Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, đồng thời cũng là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá thương mại và du lịch quan trọng của Việt Nam. Hiện nay, thành phố đã có những chủ trương , tạo cơ chế đầu tư hết sức thông thoáng nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Vậy khi nhà đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội cần tiến hành thủ tục gì? Bài viết của Công ty Luật Rong Ba dưới đây về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Cơ sở pháp lý:

Biểu cam kết WTO;

Luật đầu tư năm 2020, Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi bổ sung.

Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn thi hành;

Văn bản chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

Hiệp định thương mại với các nước mà nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại 2005 và Luật quản lý ngoại thương 2017 về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Các loại hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội, nhà đầu tư có thể cân nhắc lựa chọn thành lập công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Công ty TNHH có 2 loại hình: công ty TNHH một thành viên (do một nhà đầu tư góp vốn làm chủ sở hữu), công ty TNHH có hai thành viên trở lên (do từ hai nhà đầu tư trở lên góp vốn thành lập công ty và có tối đa 50 thành viên).

Công ty cổ phần: có ít nhất là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng cổ đông.

Hồ sơ chuẩn bị thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội:

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Đối với nhà đầu tư là cá nhân (cá nhân người nước ngoài)

Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu

Xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng (chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư)

Hợp đồng thuê trụ sở.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức (Công ty bên nước ngoài)

Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (Có chứng thực đối với công ty trong nước và hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế  trong năm gần nhất(hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)

Bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện

Điều lệ của công ty chủ quản (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)

Văn bản ủy quyền của công ty cho người đại diện (hợp pháp hóa lãnh sự đối với công ty nước ngoài)

Hồ sơ kinh nghiệm và năng lực của nhà đầu tư (Xác nhận bằng số dư tài khoản ngân hàng )

Trình tự, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội.

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Dự án đầu tư nước ngoài

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:

Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh

Có tổ chức kinh tế quy định như trên năm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Một, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Hai, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Ba, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính công ty.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm có:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức

Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án

Bản sao một trong những tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết chỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm những giấy tờ sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Đối với thành viên là cá nhân: Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Thời hạn làm hồ sơ: từ 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 4: Khắc dấu của doanh nghiệp.

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành xong bước 3 nêu trên, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tư quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 5: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Sau khi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Thời gian thành lập công ty có vốn nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Trong thời hạn 15 – 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư nhận được đủ hồ sơ của nhà đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp hồ sơ từ chối sẽ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung sẽ phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư để thực hiện việc bổ sung.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thời hạn đăng ký doanh nghiệp là 7 -10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh, sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm. 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775