Thành lập công ty vốn nước ngoài

Những năm gần đây Việt Nam đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với các ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh ở trong nước.

Với định hướng phát triển kinh tế và tăng cường giao lưu phối hợp trong lĩnh vực thương mại, những ưu đãi này các công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng được hưởng lợi rất lớn.

Chính vì vậy các công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh một cách đúng quy định của pháp luật.

Trong bài viết dưới đây với nhu cầu của tất cả các công ty hiện nay, Luật Rong Ba sẽ cung cấp tới quý khách hàng những thông tin chi tiết về thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài, với những thông tin hết sức cụ thể, hi vọng rằng sẽ mang lại điều mà quý khách hàng mong muốn.

Hồ sơ cần chuẩn bị để làm hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ quý khách hàng cần chuẩn bị khi thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam hiện nay bao gồm các giấy tờ sau:

Với các nhà đầu tư là cá nhân

Bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu cá nhân (bản sao được công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự).

Việc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với vốn góp dự kiến đầu tư (nếu là ngân hàng nước ngoài việc xác nhận cần cung cấp bản sao có công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài)

Chuẩn bị hợp đồng thuê trụ sở mở công ty, Giấy tờ chứng minh quyền thuê trụ sở của bên cho thuê (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ khác tương đương).

Với nhà đầu tư là tổ chức

Giấy chứng nhận thành lập công ty vốn nước ngoài bản sao hoặc tài liệu liên quan khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư nước ngoài, các giấy tờ này đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Bản sao một trong các tài liệu sau đây: bản sao báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài, giấy cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, giấy cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, giấy bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, giấy tờ có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư vào công ty tại Việt Nam.

Các bản sao giấy tờ trên phải công công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự.

Hộ chiếu có công chứng của người được đại diện theo pháp luật của công ty tại nước ngoài, bản sao phải có công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự.

Hộ chiếu có công chứng của giám đốc công ty hay người đại diện theo pháp luật của công ty ở Việt Nam (là người nước ngoài thì bản sao phải được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự.

Hợp đồng thực hiện việc thuê trụ sở công ty, các giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ khác tương đương).

Trong trường hợp nếu dự án của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng công nghệ cần nộp kèm theo bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án theo quy định, bao gồm các nội dung như: tên của công nghệ, nơi xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình hoạt động của công nghệ, các thông số kỹ thuật chính của công nghệ, tình trạng tiến hành sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền hoạt động công nghệ chính.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm những cá nhân, tổ chức nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, trước khi tiến hành thành lập công ty, phải có dự án đầu tư và làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài phải có các điều kiện sau:

Các nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế, ngoại trừ các trường hợp sau:

Số tỷ lệ trong việc sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty được niêm yết, công ty đại chúng hoặc tại tổ chức kinh doanh chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty trong nước, được cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, chuyển đổi công ty nhà nước hiện nay.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc hai trường hợp nêu trên thì tuân thủ theo quy định khác của pháp luật và các điều ước quốc tế về lĩnh vực công ty mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Các hình thức đầu tư và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, những đối tác Việt Nam tham gia thực hiện các hoạt động kinh doanh và thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế về lĩnh vực công ty mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Do vậy, việc thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại nhà đầu tư nước ngoài có thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay không cũng sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực mà nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn.

Những chủ thể áp dụng về việc đăng ký thành lập công ty có vốn nước nước ngoài

Chủ thể là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi làm thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài như:

Các công ty có từ 1% đến 100% vốn do nhà đầu tư nước ngoài đóng góp ngay sau khi thành lập.

Công ty của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục thực hiện các thủ tục thành lập thêm tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn hoặc mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Thực hiện việc đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong những trường hợp sau đây phải thực hiện thủ tục cấp Cấp giấy chứng nhận nhà đầu tư nước ngoài: Thành lập mới hoặc công ty góp vốn từ 1% đến 100% vốn điều lệ.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty của Việt Nam đã có giấy chứng nhận đăng ký công ty (kể cả đã mua tới 100% vốn góp của công ty) cũng không phải làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nếu các nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài.

Đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cần xin thêm Giấy phép kinh doanh, các giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ.

Với thủ tục các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đã thành lập trước ngày 01/07/2015 hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam, có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không cần phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay

Hiện nay thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài được thực hiện bởi Phòng đầu tư nước ngoài của qua các bước đơn giản như sau:

thành lập công ty vốn nước ngoài

thành lập công ty vốn nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Trong đó hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài bao gồm:

Bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Đề xuất dự án đầu tư nước ngoài.

Hộ chiếu bản sao đối với các nhà đầu tư là cá nhân hoặc bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu liên quan khác minh chứng tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Bản sao các tài liệu sau: bản báo cáo tài chính 2 năm gần đây nhất của nhà đầu tư nước ngoài, cam kết hỗ trợ vốn tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ vốn tài chính của các tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, thực hiện việc cung cấp giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư do Ngân hàng nước ngoài cấp phép.

Chuẩn bị hợp đồng thuê địa điểm hoạt động kinh doanh nơi nhà đầu tư dự định đặt trụ sở chính.

Giấy ủy quyền của nhà đầu tư và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ và các văn bản do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật có công chứng.

Bước 2: Tiếp nhận theo dõi hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài

Với trường hợp hồ sơ chuẩn bị chưa đủ hoặc bị từ chối, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài và nêu rõ lý do.

Trong khoảng thời hạn 15 ngày kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đăng ký làm thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Giấy đề nghị đăng ký công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, Người tiến hành đại diện theo pháp luật và các thành viên góp vốn, với Công ty TNHH hoặc các cổ đông sáng lập với công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận thành lập công ty bản sao hoặc các tài liệu liên quan khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức.

Bản danh sách các thành viên công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc bản danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với mô hình công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao.

Văn bản cử các cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty và các thành viên, cổ đông là tổ chức.

Khi chuẩn bị các giấy tờ, văn bản trên phải do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp và được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật có công chứng.

Bước 4: Nhận kết quả nộp hồ sơ là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Các thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ bản đã được quy định một cách rất cụ thể và rõ ràng. Trong đó để thành lập công ty có nhà đầu tư nước ngoài các công ty phải nắm được các quy định về điều kiện đăng ký thành lập hiện nay.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Với những bước thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài như trên, nếu quý khách hàng còn chưa nắm rõ vấn đề nào, thì mời quý khách liên hệ theo Hotline đội ngũ chuyên viên tư vấn của Luật Rong Ba sẽ cung cấp nhanh chóng và chính xác các thông tin đến cho quý khách.

error: Vui Lòng Không Sao Chép !! Cảm Ơn Bạn
Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775