Thành lập công ty dịch vụ kế toán

Hiện nay, kế toán đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong các doanh nghiệp, vì thế mà dịch vụ kế toán ngày càng phát triển. Bạn đang muốn thành lập công ty dịch vụ kế toán?

Bạn đang băn khoăn về hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán? Đừng quá lo lắng, trong nội dung bài viết dưới đây.

Rong Ba Group sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề này.

Khái quát chung về thành lập công ty dịch vụ kế toán.

Theo quy định tại Luật kế toán năm 2015 cũng quy định Doanh nghiệp sẽ chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo đó, để công ty kế toán đi vào hoạt động thì ngoài việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn còn cần phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Điều kiện để được cơ quan có thẩm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi là đại lý thuế) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận với người nộp thuế.

Dịch vụ làm thủ tục về thuế đang là dịch vụ khá phổ biến hiện nay, đặc biệt từ 01/07/2020 có hiệu lực của Luật quản lý thuế 2019 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đại lý thuế được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ đã mở rộng phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây Luật Việt An xin cung cấp trình tự thủ tục để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) để quý khách hàng tham khảo.

Điều kiện để thành lập công ty đại lý thuế (kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế).

Dịch vụ làm thủ tục về thuế là một nghề kinh doanh có điều kiện và để thành lập công ty dịch vụ kế toán này, công ty phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đăng ký kinh doanhtheo quy định của pháp luật;

Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Có ít nhất 02 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

Công ty kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ khi có ít nhất một người có chứng chỉ kế toán viên.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Để có thể được cấp GCN đủ điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Công ty phải đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệphoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;

Công ty có ít nhất 02 thành viên góp vốn đang là kế toán viên hành nghề;

Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay tổng giám đốc của công ty cũng phải là kế toán viên hành nghề;

Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên trong công ty phải nhiều hơn 50%, đối với tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức phải đảm bảo không được quá 30%.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với công ty hợp danh.

Công ty phải đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;

Công ty phải có ít nhất 02 thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;

Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay tổng giám đốc của công ty cũng phải là kế toán viên hành nghề.

Điều kiện đối với công ty tư nhân.

Công ty phải đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải đồng thời là kế toán viên hành nghề và giám đốc.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty kế toán.

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-Cp, để thành công ty kế toán, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ tài liệu sau đây:

Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty kế toán. Cần lưu ý rằng một số biểu mẫu tại giấy đề nghị thành lập công tyđã có sự thay đổi theo thông tư 01/2021/BKHĐT.

Điều lệ công ty kế toán, cần có đầy đủ chữ ký của các thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty;

Danh sách thành viên nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh;

Bản sao có công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu nếu thành viên công ty là cá nhân.

Bản sao có công chứng của Quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác nếu thành viên là tổ chức.

Giấy ủy quyền thành lập kèm bản sao có công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền đăng ký thành lập.

Sau khi hoàn tất hồ sơ này, bạn cần nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đặt trụ sở chính trực tuyến qua mạng. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công ty bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau 3 – 5 ngày làm việc. Nếu hồ sơ của bạn không hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo đến công ty bạn bằng văn bản.

Hồ sơ xin cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo quy định tại Điều 61 Luật kế toán, đề được cấp GCN đủ điều thành lập công ty dịch vụ kế toán, bạn cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây:

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được lập theo mẫu đối với từng loại hình doanh nghiệp: DNTN; công ty tnhh 2 thành viên; công ty HD.

Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán lập theo mẫu đối với chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam nếu là chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Bản sao hợp lệ GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác.

Bản sao hợp lệ GCN hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên..

Hợp đồng lao động của công ty với các kế toán viên hành nghề.

Tài liệu chứng minh về số vốn góp đối với công ty tnhh.

Điều lệ công ty đối với công ty tnhh, công ty hợp danh trong đó có chữ ký của thành viên theo quy định.

thành lập công ty dịch vụ kế toán

thành lập công ty dịch vụ kế toán

Những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kế toán.

Để việc nộp hồ sơ thành lập công ty dịch vụ kế toán được suôn sẻ, bạn cần chú ý ngày 01/04/2021/ là ngày mà Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bộ kế hoạch và đầu tư ban hành bắt đầu có hiệu lực của.

