Thành lập công ty logistics

Ngày nay, dù doanh nghiệp có tập trung và đâu tư vào thiết kế, sản xuất sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt đến mấy, nếu những sản phẩm, dịch vụ đó không đến tay khách hàng đúng nơi, đúng thời điểm thì doanh nghiệp vẫn sẽ thất bại. Đó chính là ý nghĩa và tầm quan trọng của ngành logistics trong nền kinh tế. Vậy công ty logistics là gì? Thành lập công ty logistics cần những điều kiện gì? Thủ tục thành lập công ty logistics trải qua những bước nào? Mời bạn tham khảo bài viết sao đây của Công ty Luật Rong Ba.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ Logistics

Công ty Logistics là gì?

Logistics có nguồn gốc từ hai chữ logis và stic, có nghĩa là tính toán một cách “hợp lý”. Như vậy nội dung của Logistics bao gồm việc hướng dẫn mọi người cách thức thực hiện công việc sao cho hợp lý nhất. Từ “Logistics” được giải nghĩa bằng tiếng anh trong cuốn “Oxford Advances Learners Dictionary of Current English, A.S Hornby. Fifth Edition, Oxford University Press, 1995” như sau: “Logistics có nghĩa là việc tổ chức cung ứng và dịch vụ đối với một hoạt động phức hợp nào đó”.

Logistic gồm có 3 mảng chính là kho bãi, giao nhận và vận chuyển. Công việc cụ thể là quản lý hàng tồn, giao hàng và nhận tiền theo đơn đặt hàng, phân phối hàng đến các đại lý… Công việc đòi hỏi phải lập kế hoạch tốt, có sự linh hoạt, nhạy bén về kinh doanh, điều phối tốt. Ngoài ra cần có một số kỹ năng tổng quát như: ngoại ngữ, vi tính, kỹ năng tính toán và khả năng giao tiếp tốt.

Mặt khác, Logistics bao gồm hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất bao trùm các vấn đề lấy nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, dịch vụ ở đâu, như thế nào và vận chuyển đi đâu. Cấp độ thứ hai quan tâm đến việc làm thế nào để đưa các yếu tố đầu vào từ điểm đầu đến điểm cuối dây chuyền cung ứng.

Các công ty giao nhận kho vận trên thế giới nói chung, và ở các nước ASEAN nói riêng, ngày càng nhận thấy rằng chi phí của các dịch vụ lập kế hoạch, sắp xếp và chuẩn bị mọi mặt cho hàng hóa để sẵn sàng chuyên chở và chi phí vận tải đơn thuần có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau trên nhiều khía cạnh, theo một trình tự nhất định. Nếu biết tận dụng công nghệ tin học để tổ chức tốt và chặt chẽ các khâu này, thì giá thành của hàng hóa sẽ giảm đáng kể, do vậy năng lực cạnh tranh được nâng cao. Vì vậy, Logistics không phải là một dịch vụ đơn lẻ (do đó thuật ngữ này bao giờ cũng ở dạng số nhiều: Logistics).

Thật vậy, Logistics luôn luôn là một chuỗi các dịch vụ về giao nhận hàng hóa như: làm các thủ tục giấy tờ, tổ chức vận tải, bao bì đóng gói ghi nhãn hiệu, lưu kho lưu bãi, phân phát hàng hóa (nguyên liệu hoặc thành phẩm) tới các địa lưu chỉ khác nhau, chuẩn bị cho hàng hóa luôn luôn sẵn sàng trong trạng thái có yêu cầu của khách hàng là có thể đáp ứng, bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, nói tới cầu Logistics bao giờ người ta cũng nói tới một chuỗi hệ thống dịch vụ.

