẩu cho một số sản phẩm nhất định

Thu thập số liệu và thống kê thương mại trong nước và xuất nhập khẩu

Tạo điều kiện cho việc đàm phán, kí kết và thực thi các thỏa thuận thương mại hoặc hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia

Qui tắc tra cứu mã hs code

Qui tắc 1

Tên cuả các Phần, của Chương hoặc của Phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải của các Phần, Chương liên quan và theo các qui tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các Chú giải đó không có yêu cầu nào khác.

Qui tắc 2:

2a, Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như  vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

2b, Một nguyên liệu, một chất được phân loại trong một nhóm nào đó thì hỗn hợp hay hợp chất của nguyên liệu hoặc chất đó với những nguyên liệu hoặc chất khác cũng thuộc nhóm đó. Hàng hóa làm toàn bộ bằng một loại nguyên liệu hay một chất, hoặc làm một phần bằng nguyên liệu hay chất đó được phân loại trong cùng nhóm. Việc phân loại những hàng hóa làm bằng hai loại nguyên liệu hay hai chất trở lên phải tuân theo Qui tắc 3.

Qui tắc 3

Khi áp dụng Qui tắc 2(b) hoặc vì bất cứ một lý do nào khác, hàng hóa thoạt nhìn có thể phân loại vào hai hay nhiều nhóm, thì sẽ phân loại như sau:

3a, Những nhóm có mô tả cụ thể nhất sẽ được ưu tiên hơn các nhóm có mô tả khái quát khi thực hiện việc phân loại hàng hóa. Tuy nhiên, khi hai hay nhiều nhóm mà mỗi nhóm chỉ liên quan đến một phần của nguyên liệu hoặc chất chứa trong hàng hóa là hỗn hợp hay hợp chất, hoặc chỉ liên quan đến một phần của hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đó ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ, thì những nhóm này được coi như thể hiện đặc trưng ngang nhau về những hàng hóa nói trên, ngay cả khi một trong số các nhóm đó có mô tả đầy đủ hơn hoặc chính xác hơn về những hàng hóa đó.

3b, Những hàng hóa hỗn hợp bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau hoặc những hàng hóa được làm từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau, và những hàng hóa ở dạng bộ để bán lẻ, nếu không phân loại được theo Qui tắc 3(a), thì phân loại theo nguyên liệu hoặc bộ phận cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của chúng. 

3c, Khi hàng hóa không thể phân loại theo Qui tắc 3 (a) hoặc 3(b) nêu trên thì phân loại vào nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số trong số các nhóm tương đương được xem xét.

Qui tắc 4 

Hàng hóa không thể phân loại theo đúng các Qui tắc trên đây thì được phân loại vào nhóm phù hợp với loại hàng hóa giống chúng nhất.

Qui tắc 5 

Những qui định sau được áp dụng cho những hàng hóa dưới đây:

5a,  Bao đựng máy ảnh, máy quay phim, hộp đựng nhạc cụ, bao súng, hộp đựng dụng cụ vẽ, hộp tư trang và các loại bao hộp tương tự, thích hợp hoặc có hình dạng đặc biệt để chứa hàng hóa hoặc bộ hàng hóa xác định, có thể dùng trong thời gian dài và đi kèm với sản phẩm khi bán, được phân loại cùng với những sản phẩm này. Tuy nhiên, nguyên tắc này không được áp dụng đối với bao bì mang tính chất cơ bản nổi trội hơn so với hàng hóa mà nó chứa đựng;     

5b, Ngoài Qui tắc 5(a) nêu trên, bao bì đựng hàng hóa được phân loại cùng với hàng hóa đó khi bao bì là loại thường được dùng cho loại hàng hóa đó. Tuy nhiên, nguyên tắc này không áp dụng đối với các loại bao bì mà rõ ràng là phù hợp để dùng lặp lại.

Qui tắc 6

Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa vào các phân nhóm của một nhóm phải được xác định phù hợp theo nội dung của từng phân nhóm và các chú giải phân nhóm có liên quan, và các Qui tắc trên với những sửa đổi về chi tiết cho thích hợp, trong điều kiện là chỉ có những phân nhóm cùng cấp độ mới so sánh được. Theo Qui tắc này thì các chú giải phần và chương có  liên quan cũng được áp dụng, trừ khi nội dung mô tả trong phân nhóm có những yêu cầu khác.

