Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

Hải Dương có vị trí địa lý quan trọng, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh do đó Hải Dương có lợi thế trong việc giao lưu, trao đổi thương mại với thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh ngoài ra còn thuận lợi trong việc phát triển kinh tế với các tỉnh lân cận như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên. Đây được đánh giá là mảnh đất màu mỡ với các nhà đầu tư nước ngoài với ưu điểm giá nhân công và chi phí thuê mặt bằng ở mức trung bình thấp do đó ngày càng nhiều công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài được thành lập. Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương như thế nào? Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương cần những nội dung gì? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.  

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì ?

Căn cứ theo quy định của Luật đầu tư 2020 Điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định về công ty vốn nước ngoài như sau:  Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (khoản 22). Tại khoản 21 cũng có quy định: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Cơ sở pháp lý thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương:

Biểu cam kết WTO;

Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty tại Hải Dương phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Điều kiện về chủ thể: Nếu là cá nhân: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng tù nhân, đang không chịu các hình phạt hành chính khác theo quy định. Nếu là pháp nhân (tổ chức kinh tế): Phải được thành lập hợp pháp, thực thi pháp luật đầy đủ và vẫn đang hoạt động tại thời điểm thực hiện đầu tư.

Nhà đầu tư phải lập một dự án đầu tư và phải được cơ quan đăng ký đầu tư tại Hải Dương phê duyệt;

Nhà đầu tư phải đảm bảo nguồn tài chính tương ứng quy mô đầu tư dự kiến đầu tư;

Nhà đầu tư phải có một địa điểm thực hiện dự án đầu tư hợp pháp tại Hải Dương;

Chỉ được đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam cho phép hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan đăng ký đầu tư tại tỉnh Hải Dương;

Các bước thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương:

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hải Dương cần phải thực hiện qua hai bước:

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp phép dự án đầu tư tại Hải Dương

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm có:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp phép đầu tư Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ra thông báo từ chối Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Thực hiện các thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hải Dương

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập công ty như sau:

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Hiện nay có 3 loại hình công ty phổ biến:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định.

Công ty Cổ phần

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định khác tại luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Đăng ký thành lập công ty trực tuyến tại:https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Sau khi hồ sơ nộp qua mạng hợp lệ, nhà đầu tư nộp hồ sơ bản cứng tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương. Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hải Dương gồm có:

Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

Điều lệ công ty

Danh sách thành viên/ cổ đông sáng lập công ty

Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

Sau khi đối chiếu hồ sơ gốc và hồ sơ nộp qua mạng, cơ quan đăng ký kinh doanh Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc dấu tròn công ty và dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật.Trên dấu tròn công ty sẽ có đầy đủ các thông tin như sau: tên đầy đủ của doanh nghiệp,  loại hình doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp. Doanh nghiệp thông báo sử dụng mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục khác sau thành lập. (Mua chữ ký số, nộp tờ khai môn bài, nộp phí môn bài, đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký khai thuế qua mạng, đăng ký nộp thuế điện tử, mua và thông báo phát hành hóa đơn, treo biển tại trụ sở công ty,…)

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Dương và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775