Với hệ thống cầu chuỗi dịch vụ này, người cung cấp dịch vụ Logistics sẽ giúp khách hàng có thể cầu tiết kiệm được chi phí của đầu vào trong các khâu dịch chuyển, lưu kho, lưu bãi cầu và phân phát hàng hóa (nguyên liệu, bán thành phẩm, hoặc thành phẩm),…

Trên thế giới, dịch vụ Logistics rất phát triển và đóng một vai trò quan trọng trong nền dịch vụ, thu hút một lượng lớn lực lượng lao động, gia tăng lợi nhuận cho các nhà cung cấp và thúc đẩy các ngành khác phát triển. Vì vậy, khái niệm Logistics được đề cập bởi nhiều quốc gia, nhiều tổ chức khác nhau với nhiều khía cạnh:

Ủy ban Quản lý Logistics của Hoa Kỳ: Logistics là quá trình lập kế hoạch, chọn phương án tối ưu để thực hiện việc quản lý, kiểm soát việc di chuyển và bảo quản có hiệu quả về chi phí và ngắn nhất về thời gian đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, cũng như các thông tin tương ứng từ giai đoạn tiền sản xuất cho đến khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Theo Hội đồng Quản trị Logistics Hoa kỳ (CLM)(1): Logistics là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu lực và hiệu quả hoạt động vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, dịch vụ và những thông tin có liên quan từ điểm đầu tiên đến điểm tiêu dùng cuối cùng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 (Điều 233): Trong Luật Thương mại 2005, lần đầu tiên khái niệm về dịch vụ logistics được pháp điển hóa. Luật quy định “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao”.

Theo căn cứ tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Các doanh nghiệp trên thị trường đa số đều thực hiện quá trình sản xuất và kinh doanh, cung cấp các dịch vụ thế mạnh để sinh lời. Những doanh nghiệp này được xem là một tổ chức kinh tế vị lợi. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Như vậy, từ những nội dung trình bày ở trên, có thể hiểu Công ty Logistics là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan tới hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Công ty Logistics là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối và lưu thông. Do đó, chịu chi phối của quy luật phân phối và lưu thông hàng hóa. Đây là đặc điểm cơ bản nhất quyết định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp logistics, thể hiện các đặc điểm khác biệt so với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp công nghiệp và các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân.

Khác với doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, công nghiệp lấy việc tạo ra sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng làm hoạt động chính, Công ty Logistics hoạt động trong lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng hóa, thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách thuận lợi nhất. Công ty Logistics thực hiện các hoạt động giao nhận, vận chuyển, vận tải, lưu kho hàng hóa, làm thủ tục hải quan,… nhằm lưu chuyển hàng hóa đến tay người tiêu dùng, xét về bản chất là các hoạt động dịch vụ tiếp tục quá trình sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

thành lập công ty logistics

thành lập công ty logistics

Kết quả của các hoạt động này nhằm đảm bảo sự liên tục của quá trình sản xuất với thời gian nhanh nhất và chi phí thấp nhất. Nhằm thực hiện tốt chức năng lưu thông, cung ứng hàng hóa, Công ty Logistics cần tổ chức tốt quy trình cung ứng sản phẩm một cách kịp thời, đồng bộ cho các nhu cầu cụ thể của khách hàng, hay nói theo quan điểm 7 đúng (7 rights) là cung cấp đúng sản phẩm đến đúng khách hàng, một cách đúng số lượng, đúng điều kiện, đúng địa điểm, đúng thời gian với chi phí phù hợp cho khách hàng tiêu dùng sản phẩm.

Hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị trong ngành kinh doanh, giữa trong ngành với ngoài ngành và với thị trường quốc tế trên một quy mô lớn và ngày càng khốc liệt. Để có thể tồn tại và phát triển, các Công ty Logistics phải là người “hậu cần” tốt của sản xuất và tiêu dùng, đem đến cho khách hàng những hàng hóa đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, kịp thời gian và giá cả hợp lý.

Điều kiện để thành lập công ty Logistics:

Tất cả các trang thiết bị phải được trang bị đầy đủ;

Cần đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật;

Có giấy đăng ký hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực logistics hợp lệ;

Đảm bảo về đội ngũ kỹ thuật cũng như đội ngũ nhân viên theo quy định.

Nếu là chủ đầu tư nước ngoài đầu tư vào việc thành lập công ty Logistics tại Việt Nam thì đạt yêu cầu về:

Góp vốn theo đúng quy định và máy móc, thiết bị phục vụ công việc;

Đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và;

Đảm bảo kiến thức của đội ngũ nhân viên.

Các mã ngành nghề liên quan đến lĩnh vực dịch vụ logistics:

Mã ngành

Tên ngành

7710

Cho thuê xe có động cơ

4653

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4933

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

chi tiết: kinh doanh vận tải đường biển

5022

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

5222

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

chi tiết: Hoạt động liên quan đến vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa bằng đường thủy (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

5224

Bốc xếp hàng hóa

(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5229

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). đại lý vận chuyển hàng hóa

7120

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết: Giám định, kiểm định chất lượng hàng hóa

8292

Dịch vụ đóng gói

5210

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

Đối với hoạt động kinh doanh kho bãi, yêu cầu vốn phải từ 20 tỷ trở lên thì doanh nghiệp mới được đăng ký chức năng này.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty logistics

Để có thể mở công ty logistics thành công thì doanh nghiệp nên thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình sau đây:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty logistics

Hồ sơ chi tiết để thành lập công ty logistics gồm những giấy tờ sau:

Danh sách các cổ đông hoặc thanh viên trực thuộc công ty.

Điều lệ công ty logistics.

Giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước đôi với cá nhân. Kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân: Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, giấy ủy quyền… đối với tổ chức.

Giấy đề nghị cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký kinh doanh cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp logistics.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cho Sở KH & ĐT

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư.

Sau đó, Sở KH & ĐT sẽ xem xét và cấp giấy phép cho doanh nghiệp sau 3 – 5 ngày.

Bước 3: Tiến hành công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin

Doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính.

Doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký kinh doanh và đóng đầy đủ lệ phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh và Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bước 4: Thực hiện khắc con dấu doanh nghiệp và công khai mẫu dấu

Khắc con dấu là việc doanh nghiệp phải thực hiện sau khi có mã số thuế. Số lượng và hình thức con dấu sẽ do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên, cần đảm bảo đầy đủ thông tin công ty như tên và mã số doanh nghiệp.

Sau khi đặt khắc con dấu thành công, doanh nghiệp thực hiện công bố mẫu dấu công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 5: Treo bảng hiệu công ty logistic

Công ty logistics cần đặt làm bảng hiệu công ty có đầy đủ những thông tin cần thiết và thực hiện treo bảng hiệu công ty theo đúng quy định và thuận tiện cho việc quản lý.

Bước 6: Doanh nghiệp phải mua chữ ký số

Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online.

Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Bước 7: Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

Công ty logistics cần tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền. Chủ doanh nghiệp ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy phép đăng ký doanh nghiệp cũng như CMND để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục báo lên Sở Kế hoạch và đầu tư số tài khoản này.

Bước 8: Tiến hành kê khai và đóng thuế

Công ty logistics cần thực hiện kê khai và nộp tờ kê khai thuế đầy đủ, đúng thời hạn sau khi công ty đi vào hoạt động kinh doanh.

Hơn nữa, doanh nghiệp cần đóng những loại thuế như:

Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý.

Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng theo mức lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp.

Thuế môn bài, đóng sau khi công ty thành lập, trong vòng 30 ngày. Mức thuế môn bài do mức vốn điều lệ công ty kê khai quyết định.

Bước 9: Góp vốn vào công ty logistics

Thành viên, cổ đông công ty logistics phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên, cổ đông công ty có thể góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản đã cam kết. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Bước 10: Thuê kế toán và sử dụng dịch vụ kế toán

Công ty logistics cần thuê một kế toán để có thê quyết toán sổ sách, thuế ban đầu, nộp tờ khai thuế đúng quy định. .

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty logistics. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty logistics và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775