Việc sử dụng quy tắc sẽ trở nên hữu hiệu khi tìm thấy nhiều mã có vẻ đúng, và cần phải cân đong đo đếm để lựa chọn. Khi đó việc áp mã một cách đúng chuẩn mực sẽ đảm bảo độ chính xác, tin cậy, và bạn có thể giải thích với các bác hải quan một cách tự tin và thuyết phục. Một số tiêu chí quan trọng giúp xác định mã HS được chính xác gồm:

Tên gọi của mặt hàng

Công dụng của sản phẩm

Chất liệu cấu thành sản phẩm

Tính chất, thành phần cấu tạo, thông số kỹ thuật

Thông số khác (tùy theo loại hàng cụ thể)

Tra cứu mã HS code

Cách 1: Hỏi những người có kinh nghiệm

Đầu tiên bạn có thể hỏi những người đã có kinh nghiệm, đã làm nhiều lô hàng đó nhiều lần. Rất có thể họ đã làm đúng loại hàng hoặc nhóm mặt hàng bạn đang quan tâm. Hoặc bạn có thể hỏi những người làm dịch vụ hải quan, thì có đồng nghiệp, bạn bè trong nghề ở công ty khác để hỏi.

Ngoài ra bạn có thể hỏi trên các hội, nhóm, diễn đàn về xuất nhập khẩu như:

Nhóm facebook: Gia đình xuất nhập khẩu – Logistics

Weblogistics.vn

Webxuatnhapkhau.com

fanpage facebook: Kỹ năng xuất nhập khẩu

Ngoài ra, bạn có thể hỏi HS Code ở nước xuất khẩu từ người bán phía nước ngoài. Mặc dù mã HS các quốc gia thường là không hoàn toàn giống nhau, nhưng thường có thể giống từ 4 đến 6 số đầu tiên.

Cách 2: Tra cứu bằng sách Biểu thuế xuất nhập khẩu

Đây là phương pháp thủ công, tuy nhiên khi tra cứu nhiều và có phương pháp tra cứu, đặc biệt nên áp dụng quy tắc phân loại hàng hóa vào tra cứu thì sẽ nhanh hơn. 

Cách 3: Tra cứu bằng biểu thuế dạng Excel bản mềm

Bạn có thể tải về file Excel Biểu thuế, bấm Ctrl +F, hiển thị khung tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm. Cách làm này khá nhanh, tuy nhiên có nhiều file trên mạng nên dẫn đến mình phải kiểm tra chính xác thông tin biểu thuế trước khi sử dụng.

Cách 4: Tra cứu trên website bieuthue.net

Ưu điểm của trang này là nguồn dữ liệu lớn, tra cứu nhanh và cho phép đánh dấu các mặt hàng cùng mã HS vào lịch sử cá nhân của mình. Dữ liệu phần biểu thuế được cập nhật liên tục khi có thay đổi về thuế suất.

Cách 5: Tra cứu trên website custom.gov.vn

Ưu điểm là chính xác 100% về thuế suất. Tuy nhiên mình chỉ dùng trang này khi mình cần kiểm tra lại thuế suất

Ứng dụng của mã hs code:

Tính đến năm 2015, đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hs code trên toàn thế giới. Mã hs chủ yếu được sử dụng bởi các cơ quan hải quan, cơ quan thống kê và các cơ quan quản lý khác của chính phủ, để theo dõi và kiểm soát việc xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua:

Thuế hải quan

Thu thập số liệu thống kê thương mại quốc tế

Nguồn gốc, xuất xứ

Thu thuế nội bộ

Đàm phán thương mại

Biểu giá và thống kê vận tải

Giám sát hàng hóa được kiểm soát

Các lĩnh vực kiểm soát và thủ tục hải quan, bao gồm đánh giá rủi ro, công nghệ thông tin và tuân thủ

Các công ty sử dụng mã hs để tính tổng chi phí hạ cánh của các sản phẩm và bộ phận nhập khẩu và để xác định các cơ hội bán và tìm nguồn cung ứng ở nước ngoài

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về tra cứu mã hs code. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về tra cứu mã hs code và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775