Thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hoà là một trong những tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư. Là một trong những tỉnh có tỷ lệ cơ cấu kinh doanh dịch vụ du lịch – khách sạn cao, chiếm tới 43% tổng nền kinh tế của tỉnh Khánh Hoà. Vậy thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa dưới đây.

Cơ sở pháp lý thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà:

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thông tư 01/2021/TT-BKĐT

Quyết định số 27/2018/QĐ-Ttg

Thành lập doanh nghiệp là gì?

Thành lập doanh nghiệp là sự hình thành một doanh nghiệp mới trong nền kinh tế. Hoạt động thành lập doanh nghiệp do nhà đầu tư tiến hành trên cơ sở quy định của pháp luật về hình thức pháp lý của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, cách thức góp vốn, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cùa doanh nghiệp, người đầu tư thành lập doanh nghiệp…

Ở góc độ kinh tế, thành lập doanh nghiệp do nhà đầu tư tiến hành với các hoạt động đầu tư vốn, chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho một tổ chức kinh tế ra đời và vận hành, gồm: văn phòng, trụ sở, kho xưởng, máy móc thiết bị kĩ thuật, phương tiện vận chuyên… phù hợp mục đích sản xuất hàng hoá hay kinh doanh dịch vụ. Thông thường, người sáng lập doanh nghiệp cũng sẽ có bước chuẩn bị nhất định về hệ thống khách hàng, kế hoạch nhân sự để rút ngắn thời gian chính thức gia nhập thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Về pháp lý, thành lập doanh nghiệp là một thủ tục hành chính do các thành viên sáng lập của doanh nghiệp hoặc đại diện của họ tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh, nhằm “khai sinh” hợp pháp cho doanh nghiệp, ở Việt Nam, việc thành lập doanh nghiệp để kinh doanh mà không hoặc chưa đăng ký doanh nghiệp bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện vật chất để doanh nghiệp ra đời, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp) để sự hiện diện của doanh nghiệp trong nền kinh tế được coi là hợp pháp. Ngoài ra, tùy thuộc pháp luật mỗi quốc gia, nhà đầu tư có thể còn phải thực hiện một số thủ tục pháp lý có liên quan khác để có đủ cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đó là:

Thủ tục đăng ký đầu tư (đối với những dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thuộc diện phải đăng ký đầu tư);

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với các nhà đầu tư có lựa chọn kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh cỏ điều kiện)…

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kết thúc bằng việc doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp chính thức được thành lập và trở thành một chủ thể kinh doanh độc lập, có những quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước và pháp luật công nhận, bảo hộ. Bởi vậy, thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng được coi là thủ tục gia nhập thị trường và tẩt cả doanh nghiệp đều phải thực hiện thủ tục này.

Loại hình công ty dự định thành lập tại tỉnh Khánh Hoà:

Công ty cổ phần,

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa

thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hòa

Công ty hợp danh,

Doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021);

Điều lệ công ty.

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu).

Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên

Giới hạn thành viên từ 02 đến 50 thành viên.

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021);

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021);

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);

Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Công ty cổ phần

Tối thiểu 03 cổ đông và không giới hạn tối đa số lượng cổ đông, có thể trở thành công ty đại chúng, tham gia vào thị trường chứng khoán.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021);

Điều lệ công ty;

Danh sách cổ đông công ty (Phụ lục I-7 Thông tư 01/2021);

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);

Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Công ty hợp danh (yêu cầu tối thiểu 02 thành viên)

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5 Thông tư 01/2021);

Điều lệ công ty;

Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9 Thông tư 01/2021);

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);

Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Các bước thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ và thông tin để thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà.

Giấy tờ cần chuẩn bị: Khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà thì giấy tờ các cổ đông/ thành viên của doanh nghiệp chuẩn bị chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những cổ đông/ thành viên đó đồng thời nếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các người khác trong số các cổ đông/thành viên góp vốn thì có thêm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Thông tin cần cung cấp: Khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà thì ngoài giấy tờ tùy thân như đã nêu ở trên thì quý vị cần chuẩn bị các thông tin để hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:

Tên doanh nghiệp dự kiến thành lập

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Số vốn điều lệ doanh nghiệp

Ngành nghề doanh nghiệp kinh doanh

Số điện thoại và email doanh nghiệp

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà gồm có các loại giấy tờ như sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Điều lệ công ty 

Danh sách thành viên công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn/ Danh  sách cổ đông cổ đông công ty nếu là công ty cổ phần

Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện công việc/ Hợp đồng dịch vụ nếu sử dụng dịch vụ của bên tư vấn

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 3: Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hoà

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà và thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp 

Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà xong thì cần làm những gì để đi vào hoạt động?

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại Bắc thì sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu nhưng để doanh nghiệp đi vào hoạt động được thì xong bước đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện thêm các bước sau:

Kê khai tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài (bắt buộc)

Đặt biển công ty và treo biển công ty tại trụ sở chính của doanh nghiệp (bắt buộc)

Thực hiện trang thiết bị và con người để thực hiện hoạt động (bắt buộc)

Đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp 

Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp và thông báo sử dụng tài khoản cho doanh nghiệp

Kê khai thuế và đóng thuế nếu phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

Thực hiện hoạt động khác nếu là những ngành nghề đặc thù và hoạt động có điều kiện

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775