Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn

thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện hóc môn

Hóc Môn là một huyện ngoại thành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chính sách của huyện khuyến khích và tạo nhiều cơ hội tốt để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án kinh doanh thương mại, sản xuất vào địa bàn huyện Hóc Môn.

Để thành lập địa điểm kinh doanh trên địa bàn huyện Hóc Môn, hãy liên hệ Rong Ba Group chúng tôi. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện hóc môn.

Địa điểm kinh doanh là gì

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể, trước đây, theo Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định địa điểm kinh doanh được cấp trong 01 nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định địa điểm kinh doanh sẽ được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh riêng.

Gần đây, các quy định liên quan đến doanh nghiệp có sự sửa đổi bổ sung, Nội bật là nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ – CP hướng dẫn về thủ tục doanh nghiệp  đã có một số điểm mới như sau:

“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh”.

Như vậy, theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP doanh nghiệp có quyền thành lập địa điểm kinh doanh ở bất cứ đâu, trong phạm vi cùng tỉnh với trụ sở chính hoặc đặt địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành khác nhau.

Quy định này mở rộng quyền phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp so với trước đây. Cụ thể  có thể hiểu như sau:

– Thành lập địa điểm kinh doanh cùng phường với trụ sở chính của công ty;

– Thành lập địa điểm kinh doanh cùng quận với trụ sở chính công ty;

– Thành lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở chính công ty;

– Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của công ty.

Ưu điểm địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh có rất nhiều ưu điểm hơn so với chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện. Cụ thể:

+ Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế mà chỉ có mã số đơn vị trực thuộc.

+ Các loại thuế đối với địa điểm kinh doanh cũng rất đơn giản. Địa điểm kinh doanh chỉ nộp thuế môn bài hằng năm là 1.000.000, VNĐ.  Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 156. Khai thuế môn bài quy định: “1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

+ Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản, nhanh chóng hơn.

+ Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu muốn kinh doanh lại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục rất gọn nhẹ, nhanh chóng thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đặt trụ sở; không phải làm các thủ tục chốt thuế hay trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Nhược điểm của địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh bạn sẽ không có quyền đăng ký con dấu riêng. 

Khi kê khai thuế phụ thuộc vào công ty mẹ, hạn chế một số quyền riêng không thể tự quyết định.

Không được tự phát đăng ký thành lập, ĐĐKD chỉ được lập tại tỉnh, thành phố thuộc khu vực doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc chi nhánh. 

Tên địa điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn được quy định như thế nào

Tên địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại Điều 20 của NĐ 78/2015 thì tên địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W, chữ số, các ký hiệu.

Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

Ví dụ: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XYZ

Nơi đặt địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký ở ngoài địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Hiện nay, theo nghị định 108/2018/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đặt ở tỉnh thành cùng hoặc khác với trụ sở chính.

thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện hóc môn
thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện hóc môn

Ví dụ: Công ty có trụ sở chính tại TP HCM. Theo nghị định cũ 78/2015 thì công ty muốn đăng ký địa điểm kinh doanh tại HÀ NỘI thì không được. Theo quy định mới của nghị định 108/2018 thì đăng ký được.

Phạm vi ngành nghề của địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh hoạt động ngành nghề phụ thuộc vào công ty mẹ và trong giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh.

Hồ sơ thành lập mới địa điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh sẽ được lập thành một (01) bộ và gửi tới Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch Đầu Tư, hồ sơ bao gồm:

Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện pháp luật hoặc người đứng đầu chi nhánh, bắt buộc phải có thêm các văn bản cho người nộp hồ sơ như sau:

Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn qua mạng điện tử

Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau:

Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trong các văn bản điện tử.

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn 

Tự hào là đơn vị cung cấp các dịch vụ hành chính công nói chung và dịch vụ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng với các lợi ích chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng như sau:

Khách hàng sẽ được tư vấn chặt chẽ, chuyên nghiệp và đầy đủ về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.

Thực hiện nộp hồ sơ theo các hình thực trực tuyến hoặc trực tiếp linh hoạt.

Cập nhật các quy định pháp luật và quy trình, thủ tục thực tế của địa phương tùy từng thời điểm.

Dịch vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp, uy tín đảm bảo đúng tiến độ thực hiện thủ tục thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.

Chi phí dịch vụ hợp lý.

Cung cấp dịch vụ một cách chính xác cho doanh nghiệp

Tại sao nên chọn dịch vụ thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh của Rong Ba Group

Chi phí thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh luôn cạnh tranh với giá thị trường

Được chuyên viên của Rong Ba Group tư vấn miễn phí các hồ sơ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Cam kết luôn đúng hẹn: chỉ 3-5 ngày có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Quý khách không phải đi lại: Nhân viên Rong Ba Group soạn hồ sơ và đến tận nơi để ký hồ sơ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Rong Ba Group sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục mở công ty.

Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi đăng ký kinh doanh. Đến với Rong Ba Group, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan đến mở địa điểm kinh doanh công ty một cách tận tâm nhất.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp.

Rong Ba Group luôn cam kết mang lại dịch vụ uy tín, chất lượng nhất. Đảm bảo không phát sinh thêm chi phí khác, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian thủ tục mở địa điểm kinh doanh tại Việt Nam tối thiểu cho khách hàng.

Bên cạnh dịch vụ về thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, Rong Ba Group còn cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, kho chứa hàng, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh (thay đổi tên công ty, (thay đổi trụ sở công ty, bổ sung thay đổi ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên công ty, chuyển đổi loại hình kinh doanh,…), thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán, Thay đổi giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ đăng ký chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử, đăng ký nhãn hiệu, …

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Rong Ba Group liên quan đến thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại huyện Hóc Môn, hy vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước mở địa điểm kinh doanh công ty.

Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây.

Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp và nhanh nhất. Rong Ba Group – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin