Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La

Đầu tư nước ngoài là dòng vốn đặc biệt quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần bổ sung vốn, công nghệ, năng lực quản lý, khả năng kinh doanh, khả năng tổ chức và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La cần tiến hành thủ tục nào? Điều kiện thành lập công ty bao gồm những nội dung gì? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La dưới đây.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La là gì?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một doanh nghiệp mà toàn bộ hay một phần vốn điều lệ do nhà đầu tư nước ngoài đóng góp. Pháp luật đầu tư của Việt Nam có những quy định riêng biệt đối với 2 dạng doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đó là:

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm từ 51% trở lên: Bạn cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm từ 50% trở xuống: Bạn không cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ nhất, lĩnh vực mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư không được nằm trong các lĩnh vực bị cấm theo quy định của nhà nước. Lĩnh vực đầu tư bị cấm bao gồm các dự án gây hại đến quốc phòng, lợi ích công cộng, di tích lịch sử văn hóa của Việt Nam, gây hại đến sức khỏe con người, hủy hoại tài nguyên, môi trường sống,…

Thứ hai, Điều kiện trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất: Doanh nghiệp phải đảm bảo địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương, phải có khả năng về tài chính để thực hiện dự án, đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự theo quy định của nhà nước.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại: Đầu tư trong lĩnh vực thương mại cũng cần phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án, phải có đủ khả năng tài chính cũng như kinh nghiệm để thực hiện dự án. Các mặt hàng được xuất, nhập khẩu và phân phối đều phải có mã HS và hàng hóa không thuộc các loại hàng bị cấm, hạn chế nhập khẩu và phân phối.

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ: Chủ đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường, phải đảm bảo các điều kiện theo biểu mẫu về dịch vụ của Việt Nam cam kết khi gia nhập WTO. Ngoài ra, cũng cần phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án, có khả năng tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án.

Thứ ba, Nhà đầu tư tại Sơn La phải Có năng lực về tài chính và phải chứng minh được tài chính cùng số vốn mình dự định đầu tư

Thứ tư, Nhà đầu tư tại Sơn La phải Tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường và an ninh trật tự theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có cốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới những hình thức sau đây:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức nhà đầu tư góp vốn ngay từ khi bắt đầu thành lập công ty tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào một công ty đã có ở Việt Nam

Thực hiện đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La

Đối với nhà đầu tư là cá nhân

Bản sao chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư.

Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Hợp đồng thuê địa điểm; giấy tờ về địa điểm đặt dự án đầu tư (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế

Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư.

Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư, xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư tương ứng với vốn dự kiến đầu tư vào công ty tại Việt Nam.

Hộ chiếu chứng thực của người đại diện theo pháp luật của công ty tại nước ngoài.

Hộ chiếu chứng thực của giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty Việt Nam

Hợp đồng thuê địa điểm; giấy tờ về địa điểm đặt dự án đầu tư (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Quy trình thủ tục đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Hồ sơ nhà đầu tư cá nhân/tổ chức (đã nêu trên)

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời gian xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 15 ngày làm việc

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty

Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty

Giấy ủy quyền

Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bản sao công chứng giấy tờ cá nhân người đại diện pháp luật

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5-8 ngày làm việc

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư

Tại Sơn La có hai cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Một là, Sở Kế hoạch đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án sau đây:

Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Hai là, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất và khu kinh tế tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế, gồm:

Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Ba laà, Sở Kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận hồ sơ và Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Lưu ý về trụ sở công ty và địa điểm thực hiện dự án của công ty dự kiến thành lập

Đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công cần mặt bằng nhà xưởng: Bắt buộc phải cần có hợp đồng thuê nhà xưởng, mặt bằng để có nhà xưởng hoặc có chấp thuận chủ trương về việc cho sử dụng đất để sản xuất mới có thể tiến hành thủ tục thành lập công ty nước ngoài.

Đối với các công ty hoạt động thương mại, dịch vụ: Cần có hợp đồng thuê văn phòng và Giấy tờ nhà đất liên quan về việc thuê văn phòng. Không sử dụng nhà chung cư để làm trụ sở công ty.

Khó khăn khi thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La

Trong nền kinh tế mở cửa hội nhập, không thể phủ nhận pháp luật Việt Nam đã và đang trong quá trình hoàn thiện, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng do đang hoàn thiện cho nên không ít nhà đầu tư cảm thấy khó khăn khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Khó khăn về cách hiểu “chủ đầu tư”

Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa rành mạch giữa chủ đầu tư nước ngoài và trong nước dẫn đến quy định pháp lý không rõ ràng khi thực hiện. 

Khó khăn về ngành nghề kinh doanh

Nhiều ngành, nghề kinh doanh ở nước ngoài không có trong quy định tại Việt Nam. Trong khi muốn đăng ký kinh doanh đơn vị phải xác định được mã ngành, nghề. 

Khó khăn về địa điểm

Một thực tế mà nhiều chủ đầu tư phải đối mặt là trụ sở xây xong nhưng thủ tục pháp lý chưa hoàn thành, chưa được cấp phép hoạt động. Cho nên phải chờ đợi, kéo theo nhiều bất lợi sau đó.

Khó khăn khi giải trình dự án

Nhiều dự án thuộc thẩm quyền cấp phép ở Bộ tuy nhiên khi về địa phương vẫn phải giải trình thêm với Sở. Điều này làm thủ tục pháp lý trở nên rườm rà và tốn nhiều thời gian hơn.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sơn La và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775