Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên

Thành lập địa điểm kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện khi muốn mở rộng địa điểm kinh doanh, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính của địa điểm kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, dưới đây Luật Trần và Liên danh sẽ hướng dẫn theo quy định pháp luật mới nhất để Quý khách hàng có thể tham khảo về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên.

Địa điểm kinh doanh là gì? 

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn từ ngành nghề kinh doanh của công ty mẹ.

Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh ở nhiều địa bàn khác nhau so với trụ sở chính của công ty.

Thành lập địa điểm kinh doanh cùng phường với trụ sở công ty;

Thành lập địa điểm kinh doanh cùng quận với trụ sở công ty;

Thành lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở công ty;

Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở công ty.

Ưu điểm của việc thành lập địa điểm kinh doanh – Tại sao nên thành lập địa điểm kinh doanh?

Ưu điểm của việc thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế mà chỉ có mã số đơn vị trực thuộc.

Các loại thuế đối với địa điểm kinh doanh cũng rất đơn giản. Địa điểm kinh doanh chỉ nộp thuế môn bài hằng năm là 1.000.000, VNĐ. 

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản, nhanh chóng hơn so với thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện. 

Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu muốn kinh doanh tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh. Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh rất dễ dàng, nhanh chóng; không phải làm các thủ tục chốt thuế hay trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, văn phòng đại diện.

Hồ sơ thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên

Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố

Thông báo lập địa điểm kinh doanh;

Giấy tờ cá nhân bản sao chứng thực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh: chứng minh thư nhân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;

Bản sao đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp ra quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải gửi thông báo thành lập đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở.

Trường hợp nếu quá hạn 10 ngày mà doanh nghiệp không gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt trụ sở, thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật doanh nghiệp về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Lưu ý: Đối với Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh hiện nay không còn được sư dụng. Nhưng nếu trong trường hợp nội bộ doanh nghiệp cần rõ ràng các vấn đề thì vẫn nên tạo lập quyết định thành lập địa điểm kinh doanh để các thành viên, cổ đông trong công ty hiểu rõ và có căn cứ để xử lý công việc.

Hồ sơ xin cấp mã số thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Về đăng ký thuế:

+ Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

+ Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

Về thông báo phát hành hóa đơn:

Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế địa điểm kinh doanh.

Về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng:

+ Cơ quan thuế được phân công quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh hướng dẫn đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế phát sinh cho từng địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở với cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh.

Thủ tục nộp hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp nộp Thông báo lập địa điểm kinh doanh: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Phòng đăng ký kinh doanh xem xét và giải quyết hồ sơ: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Cách thức nộp hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh

– Nộp qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp qua mạng thông tin điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên

Bước 1: Chuẩn bị thông tin thành lập địa điểm kinh doanh:

Tên địa điểm kinh doanh:

Theo quy định tại Điều 20 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/201 về đăng ký doanh nghiệp thì đặt tên địa điểm kinh doanh căn cứ các yếu tố:

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp.

Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Tương tự như trụ sở công ty, địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện thì địa chỉ đăng ký địa điểm kinh doanh cũng không được là nhà tập thể, nhà chung cư.

Nếu là nhà riêng mà có số phòng thì cũng cần cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng). Ngoài ra, trường hợp công ty thuê địa điểm đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh tốt nhất cần yêu cầu bên cho thuê cung cấp các văn bản chứng minh địa điểm không thuộc nhà chung cư, nhà tập thể.

Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh: Chỉ được kinh doanh theo phạm vi hoạt động của công ty mẹ;

Thông tin người đứng đầu địa điểm kinh doanh :

01 bản CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu sao y công chứng không quá 03 tháng của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Lưu ý: Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên:

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thông báo thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên
thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên

Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:

a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;

b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Thời gian hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập địa điểm kinh doanh:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Tại sao nên chọn thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên của Luật Trần và Liên danh?

Chi phí mở địa điểm kinh doanh luôn cạnh tranh với giá thị trường

Được chuyên viên của Luật Trần và Liên danh tư vấn miễn phí các hồ sơ thủ tục trước và sau khi mở địa điểm kinh doanh

Cam kết luôn đúng hẹn: chỉ 3-5 ngày có giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Quý khách không phải đi lại: Nhân viên Luật Trần và Liên danh soạn hồ sơ và đến tận nơi để ký hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Luật Trần và Liên danh sở hữu đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục mở công ty. Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi đăng ký kinh doanh. Đến với Luật Trần và Liên danh, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan đến mở địa điểm kinh doanh công ty một cách tận tâm nhất.

Quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp.

Luật Trần và Liên danh luôn cam kết mang lại dịch vụ uy tín, chất lượng nhất. Đảm bảo không phát sinh thêm chi phí khác, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian thủ tục mở địa điểm kinh doanh tại Việt Nam tối thiểu cho khách hàng.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên

Công ty được thành lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Không hạn chế số lượng địa điểm kinh doanh được lập cho 01 công ty.

Địa điểm kinh doanh có phải mua chữ ký số riêng không?

Nếu địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh thì không cần mua chữ ký số, nếu phát sinh mua bán hàng hóa thì cần mua chữ ký số riêng cho địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh có phải kê khai thuế hàng quý không?

Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh phát sinh hoạt động kinh doanh: địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi địa điểm đặt địa chỉ.

Trường hợp không phát sinh hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh thì không phải kê khai chỉ cần thực hiện: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh doanh cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Lưu ý về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên

Mỗi địa điển kinh doanh của doanh nghiệp dù không phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế, mở sổ sách kế toán riêng nhưng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm (khác với văn phòng đại diện công ty không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài).

Đối với địa điểm kinh doanh có địa chỉ cùng với tỉnh, thành phố với doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản thì chỉ phải kê khai và đóng thuế môn bài theo địa chỉ của doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Đối với địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động kinh doanh thì: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh doanh;

Đối với địa điểm kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh: địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi địa điểm đặt.

Các việc cần làm sau khi thành lập địa điểm kinh doanh

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần tiến hành một số công việc sau: 

Treo biển hiệu tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai và đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm nếu doanh nghiệp năm thành lập không được miễn thuế môn bài.

Kê khai, báo cáo thuế tại cơ quan thuế quản lý của địa điểm kinh doanh nếu phát sinh hoạt động kinh doanh (nếu địa điểm kinh doanh khác tỉnh so với trụ sở chính của doanh nghiệp).

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh trọn gói. Ngoài việc đăng ký địa điểm kinh doanh nhanh chóng, chúng tôi sẽ tư vấn, giải đáp miễn phí các thắc mắc của khách liên quan đến việc đăng ký, hoạt động của địa điểm và các điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn còn thắc mắc hay chưa hiểu, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí.

Chúng tôi cam kết:

Phí dịch vụ của chúng tôi báo là trọn gói, không phát sinh thêm dù chỉ 1 đồng.

Bạn sẽ không phải lo các vấn đề về thủ tục hành chính. Bạn sẽ Không phải đi lại – Không phải đợi chờ để nộp Hồ sơ, làm thủ tục.

Giám đốc/Sếp của bạn sẽ chỉ phải ký hồ sơ, chuyển hồ sơ. Việc còn lại là của chúng tôi.

Trên đây là bài viết về thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hưng Yên của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.