Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Kinh tế Hà Tĩnh chủ yếu nông, lâm, ngư nghiệp và thủ công nghiệp. Tỉnh còn có các cảng nước sâu và cửa biển giúp phát triển mạnh ngư nghiệp. Ngày nay, Hà Tĩnh có nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư trực tiếp. Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh dưới đây

Cơ sở pháp lý thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh:

Biểu cam kết WTO;

Luật đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Hiệp định thương mại với các nước nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý:

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhan.

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư. và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Văn chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

Đối với nhà đầu tư là tổ chức: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. Hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: xác nhận số dư tài khoản, sổ tiết kiệm;

Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh – Đầu tư trực tiếp

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

Trình tự và thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh được tiến hành theo quy trình cơ bản gồm các bước như sau:

Bước 1: Kê khai thông tin về dự án đầu tư của nước ngoài trên cổng thông tin quốc gia.

Chủ đầu tư cần kê khai thông tin về dự án đầu tư lên cổng thông tin quốc gia. Sau khi tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép đầu tư, chủ đầu tư sẽ được cấp tài khoản trên hệ thống này và sẽ dùng chính tài khoản này để theo dõi tình hình hồ sơ.

Ngoài ra, cơ quan Đăng ký đầu tư cũng sẽ dùng hệ thống này để tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đầu tư-

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp để đầu tư tại Hà Tĩnh thì cần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy phép đăng ký đầu tư.

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư ngoại quốc.

Đề xuất về dự án đầu tư gồm: Vốn đầu tư, chủ đầu tư tiến hành dự án, quy mô, mục tiêu đầu tư, nhu cầu lao động phương án huy động vốn, thời hạn – địa điểm- tiến độ đầu tư và đề xuất hưởng ứng ưu đãi đầu tư, đánh giá về tác động, hiệu quả của dự án.

Nhà đầu tư là cá nhân thì cần:

Giấy chứng minh nhân dân bản sao, hộ chiếu bản sao, thẻ căn cước bản sao

Văn bản, tài liệu xác minh số dư tài khoản ngân hàng.

Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần:

Giấy đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương.

Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất của chủ đầu tư, kèm theo bản cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính cùng với tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Các tài liệu liên quan khác như giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thuê, văn phòng thuê hợp lệ.

Nếu dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hạn chế thì phải chuẩn bị bản giải trình về công nghệ hạn chế sử dụng trong dự án gồm các nội dung như: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình của công nghệ. Các thông số kỹ thuật và tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ.

Thời gian nộp hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Thời gian Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư là tròng vòng 15 – 30 ngày.

Bước 3: Chuẩn bị về thông tin để lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

Dù là thành lập công ty vốn nước mình hay thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc chuẩn bị thông tin ban đầu là vô cùng quan trọng. Cụ thể, doanh nghiệp cần:

Chuẩn bị ngành nghề đăng ký kinh doanh

Khi mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh thì doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp, phục vụ đúng mục đích kinh doanh.

Một công ty có thể đăng ký nhiều ngành nghề khác nhau. Và doanh nghiệp cần tiến hành tra cứu mã ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành nghề cấp 4 và áp đúng mã ngành nghề đó, mới có thể đăng ký kinh doanh.

Loại hình công ty:

Hiện nay, các doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh thường chỉ hoạt động dưới 2 loại hình công ty chính đó là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Nếu chọn loại hình công ty TNHH thì số lượng thành viên tối thiểu cần có là 1 thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc 2 thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Còn số lượng thành viên tối đa mà công ty có thể có là 50 thành viên.

Nếu chọn loại hình công ty cổ phần thì cần có tối thiểu là 3 cổ đông góp vốn mới có thể đăng ký loại hình này. Tuy nhiên, công ty cổ phần lại không giới hạn số lượng thành viên tối đa. Do đó, nếu công ty bạn muốn có nhiều cổ đông góp vốn thì nên chọn loại hình này. 

