Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn

Bạn đang có nhu cầu làm thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh, nhưng chưa biết hồ sơ và yêu cầu thành lập như thế nào. Cùng tìm hiểu chi tiết, hướng dẫn đầy đủ về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn ngay trong bài viết sau đây của chúng tôi nhé!

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh được hiểu là cơ sở để diễn ra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó gồm việc cơ sở cung cấp tạm thời các hàng hóa và dịch vụ.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Thành phần hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh gồm những giấy tờ sau:

Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu có công chứng của người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm đăng ký kinh doanh nếu người này không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên, cổ đông, chủ sở hữu công ty

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty mẹ.

Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh

Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng và tờ khai thông tin của người nộp hồ sơ làm thủ tục mở địa điểm kinh doanh.

Tại sao cần đăng ký địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện được phát sinh, thực hiện chức năng kinh doanh. Khi doanh nghiệp không có nhu cầu kinh doanh lại địa điểm kinh doanh thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục gọn nhẹ, nhanh chóng thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đặt trụ sở, không phải làm thủ tục chốt thuế, trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nếu địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, ưu việt hơn chi nhánh là có thể phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng toàn bộ hoạt động kinh doanh có thể kê khai chung với công ty mẹ mà không phải kê khai thuế riêng và nộp thuế riêng như hoạt động của chi nhánh.

Nếu như văn phòng đại diện, chi nhánh phải khắc con dấu riêng thì doanh nghiệp không phải khắc con dấu riêng cho địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh được thành lập tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước và độc lập so với trụ sở công ty.

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn – Các bước thực hiện thủ tục thành lập đăng ký địa điểm kinh doanh

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh được thực hiện theo 2 bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết như:

Thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu(có dấu công chứng) của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

Quyết định bổ nhiệm vị trí người đứng đầu địa điểm kinh doanh trong trường hợp người đứng đầu địa điểm kinh doanh không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên, cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp;

Bản sao (có dấu công chứng) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp chủ quản kèm theo giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ;

Chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu(có dấu công chứng) của người nộp hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp chủ quản đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng điện tử về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ phê duyệt trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn – Việc thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ lập Địa điểm kinh doanh của Công ty theo mẫu kèm theo Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Người được công ty Ủy quyền đăng ký tài khoản tại cơ quan Đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ lập địa điểm kinh doanh qua mạng

Bước 3:  Người được Ủy quyền hoặc Đại diện công ty sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hệ thống sẽ trả  Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp. Có 2 trường hợp:

– Nếu hồ sơ hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ gửi Thông báo về việc hồ sơ Hợp lệ và yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD hoặc

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ gửi Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý: Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo về hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh Hợp lệ. Đại diện công ty hoặc người được ủy quyền nộp một bộ hồ sơ (bản giấy) tới Cơ quan Đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua gửi qua đường Bưu điện.

Bước 6: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử.

– Nếu hồ sơ đúng, thống nhất: Phòng ĐKKD sẽ ký và trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc

– Nếu hồ sơ giữa bản điện tử và bản giấy không thống nhất: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Khi thành lập địa điểm kinh doanh theo thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn cần đáp ứng những yêu cầu gì?

Các doanh nghiệp khi có ý định thành lập thêm địa điểm kinh doanh cần nắm rõ các quy định sau:

Quy định về tên của địa điểm kinh doanh

Theo quy định của NĐ 01/2021/NĐ-CP thì tên của địa điểm kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

Tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp phải được viết bằng các chữ cái có trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W và chữ số, các ký hiệu.

Ngoài tên bằng tiếng Việt thì tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể được đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Phần tên riêng có trong tên địa điểm kinh doanh của công ty không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Tên của địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc được gắn tại trụ sở của địa điểm kinh doanh.

Quy định về địa chỉ của địa điểm kinh doanh

Để đáp ứng các yêu cầu về nơi đăng ký địa điểm kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, quy định đưa ra đã được chỉnh đổi để phù hợp hơn.