Thông tư đã có những thay đổi so với Thông tư trước đó là Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, thông tư hướng dẫn về việc tiến hành thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ vào thông tư này, có thể thấy, có một số điểm mới cơ bản mà bạn cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công kế toán, cụ thể như sau:

Bắt buộc thực hiện đăng ký các thông tin của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trong hồ sơ thành lập công ty kế toán tại trường dữ liệu của người quản lý khác trên cổng thông tin điện tử về đăng ký doanh nghiệp. Ở đây không bắt buộc thông tin về người giữ chức vụ này phải là người có chứng chỉ hành nghề kế toán mà có thể lấy thông tin của bất kỳ ai trong công ty để đăng ký cũng được.

Khi đăng ký các thông tin trong hồ sơ thành lập công ty kế toán tại phần phương pháp tính thuế GTGT: bạn cần chọn 1 trong 4 phương pháp mà pháp luật quy định bao gồm trực tiếp trên giá trị gia tăng; trực tiếp trên doanh số; khấu trừ; hoặc không phải nộp thuế GTGT.

Tại phần danh sách thành viên tham gia góp vốn của công ty kế toán có ô “Thời điểm tiến hành góp vốn”. Theo đó, tại ô này, bạn cần ghi rõ về thời gian là thời hạn thực hiện góp đủ vốn điều lệ (theo quy định của pháp luật là trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép).

Ngoài ra, tại các mục của giấy đăng ký kinh doanh, điều lệ cần ghi rõ và chính xác những thông tin sau:

Tên dự kiến của công ty kế toán, địa chỉ địa điểm tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty mình. Đối với tên công ty sẽ không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty khác đã lập trước đó. Về địa chỉ, cần phải xác định được theo địa giới hành chính. Theo quy định hiện hành, địa chỉ công ty bắt buộc phải đính kèm số điện thoại.

Số vốn điều lệ của công ty kế toán, cần xác định và ghi chi tiết về số vốn góp và tỷ lệ sở hữu phần góp của các thành viên góp vốn. Trong trường hợp công ty kinh doanh thêm các ngành nghề pháp luật yêu cầu vốn pháp định thì cần phải chú ý đăng ký cho hợp lệ.

Tên đầy đủ, số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp của người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ sở hữu công ty và các thành viên góp vốn

Ngành, nghề tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty kế toán. Tại phần đăng ký ngành nghề, bạn cần căn cứ vào danh mục ngành nghề kinh  doanh quy định tại Quyết định 27/2018 để đăng ký cho phù hợp. Bạn có thể lựa chọn nhiều ngành nghề tuy nhiên cần xác định được ngành nghề chính. Ngành nghề đăng ký ở giấy đề nghị phải trùng với những ngành nghề có trong điều lệ công ty.

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ sở hữu công ty và các thành viên góp vốn phải được thể hiện đầy đủ tại các mục có yêu cầu. Nếu thành viên công ty là tổ chức cần phải người đại diện theo ủy quyền đồng thời phải có chữ ký của các người đại diện theo ủy quyền tại văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp.

Thủ tục thành lập công ty kế toán.

Đây là bước được thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty kế toán của tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh trên lĩnh vực này.

Sau khi hoàn tất thủ tục tại sở, công ty kế toán của chủ thể kinh doanh được xác định có tư cách pháp nhân, có mã số thuế, con dấu và có thể tiến hành các giao dịch, thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Các bước cần có trong thủ tục thành lập công ty kế toán.

Bước 1: Bước đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty kế toán là chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành để thành lập công ty kế toán.

Bước 2: Thủ tục thành lập công ty kế toán tiếp theo là việc cá nhân, tổ chức nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị lên phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư để được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ hợp lệ,  thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp, trong  thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ để có được một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, giúp cá nhân, tổ chức hoàn thành được thủ tục thành lập công ty kế toán.

Bước 3: Khách hàng chờ và nhận kết quả đăng ký thành lập công ty kế toán từ Sở kế hoạch và đầu tư nơi thực hiện thủ tục thành lập công ty kế toán

Bước 4: thủ tục thành lập công ty kế toán tiếp theo mà khách hàng phải thực hiện đó là công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp lên công thông tin  quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty kế toán phải tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Nếu như không thực hiện thủ tục này thì công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, đồng thời công ty buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp mà trước đó công ty kế toán chưa thực hiện lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc con dấu tròn cho công ty kế toán của mình.

Trên đây là thành lập công ty dịch vụ kế toánRong Ba Group chúng tôi đưa ra nhằm giúp quý khách hàng hiểu phần nào về thủ tục cũng như hồ sơ cần phải có để thành lập công ty kế toán.

Nếu như còn gì thắc mắc về vấn đề thành lập công ty dịch vụ kế toán, xin hãy liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi để được tư vấn rõ hơn.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775