Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang

Ngoài trụ sở chính, một công ty/doanh nghiệp có thể mở cho mình các chi nhánh, văn phòng đại diện. Trong đó việc thành lập một địa điểm kinh doanh là phương thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Bởi việc quản lý, hoạt động cũng như ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh dễ dàng hơn rất nhiều so với hai hình thức kia. Vậy, thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang sẽ được tiến hành như thế nào? Cùng Công ty Luật Trần và Liên danh tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Doanh nghiệp thành lập phải thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Ưu điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh – Tại sao nên thành lập địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh có rất nhiều ưu điểm hơn so với chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện. Cụ thể:

+ Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế mà chỉ có mã số đơn vị trực thuộc.

+ Các loại thuế đối với địa điểm kinh doanh cũng rất đơn giản. Địa điểm kinh doanh chỉ nộp thuế môn bài hằng năm là 1.000.000, VNĐ.  Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 156. Khai thuế môn bài quy định: “1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

 + Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản, nhanh chóng hơn.

+ Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu muốn kinh doanh lại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục rất gọn nhẹ, nhanh chóng thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đặt trụ sở; không phải làm các thủ tục chốt thuế hay trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Những lưu ý khi tiến hành thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang

Tuy thủ tục và quy định trong việc thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản hơn những hình thức kinh doanh khác, tuy nhiên cần có một số lưu ý sau để tránh xảy ra sai xót:

Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã đăng ký ngành nghề kinh doanh nào trong hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì địa điểm kinh doanh cũng chỉ được đăng ký trong phạm vi đó mà không được phát sinh thêm ngành nghề nào

Địa điểm kinh doanh có trách nhiệm khai thuế khi hoạt động: Chế độ thuế của địa điểm kinh doanh có thể được tồn tại dưới 02 loại hình, đó là hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc nhưng địa điểm kinh doanh phải có trách nhiệm khai, nộp lệ phí môn bài và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Địa điểm kinh doanh có thể giao kết hợp đồng nhưng phải thuộc phạm vi ủy quyền của doanh nghiệp: Địa điểm kinh doanh được thực hiện ký kết hợp đồng và phạm vi ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản hoặc quy định rõ trong quy chế hoạt động của chi nhánh.

Các yêu cầu về tên địa điểm kinh doanh

– Địa điểm kinh doanh có con dấu không

Địa điểm kinh doanh được thành lập không thể khắc dấu riêng cho mình, nó chịu sự quản lý, giám sát, hoạch toán rất chặt chẽ và là bộ phận dính liền với công ty mẹ. Do đó nếu trong trường hợp cần ký hợp đồng, xuất hóa đơn, hoặc ghi nhận chi phí bằng hóa đơn thì công ty mẹ sẽ thực hiện thay cho địa điểm này.

– Người đứng đầu địa điểm kinh doanh có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc công ty không?

Giám đốc hoặc người được ủy quyền hoàn toàn có thể làm người đứng đầu khi thành lập địa điểm kinh doanh cho công ty.

– Tên địa điểm kinh doanh

Theo Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

– Tên địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

– Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

– Phần tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

– Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

– Mẫu Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh. Theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, Công ty luật Luật Trần và Liên danh sẽ soạn thảo

Nội dung của Thông báo gồm:

Mã số doanh nghiệp.

Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở).

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh.

Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Giấy ủy quyền và bản sao chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ người được ủy quyền.

thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang
thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang

Trình tự thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh được quy định như sau: 

Bước 1Chuẩn bị hồ sơ cho việc thành lập địa điểm kinh doanh

Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang bao gồm:

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh: Theo mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

+ Mã số doanh nghiệp;

+ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

+ Tên địa điểm kinh doanh:

+ Địa chỉ của địa điểm kinh doanh:

+ Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh công ty;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục lập địa điểm kinh doanh

– Bản sao chứng thực CMTND/Căn cước/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập địa điểm đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Có 2 cách để nộp hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh: đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến trên hệ thống của công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Thời gian xử lý hồ sơ

Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp, hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh không hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 4: Nhận kết quả

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

Hồ sơ nội bộ để lưu tại văn phòng

Bước 5: Nộp phí, lệ phí liên quan và các vấn đề khác

Hướng dẫn thủ tục mở địa điểm kinh doanh qua mạng theo thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang

Luật Trần và Liên danh tư vấn và hướng dẫn thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng (Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

Việc thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ lập Địa điểm kinh doanh của Công ty theo mẫu kèm theo Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Người được công ty Ủy quyền đăng ký tài khoản tại cơ quan Đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ lập địa điểm kinh doanh qua mạng

Bước 3:  Người được Ủy quyền hoặc Đại diện công ty sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hệ thống sẽ trả  Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp. Có 2 trường hợp:

– Nếu hồ sơ hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ gửi Thông báo về việc hồ sơ Hợp lệ và yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ĐKKD hoặc

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Phòng ĐKKD sẽ gửi Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý: Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo về hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh Hợp lệ. Đại diện công ty hoặc người được ủy quyền nộp một bộ hồ sơ (bản giấy) tới Cơ quan Đăng ký kinh doanh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua gửi qua đường Bưu điện.

Bước 6: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử.

– Nếu hồ sơ đúng, thống nhất: Phòng ĐKKD sẽ ký và trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc

– Nếu hồ sơ giữa bản điện tử và bản giấy không thống nhất: Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Dịch vụ về tiến hành thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang của Công ty Luật Trần và Liên danh?

Đến với Luật Trần và Liên danh chúng tôi, khách hàng sẽ để được tư vấn và sử dụng dịch vụ thành lập địa điểm tốt nhất. Với đội ngũ chuyên viên đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này nên hồ sơ được soạn chính xác, khả năng đăng ký thành công rất cao, tiết kiệm công sức và thời gian đăng ký. Những ưu điểm khi lựa chọn Luật Trần và Liên danh chúng tôi:

Chi phí hợp phí – nhanh chóng – gọn lẹ

Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng

Tư vấn quy trình thủ tục thành lập Địa điểm kinh doanh 

Hướng dẫn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo Mẫu đơn thông báo thành lập Địa điểm kinh doanh theo đúng quy định;

Nhận ủy quyền và thay khách hàng làm thủ tục đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng và sự hợp tác từ khách hàng.

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh trọn gói. Ngoài việc đăng ký địa điểm kinh doanh nhanh chóng, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp miễn phí các thắc mắc của khách liên quan đến việc đăng ký, hoạt động của địa điểm và các điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn còn thắc mắc hay chưa hiểu, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí.

Chúng tôi cam kết:

Phí dịch vụ của chúng tôi báo là trọn gói, không phát sinh thêm dù chỉ 1 đồng.

Bạn sẽ không phải lo các vấn đề về thủ tục hành chính. Bạn sẽ Không phải đi lại – Không phải đợi chờ để nộp Hồ sơ, làm thủ tục.

Giám đốc/Sếp của bạn sẽ chỉ phải ký hồ sơ, chuyển hồ sơ. Việc còn lại là của chúng tôi.

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật Luật Trần và Liên danh liên quan đến thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kiên Giang. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn. Luật Trần và Liên danh – Đồng hành pháp lý cùng bạn.