Tiêu chuẩn iso 50001

Tiêu chuẩn ISO 50001 là tiêu chuẩn Quốc tế về thực hành Quản lý năng lượng tốt nhất mang tính toàn cầu. Được công bố lần đầu tiên vào năm 2011 và trở thành nền tảng cung cấp một hệ thống quản lý năng lượng một cách toàn diện.

Dựa theo mô hình PDCA, bộ tiêu chuẩn ISO 50001 này được thiết kế để cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng của tổ chức của bạn bằng cách tập trung vào đánh giá năng lượng cũng như giới thiệu được các quy trình lập kế hoạch năng lượng.

Bộ tiêu chuẩn này được các chuyên gia quản lý năng lượng từ hơn 60 quốc gia phát triển để giúp Doanh nghiệp vận dụng kiến thức đó mỗi ngày, để bảo tồn năng lượng, giảm chi phí và đáp ứng các yêu cầu về năng lượng.

Tiêu chuẩn iso 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành.

Mục đích của Tiêu chuẩn Quốc tế này nhằm giúp cho các tổ chức thiết lập các hệ thống và quá trình cần thiết để cải tiến hiệu suất năng lượng, bao gồm việc sử dụng, tiêu thụ và hiệu quả năng lượng.

Việc thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn này nhằm hướng tới sự giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí năng lượng và các tác động môi trường có liên quan khác, thông qua việc quản lý năng lượng có hệ thống.

Vậy tiêu chuẩn ISO 50001 là gì? Và tiêu chuẩn này được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào? Có những đặc trưng gì?

Trong bài viết dưới đây Luật Rong Ba sẽ giới thiệu về các thông tin, lợi ích khi quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn iso 50001.

Tiêu chuẩn iso 50001 là gì?

Tiêu chuẩn iso 50001 là một tiêu chuẩn quy định các yêu cầu cần thiết để lập kế hoạch, thực hiện, duy trì và liên tục cải thiện hệ thống quản lý năng lượng (EnMS).

Cách tiếp cận này lần lượt cho phép tổ chức ghi lại, xem xét, kiểm toán, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống quản lý năng lượng một cách có hệ thống, có tính đến các số liệu cụ thể như hiệu quả năng lượng, mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng năng lượng.

Các yêu cầu này bao gồm phạm vi chi tiết rộng cho tất cả mọi thứ liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng, từ các chính sách và quy trình được sử dụng trong hệ thống, đến đo lường và tài liệu về hiệu quả năng lượng, đến thiết kế và mua sắm thiết bị, quy trình và nhân sự liên quan đến hệ thống quản lý năng lượng.

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn iso 50001:2018

Bộ tiêu chuẩn ISO 50001:2018 phiên bản mới được xây dựng phù hợp với Cấu trúc cấp cao của ISO 9001: 2015, điều này tạo thuận lợi cho việc tích hợp các hệ thống quản lí quan trọng khác như ISO 9001, 14001. Cấu trúc cụ thể bao gồm các phần sau:

– Phạm vi

– Tài liệu tham khảo bản qui phạm;

– Điều khoản và định nghĩa;

– Bối cảnh của tổ chức;

– Khả năng lãnh đạo;

– Lập kế hoạch;

– Ủng hộ;

– Hoạt động;

– Đánh giá hiệu suất;

– Cải thiện.

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba giới thiệu chi tiết về chứng chỉ iso 50001.

Một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) là gì?

Một hệ thống quản lý năng lượng (EnSM) là kết quả của tiêu chuẩn iso 50001 được triển khai thành công.

Rộng hơn, quản lý năng lượng đề cập đến mọi thứ đi vào sự phối hợp của sản xuất năng lượng và tiêu thụ năng lượng.

Mặt khác, một hệ thống quản lý năng lượng là thứ cho phép bạn thực hiện quản lý năng lượng.

Mục tiêu của hệ thống quản lý năng lượng là bảo tồn tài nguyên, kinh doanh bền vững (nhà sản xuất) và tất nhiên đảm bảo rằng người dùng cuối (người tiêu dùng) không bất tiện và nhận được năng lượng họ cần.

Trong bối cảnh này, hệ thống quản lý của Cameron, đặc biệt đề cập đến tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, được chia sẻ giữa nhiều hệ thống quản lý ISO. Thêm về điều đó sau.

