Thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vị trí địa lý nơi đây vô cùng thuận lợi để kết nối các tỉnh khác ở Việt Nam đặc biệt là Thành phố Đà Nẵng và đồng thời nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Phố cổ Hội An, Cù lao chàm, biển Mỹ Sơn,… Quảng Nam là tỉnh có tiềm lực và cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ và là địa phương thuận lợi để các công ty thành lập và phát triển. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Nghị định 01/2021”);

Thông tư 01/202/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “Thông tư 01/2021”);

Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ngày 06/07/2018 Ban hành hệ thống ngành kinh tế (sau đây gọi tắt là “Quyết định 27/2018”).

Thành lập doanh nghiệp là gì ?

Về góc độ kinh tế: thành lập doanh nghiệp là việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như vốn, dây chuyền sản xuất, đội ngũ nhân viên, nhà xưởng, thiết bị kỹ thuật…

thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam

thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam

Về góc độ pháp lý: Thành lập doanh nghiệp là thực hiện các thủ tục pháp lý trên mặt giấy tờ tại các cơ quan có thẩm quyền. Loại hình doanh nghiệp khác nhau thì thủ tục và thời gian giải quyết sẽ khác nhau.

Thành lập doanh nghiệp là hướng đi mà đa số các start up trẻ ở Việt Nam đang hướng đến để mở rộng quy mô kinh doanh. Sau khi thành lập, các hoạt động kinh doanh của công ty sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty có thể huy động được nguồn vốn dễ dàng, sử dụng được nhiều lao động, mở ra nhiều cơ hội và nâng cao lợi nhuận từ việc kinh doanh hơn so với các hình thức nhỏ lẻ.

Ý nghĩa của việc thành lập doanh nghiệp

Đối với nhà nước: Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh (ĐKKD) thể hiện sự bảo hộ của nhà nước bằng pháp luật đối với các chủ thể hoạt động kinh doanh nói chung và các chủ doanh nghiệp nói riêng. ĐKKD giúp nhà nước nắm bắt được các yếu tố kinh doanh, từ đó đưa ra các chính sách, biện pháp kịp thời và hợp lý. Có như vậy mới đảm bảo được một nền kinh tế hiện đại nhưng vẫn luôn bám sát đường lối, chủ trương của nhà nước đề ra.

Đối với chủ thể doanh nghiệp: Được thừa nhận về mặt pháp luật và có quyền tiến hành đăng ký kinh doanh dưới sự bảo vệ của luật pháp. Với việc pháp luật thừa nhận thành lập doanh nghiệp, nghĩa là từ nay doanh nghiệp có cơ sở pháp lý chắc chắn để yêu cầu nhà nước đảm bảo các quyền lợi chính đáng của mình để có thể yên tâm kinh doanh.

Đối với xã hội: công khai với cộng đồng và xã hội về sự tồn tại của doanh nghiệp mình. Đó cũng chính là các quảng cáo hiệu quả nhằm tìm kiếm đối tác và khách hàng.

Đối với kinh tế: Khi đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ có tư cách là một thành viên trong thành phần kinh tế và góp phần cho sự phát triển của cả đất nước.

Như vậy, thành lập doanh nghiệp không chỉ là đảm bảo quyền lợi cho người sáng lập lên doanh nghiệp mà còn góp phần đảm bảo trật tự quản lý cũng như sự phát triển cho đất nước. Chính vì vậy, có thể nói thành lập doanh nghiệp vừa là nhu cầu tất yếu vừa là đòi hỏi mang tính nghĩa vụ đối với mỗi doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế chung của cả nước.

Những loại hình doanh nghiệp nào được thành lập tại tỉnh Quảng Nam?

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn thành lập tại tỉnh Quảng Nam các loại hình doanh nghiệp sau: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Hoặc Doanh nghiệp tư nhân.

Mỗi loại hình doanh nghiệp lại có đặc điểm, cơ cấu, tổ chức khác nhau. Phụ thuộc vào nhu cầu, mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, tổ chức để lựa chọn mô hình thành lập phù hợp. Cụ thể, đặc điểm cơ bản của các loại hình doanh nghiệp là:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty hợp danh: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp. Trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020; cá nhân, tổ chức có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ trường hợp bị hạn chế thành lập doanh nghiệp.

Theo đó, muốn thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thành viên góp vốn/ cổ đông sáng lập doanh nghiệp là cá nhân – phải đủ 18 tuổi; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

Thành viên góp vốn/ cổ đông sáng lập doanh nghiệp là tổ chức – pháp nhân thương mại không bị cấm kinh doanh; cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Ngoài ra, trụ sở chính của doanh nghiệp không được là nhà chung cư, nhà tập thể; trừ khi chứng minh được mục đích sử dụng theo quy hoạch xây dựng là toà nhà văn phòng, dùng cho mục đích kinh doanh.

Tùy từng mô hình kinh doanh, loại hình doanh nghiệp pháp luật có quy định về vốn điều điều lệ tối thiểu khác nhau.

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Để làm thủ tục thành lập công ty, khách hàng chỉ cần bản sao công chứng hoặc chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên, cổ đông sáng lập công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

Dự thảo điều lệ doanh nghiệp (Trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân);

Danh sách thành viên đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với loại hình công ty cổ phần;

Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ sau: Đối với cá nhân: Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn. Đối với tổ chức là thành viên: Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt

Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam

Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Số 2 Trần Phú, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Website: http://www.dpiqnam.gov.vn/

Bước 4: Khắc con dấu pháp nhân

Bước 5: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cần tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung doanh nghiệp phải công bố cụ thể là các nội dung có trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

Ngành, nghề kinh doanh;

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam thì sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu nhưng để doanh nghiệp đi vào hoạt động được thì xong bước đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm các bước sau:

Kê khai tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài (bắt buộc)

Đặt biển công ty và treo biển công ty tại trụ sở chính của doanh nghiệp (bắt buộc)

Thực hiện trang thiết bị và con người để thực hiện hoạt động (bắt buộc)

Đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp 

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo sử dụng tài khoản cho doanh nghiệp

Kê khai thuế và đóng thuế nếu phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

Thực hiện hoạt động khác nếu là những ngành nghề đặc thù và hoạt động có điều kiện

Trong vòng 30 ngày, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập doanh nghiệp tại Quảng Nam và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775