Địa điểm kinh doanh có thể đăng ký ngoài địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được phép lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Trước đây, theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định thì doanh nghiệp chỉ được phép lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Tuy nhiên hiện nay, theo nghị định 108/2018/NĐ-CP quy định thì địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể được đặt ở tỉnh thành cùng hoặc khác với trụ sở chính.​

thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn
thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn

Quy định về phạm vi các ngành nghề được hoạt động tại địa điểm kinh doanh

Ngành nghề nào được đặt tại địa điểm kinh doanh là do quyết định của doanh nghiệp quyết. Do đó, không có quy định nào của pháp luật về phạm vi các ngành nghề đối với địa điểm kinh doanh (điều này không được thể hiện trong giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh).

Điều kiện để đăng ký địa điểm kinh doanh theo thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn

Điều kiện về tên địa điểm kinh doanh.

Theo quy định tại Nghị định 01/2021 thì tên địa điểm kinh doanh như sau:

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W, chữ số, các ký hiệu.

Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

Điều kiện về địa chỉ địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký ở ngoài địa chỉ trụ sở chính. Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Hiện nay, theo nghị định 01/2021/NĐ-CP, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đặt ở tỉnh thành cùng hoặc khác với trụ sở chính.

Điều kiện về ngành nghề địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh hoạt động ngành nghề phụ thuộc vào công ty mẹ và trong giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không hiện ngành nghề kinh doanh.

Điều kiện về người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Người đại diện công ty cũng có thể là người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Hình thức hạch toán của địa điểm kinh doanh

2 hình thức hạch toán phụ và hạch toán độc lập.

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn của Luật Trần và Liên danh

Khi doanh nghiệp có ý định đăng ký địa điểm kinh doanh, nhưng không có nhiều thời gian để tự mình thực hiện các thủ tục nêu trên thì có thể sử dụng dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên danh. Việc lựa chọn công ty luật cung cấp dịch vụ này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý khách hàng, cụ thể như sau:

Thủ tục nhanh gọn, đơn giản, chính xác:

Doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp về các thông tin địa điểm đăng ký kinh doanh sau đó ký đóng dấu giấy tờ các giấy tờ liên quan. Việc hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả sẽ do Luật Trần và Liên danh thực hiện.

Tiết kiệm tối đa thời gian cho doanh nghiệp:

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên danh, quý khách hàng sẽ không phải tự mình đi đăng ký, nộp và theo dõi để nhận kết quả, bởi chúng tôi sẽ đảm nhiệm những công việc này.

Được tư vấn và giải đáp các thắc mắc miễn phí:

Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp tất cả những vấn đề của quý khách có liên quan đến vốn, ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ cổ phần, nhân sự, tiền lương… hoàn toàn miễn phí.

Luật Trần và Liên danh đảm bảo sẽ thực hiện tất cả các công việc sau, khi nhận được sự tin tưởng sử dụng dịch vụ từ khách hàng:

Tư vấn đến khách hàng đầy đủ những quy định khi thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh;

Tư vấn về hồ sơ và các thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh;

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh;

Thay mặt doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và  nhận kết quả ở phòng đăng ký kinh doanh;

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc về thủ tục thuế sau khi thành lập tại địa điểm kinh doanh;

Chuyển giao hồ sơ và giấy tờ của quý doanh nghiệp;

Khi hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh quý khách hàng sẽ nhận được kết quả như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh;

Hồ sơ nội bộ để thực hiện việc lưu hồ sơ tại văn phòng;

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh trọn gói. Ngoài việc đăng ký địa điểm kinh doanh nhanh chóng, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp miễn phí các thắc mắc của khách liên quan đến việc đăng ký, hoạt động của địa điểm và các điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn còn thắc mắc hay chưa hiểu, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí.

Chúng tôi cam kết:

Phí dịch vụ của chúng tôi báo là trọn gói, không phát sinh thêm dù chỉ 1 đồng.

Bạn sẽ không phải lo các vấn đề về thủ tục hành chính. Bạn sẽ Không phải đi lại – Không phải đợi chờ để nộp Hồ sơ, làm thủ tục.

Giám đốc/Sếp của bạn sẽ chỉ phải ký hồ sơ, chuyển hồ sơ. Việc còn lại là của chúng tôi.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Lạng Sơn của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­