Nói tóm lại, tiêu chuẩn iso 50001 là tập hợp các yêu cầu để xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý năng lượng.

Gia đình bộ tiêu chuẩn iso 50000

Tiêu chuẩn iso 50001 được công bố lần đầu tiên vào năm 2011 và kể từ đó, các tiêu chuẩn liên quan khác nhau đã được phát hành liên quan đến quản lý năng lượng.

Các tiêu chuẩn này, được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 301 (vốn là một bộ phận tập trung đặc biệt vào quản lý năng lượng và tiết kiệm năng lượng) bao gồm:

Kiểm toán năng lượng

ISO 50002 (Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng)

Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50003 (Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp kiểm toán và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng)

ISO 50004 (Hướng dẫn thực hiện, bảo trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng)

ISO 50006 (Đo hiệu suất năng lượng bằng cách sử dụng đường cơ sở năng lượng (EnB) và chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI) – Nguyên tắc và hướng dẫn chung)

ISO 50015 (Đo lường và xác minh hiệu suất năng lượng của các tổ chức – Nguyên tắc và hướng dẫn chung)

Dịch vụ năng lượng

ISO 50007 (Hướng dẫn đánh giá và cải thiện dịch vụ năng lượng cho người dùng)

Tiết kiệm năng lượng

ISO 50047 (Xác định mức tiết kiệm năng lượng trong các tổ chức)

ISO 17741 (Quy tắc kỹ thuật chung để đo lường, tính toán và xác minh tiết kiệm năng lượng của các dự án)

ISO 17743 (Định nghĩa khung phương pháp áp dụng cho tính toán và báo cáo về tiết kiệm năng lượng)

Hiệu quả năng lượng:

ISO 17742 (Tính toán tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các quốc gia, khu vực và thành phố)

ISO / IEC 13273-1 (Thuật ngữ quốc tế phổ biến – Phần 1: Hiệu quả năng lượng)

ISO / IEC 13273-2 (Thuật ngữ quốc tế phổ biến – Phần 2: Nguồn năng lượng tái tạo)

Tiêu chuẩn iso 50001: 2018

Tiêu chuẩn ISO 50001: 2018 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn và đi kèm với đó là những thay đổi về cách SMB và các tổ chức nhỏ hơn sẽ được hưởng lợi từ việc triển khai ISO 50001.

Sự khác biệt chính là cấu trúc của ISO 50001: 2018.

Với bản cập nhật, ISO 50001 sử dụng cấu trúc cấp cao của hệ thống quản lý Phụ lục L (HLS), được thiết kế để tích hợp nhiều hệ thống quản lý khác nhau (như quản lý chất lượng, quản lý môi trường, quản lý năng lượng, v.v.).

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn iso 50001

Tại thời điểm này, có lẽ bạn đang hỏi tại sao bạn thậm chí nên bận tâm với tiêu chuẩn iso 50001.

Có một số lý do bạn nên nghiêm túc xem xét ISO 50001 nếu bạn đang vận hành bất kỳ loại hình kinh doanh quản lý năng lượng hoặc môi trường nào:

Nghiên cứu đã được thực hiện để hỗ trợ lý luận cho việc áp dụng ISO 50001 từ cả quan điểm hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh và kết quả cho thấy các công ty sẽ giảm sử dụng năng lượng.

ISO 50001 là một tiêu chuẩn có uy tín được thiết kế và xuất bản bởi một tổ chức chuyên gia quốc tế có uy tín, hợp tác với hơn 50 quốc gia.

Tiêu chuẩn iso 50001 được thiết kế để hoạt động cùng với lợi ích kinh doanh và đạt được tiết kiệm chi phí ròng, thông qua một sáng kiến ​​thiết kế về các thay đổi vận hành thấp hoặc không tốn chi phí.

Là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, nó tương thích với các MSS phổ biến rộng rãi khác như ISO 9001 cho các hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001 cho các hệ thống quản lý môi trường, v.v.

ISO 50001 được sử dụng trên toàn cầu và được công nhận là hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả để quản lý năng lượng và hiệu quả.

ISO 50001 được thiết kế để ưu tiên tính minh bạch và báo cáo, do đó các cam kết về khí hậu có thể được xem xét kỹ lưỡng và các tổ chức có thể chịu trách nhiệm thông qua kiểm toán.

