Tội cố ý làm hư hỏng tài sản

Tội hủy hoại tài sản, tội cố ý làm hư hỏng tài sản là nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản như các tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và một số tội khác về bảo vệ quyền sở hữu tài sản tại chương các tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản.

Rong Ba Group có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật hình sự, đúc kết từ rất nhiều vụ việc khách hàng mỗi năm.

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan tới tội hủy hoại hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành.

Cấu thành tội phạm của tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chủ thể: Người thực hiện hành vi phải có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Khách thể: Tội cố ý làm hư hỏng tài sản xâm phạm đến quan hệ sở hữu.

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi hủy hoại làm tài sản lâm vào tình trạng mất hẳn giá trị sử dụng của nó, không thể khôi phục lại được.

Hậu quả: giá trị sử dụng của tài sản bị hư hỏng hoặc hủy hoại. Thiệt hại gây ra phải từ 2 triệu đồng trở lên, nếu dưới 2 triệu đồng thì phải gây hậu quả nghiêm trọng hoặc người phạm tội đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tương tự, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan của tội phạm: Hành vi được thực hiện với lỗi cố ý nhằm hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Căn cứ vào những yếu tố cấu thành tội phạm và những thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thuyền viên trên tàu của bạn đã có hành vi phá hoại tài sản cụ thể như bỏ các vật lạ vào máy tàu làm tàu cá không thể tiếp tục đánh bắt và phải vào bờ để sửa chữa thiệt hại ước tính là hơn 100 triệu.

Với những hành vi như trên thì bạn có thể kiện thuyền viên trên tàu về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo Điều 178 Bộ luật hình sự.

Các khung hình phạt chính đối với tội hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản.

Phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu VNĐ đến dưới 50 triệu VNĐ, tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa thì bị phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá dưới 2 triệu VNĐ nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

Đã bị kết án về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

Phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.

Tội cố ý làm hư hỏng tài sản, người nào phạm tội hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù:

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác một cách có tổ chức;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu VNĐ đến dưới 200 triệu VNĐ;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và gây thiệt hại tài sản là bảo vật quốc gia;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác bằng cách dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác để che giấu tội phạm khác;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác vì lý do công vụ của người bị hại;

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 2 triệu VNĐ đến dưới 50 triệu VNĐ nhưng thuộc một trong các trường hợp a, b, c, d nêu tại mục 1.

Tái phạm nguy hiểm.

Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù.

Người nào phạm tội hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù:

Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ;

Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu VNĐ đến dưới 200 triệu VNĐ nhưng thuộc một trong các trường hợp a, b, c, d nêu tại mục 1.

Phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù.

Người nào phạm tội hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản mà thuộc một trong các trường hợp dưới đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù:

hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản và gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu VNĐ trở lên;

hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản và gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ nhưng thuộc một trong các trường hợp nêu trường hợp a, b, c, d nêu tại mục 1.

Hình phạt bổ sung đối với tội hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản.

Người phạm tội hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản còn có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt bổ sung sau đây:

Phạt tiền từ 10 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ.

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

tội cố ý làm hư hỏng tài sản

tội cố ý làm hư hỏng tài sản

Vấn đề định tội danh.

Qua nghiên cứu và xuất phát từ công tác thực tiễn, chúng tôi nêu một số bất cập, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật khi xử lý hành vi cắt dây cáp truyền dẫn thông tin liên lạc để luận giải cho vấn đề này.

Thực tế, khi xử lý hành vi này nổi lên hai chiều quan điểm liên quan đến việc định tội danh, đó là tội “trộm cắp tài sản”, hoặc là tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cơ sở để mỗi chiều quan điểm đưa ra khi lập luận định tội danh cho hành vi này là mặt chủ quan và khách thể trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Theo đó: Quan điểm lập luận hành vi cắt dây cáp thông tin liên lạc cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” cho rằng: Ý thức chủ quan của người phạm tội chỉ hướng đến là mục đích vụ lợi (nhằm bán lấy tiền) nên hành vi này phải bị xử lý về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại Điều 173 BLHS mới sát đúng với bản chất vụ án, thỏa mãn được các yếu tố cấu thành tội phạm về mặt lý luận.