Chuẩn bị địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh cần có địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, cần tránh đặt địa chỉ ở những nơi cấm đặt địa chỉ doanh nghiệp như khu tập thể, chung cư.

Chuẩn bị tên công ty

Tên công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh cần tuân thủ một số quy định như tên phải có đủ cấu trúc gồm loại hình và tên riêng.

Kê khai vốn điều lệ cho công ty

Khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì một trong những việc làm quan trọng mà bạn cần thực hiện đó là kê khai vốn điều lệ cho công ty. Doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ tùy vào khả năng và điều kiện của của công ty mình nếu trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện.

Tức là lúc này bạn có thể đăng ký vốn điều lệ là 100 triệu, 700 triệu, 1 tỷ, 5 tỷ… tùy vào khả năng của công ty.

Tuy nhiên, nếu trường hợp công ty đăng ký ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, vốn ký quỹ thì sẽ cần phải kê khai vốn điều lệ bằng hoặc nhiều hơn vốn pháp định.

Người đại diện pháp luật cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Người đại diện pháp luật của công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những quy định về người đại diện theo pháp luật. Nên chọn những người đủ năng lực, kinh nghiệm để có thể chịu trách nhiệm đối với những quyết định của công ty.

Doanh nghiệp cần lưu ý là có thể chọn nhiều người làm đại diện pháp luật cho công ty. Nhưng phải đảm bảo là luôn phải có ít nhất 1 người thường trú tại Việt Nam.

Người đảm nhận chức danh đại diện pháp luật có thể là chủ tịch, giám đốc, tổng giám đốc, phó giám đốc hay quản lý công ty.

Bước 4: Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

Doanh nghiệp soạn thảo đầy đủ các tài liệu và hồ sơ để đăng ký mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Giấy đăng ký kinh doanh, thành lập công ty có vốn nước ngoài

Danh sách đi kèm thông tin đầy đủ, chi tiết của cổ đông hay thành viên công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh.

Nhà đầu tư là cá nhân thì cần:

Giấy chứng minh nhân dân bản sao, hộ chiếu bản sao, thẻ căn cước bản sao

Văn bản, tài liệu xác minh số dư tài khoản ngân hàng.

Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần:

Giấy đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương.

Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất của chủ đầu tư, kèm theo bản cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính cùng với tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

Điều lệ cơ bản của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty có vốn đầu tư nước ngoài nộp lên Sở KH & ĐT. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép thành lập sau 3 – 5 ngày làm việc.

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài và được cấp giấy phép hợp lệ, doanh nghiệp cần:

Công bố thông tin đăng ký công ty và khắc con dấu:

Công bố về việc đăng ký công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh một cách đầy đủ lên cổng thông tin của quốc gia trong vòng 1 tháng.

Doanh nghiệp khi đã được cấp mã số thuế thì thực hiện khắc con dấu cho doanh nghiệp của mình, mẫu dấu cũng cần công khai giống như thông tin công ty.

Tiến hành treo bảng hiệu công ty và góp vốn vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh:

Doanh nghiệp cần làm bảng hiệu và treo bảng hiệu công ty trước trụ sở chính.

Thời hạn để tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp công ty có vốn đầu tư nước ngoài là 3 tháng (90 ngày) kể từ khi công ty được cấp giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp hãy lưu ý để thực hiện góp vốn đúng quy định.

Đăng ký chữ ký số và tài khoản ngân hàng

Sau khi mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh, bạn cần mua chữ ký số để đăng ký nộp thuế trực tuyến cho công ty.

Chủ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh mang CMND, con dấu và giấy phép thành lập công ty đến ngân hàng để mở tài khoản giao dịch cho công ty .

Thực hiện kê khai, đóng thuế ban đầu và thuê dịch vụ kế toán:

Doanh nghiệp cần kê khai thuế ban đầu và đóng những loại thuế cơ bản như thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh cần tiến hành làm thủ tục ban đầu về thuế hay kê khai các sổ sách ban đầu sau khi thành lập công ty.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Tĩnh và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775