Châu Âu, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc và Vương quốc Anh đại diện cho các thị trường trọng điểm nơi ISO 50001 đã được áp dụng.

ISO 50001 dựa trên các nguyên tắc cải tiến liên tục và do đó được thiết kế để trở nên mạnh mẽ và chịu đựng những thay đổi và tăng trưởng trong các tổ chức. Việc thực hiện ISO 50001 có thể giúp đảm bảo các cơ hội hiệu quả năng lượng liên tục được xác định và hành động.

Quản lý năng lượng theo iso 50001 là gì?

Chứng nhận iso 50001 tóm tắt cách tốt nhất để đạt được hiệu quả và hành động bảo toàn năng lượng thích hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu môi trường và giảm thiểu carbon là một phần kết quả hoạt động được cải tiến.

Nó cung cấp phương pháp tiếp cận để đo lường và giám sát bao nhiêu năng lượng đã sử dụng – giúp bạn đạt được nhiều lợi ích hơn.

Chứng nhận iso 50001 sẽ mở đường để cải tiến hiệu quả hoạt động, chi phí năng lượng thấp hơn và giảm lượng khí thải carbon.

Lợi ích của chứng nhận iso 50001: 2018

Nhờ được áp dụng đúng và bài bản ISO 50001:2018 các Doanh Nghiệp có thể giảm thiểu được tối đa chi phí do tiết kiệm được năng lượng. Điều này cho phép Doanh Nghiệp bạn đạt được tính minh bạch cao hơn và chứng minh với khách hàng kinh doanh có tính đến tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải ra môi trường. Hơn nữa, các công ty có tiêu chuẩn iso 50001 được hưởng lợi từ danh tiếng nâng cao bằng cách có thể chứng minh các cam kết môi trường của họ. Cụ thể với các lợi ích mà ISO 50001 mang lại như sau:

Tiết kiệm chi phí hoạt động: Bằng việc Xây dựng tiêu chuẩn ISO 50001 sẽ giúp sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn. Năng lượng hao hụt trong quá trình hoạt động cũng giảm đi đáng kể giúp Doanh Nghiệp của bạn tiết kiệm được một khoản không nhỏ trong việc vận hành.

Bảo vệ môi trường nhờ giảm lượng khí thải: Với ISO 50001 được áp dụng thành công sẽ giúp giảm thiết tối đa năng lượng lên đến 10% trong vòng 12 tháng đầu khi áp dụng. Lượng khí thải nhà kính (GHG) và lượng khí thải carbon cũng sẽ được giảm đi đáng kể. từ đó góp phần vào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Trước và khách hàng sẽ phản hồi tích cực với tổ chức của bạn.

Tạo lòng tin nơi khách hàng: Do là bộ Tiêu chuẩn quốc tế được công nhận toàn cầu do đó khi Doanh Nghiệp đạt được chứng nhận này sẽ giúp khách hàng tin tưởng hơn và tạo thuận lợi cho những cơ hội hợp tác tốt hơn trong tương lai.

Nâng cao hiệu quả hoạt động: Nhờ tư vấn ISO 50001: 2018 mà giúp ban lãnh đạo có thể cải thiện được các hoạt động và quyết định về chi phí vốn. Bằng cách đo lường và báo cao cải thiện cường độ năng lượng hơn giúp khuyến khích sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên của Doanh nghiệp.

Theo những nội dung mà tiêu chuẩn ISO 50001 ban hành, doanh nghiệp sẽ hoạt động theo hướng cụ thể, trực quan, hiệu quả, từ đó định hướng phát triển về sau.

Tăng năng suất lao động, cùng với một mức năng lượng nhưng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn, từ đó giúp hạ giá thành sản phẩm, mà chất lượng vẫn giữ nguyên.

Tiêu chuẩn quản lý năng lượng kéo dài trong ba năm và phải chịu đánh giá bắt buộc hàng năm để đảm bảo rằng bạn tuân thủ. Vào cuối ba năm, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành kiểm toán đánh giá lại để nhận được tiêu chuẩn thêm ba năm.

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Rong Ba giới thiệu chi tiết về tiêu chuẩn iso 50001. Nếu bạn đọc còn thắc mắc hay băn khoăn nội dung tư vấn của chúng tôi xin vui lòng gọi theo hotline của Luật Rong Ba để được tư vấn nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775