Quan điểm lập luận hành vi cắt dây cáp thông tin liên lạc cấu thành tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” thì cho rằng: Hành vi cắt trộm dây liên lạc đang sử dụng vừa gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu vừa gây thiệt hại cho an toàn thông tin liên lạc, vì đối tượng tác động ở đây là tài sản và đồng thời là phương tiện thông tin liên lạc nên mặc dù người phạm tội chỉ hướng đến là mục đích vụ lợi (nhằm bán lấy tiền) nhưng cần phải xác định khách thể bị xâm hại trực tiếp là sự an toàn thông tin liên lạc do đó cần phải xử lý về tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại Điều 178 BLHS mới thể hiện được đầy đủ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

Thực tế này cũng đã phát sinh trong quá trình xử lý án của các cơ quan tiến hành tố tụng với các đơn vị tố tụng.

Ví dụ cụ thể: Trong khoảng thời gian từ ngày 27/10/2018 đến ngày 02/12/2018, Nguyễn Nam K (sinh năm 1992) và Lê Đức H (sinh năm 1994), cùng trú xã Đại Hưng, huyện Đ, tỉnh Q, đã bàn bạc và cùng nhau chuẩn bị sẵn công cụ, phương tiện đợi đêm tối đi đến các địa điểm có đường dây cáp thông tin liên lạc chạy dọc theo ven đường nhưng thưa dân cư ở địa bàn huyện H, thành phố Đ và huyện Đ, tỉnh Q cắt dây cáp điện thoại và cáp quang của Công ty điện thoại II Viễn thông N, sau đó đem đi đến địa điểm khác đốt lấy lõi đồng rồi mang bán cho các địa điểm thu mua phế liệu lấy tiền tiêu xài cá nhân. Mặc dù cùng một hành vi như vậy nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng huyện H, thành phố Đ thì xử lý về tội “Hủy hoại tài sản” nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Đ, tỉnh Q lại xử lý về tội “Trộm cắp tài sản”. Do đó bản thân các bị can cũng không hiểu được lý do vì sao mình lại bị xử lý ở các tội danh khác nhau như vậy.

Để xác định tội phạm phải căn cứ vào các dấu hiệu cấu thành của tội đó. Cùng là hành vi cắt trộm đường dây liên lạc nhưng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội nào thì xử theo điều luật quy định về tội phạm đó.

Bất cứ tội phạm cụ thể nào cũng đều xâm hại đến một hoặc nhiều quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Có tội phạm chỉ có một khách thể trực tiếp, cũng có tội phạm có nhiều khách thể trực tiếp.

Mặt khác, có tội phạm xâm hại đến nhiều quan hệ xã hội nhưng không phải tất cả những quan hệ xã hội bị xâm hại đều được coi là khách thể trực tiếp.

Trong trường hợp nhiều quan hệ xã hội cùng bị gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại thì quan hệ xã hội được coi là khách thể trực tiếp là quan hệ xã hội mà sự gây thiệt hại cho quan hệ xã hội đó khi căn cứ vào tất cả các mặt như tính chất quan trọng của quan hệ xã hội, mức độ bị gây thiệt hại, mục đích chủ quan của người phạm tội… thể hiện được đầy đủ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

Với lập luận đó, có thể xác định: Hành vi cắt trộm dây liên lạc đang sử dụng vừa gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu vừa gây thiệt hại cho an toàn thông tin liên lạc, vì đối tượng tác động ở đây là tài sản và đồng thời là phương tiện thông tin liên lạc. Vì vậy,

cùng là hành vi cắt trộm đường dây liên lạc nhưng hành vi này chỉ xâm phạm đến đường dây liên lạc của một hộ gia đình thì chỉ cấu thành tội trộm cắp tài sản. Còn hành vi cắt trộm khác xâm phạm đến đường dây liên lạc của một thôn, một xã…, gây tê liệt cả hệ thống liên lạc của một thôn, xã… thì cấu thành tội hủy hoại tài sản, vì ở đây xác định khách thể bị xâm hại trực tiếp là sự an toàn thông tin liên lạc mới thể hiện được đầy đủ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Rong Ba Group về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của BLHS 2015. Nếu Quý khách hàng còn vướng mắc liên quan đến nội dung tư vấn trên của Rong Ba Group, vui lòng liên hệ theo Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775