Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Cần Thơ là thủ phủ của Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng. Hiện nay, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Thành phố Cần Thơ đang được đặc biệt chú trọng nhằm thúc đẩy nhanh quá trình tăng cường và phát triển kinh tế. Thế nhưng, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Cần Thơ còn thấp hơn so với những địa phương khác. Công ty vốn đầu tư nước ngoài là gì? Trình tự, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ như thế nào? Bài viết của Công ty Luật Rong Ba giúp bạn hiểu rõ hơn về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ dưới đây.

Công ty vốn nước ngoài là gì? 

Căn cứ theo quy định của Luật đầu tư 2020. Điều 3 Luật đầu tư 2020 quy định về công ty vốn nước ngoài như sau: 

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh .

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài tại Cần Thơ

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư quy định các điều kiện để thành lập công ty vốn nước ngoài như sau:

Một, Tính khả thi của dự án: 

Hiện nay thì số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư về Việt Nam cực kỳ nhiều. Vì thế, nhiều dự án đầu tư được hình thành. Tuy nhiên, phải có sự chọn lọc rõ ràng về tính khả thi và khả năng phát triển của dự án trên thực tế mà cơ quan nhà nước mới có thể chấp thuận. Điều này tránh cho các doanh nghiệp thực hiện dự án 1 thời gian nhưng không đạt được hiệu quả sẽ ngừng dự án. 

Hai, Kinh tế của nhà đầu tư

Kinh tế là yếu tố quan trọng để tiến hành các hoạt động đầu tư. Để đảm bảo được dự án của mình có thể được tiến hành hoạt động mạnh mẽ trên thực tế và có khả năng duy trì dự án thì Chủ đầu tư phải chứng minh được năng lực tài chính để triển khai dự án.

Ba, Tuân thủ quy định của pháp luật

Hiện nay Việt Nam mở cửa tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tuy nhiên các doanh nghiệp cũng phải có sự cam kết về nghĩa vụ thuế, và chấp hành các quy định pháp luật đối với nhà nước Việt Nam và công ty cam kết về nghĩa vụ đối với việc sử dụng lao động địa phương, đất đai … Công ty phải hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bốn, Đơn vị nào tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty vốn nước ngoài

Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty vốn nước ngoài có nhu cầu thành lập và hoạt động

Trong thời hạn 03 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo trả kết quả cho người nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo để bổ sung

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và đạt yêu cầu thì cấp giây đăng ký doanh nghiệp

Quy trình thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư tiến hành kê khai trực tuyến các thông tin về dự án qua cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Sau khi kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp

Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, cổ đông sáng lập đối với doanh nghiệp cổ phần;

Dự thảo điều lệ doanh nghiệp

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân

Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức

Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư có thể tiến hành khắc con dấu pháp nhân, thông báo sử dụng mẫu dấu của công ty.

Thủ tục lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ thông qua thức góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam

Để thuận tiện và nhanh hơn về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư thường hay lựa chọn cách thức đầu tư này.

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,  và việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ

Thứ nhất, Về ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh

Nhà đầu tư nên đăng ký những ngành nghề đã được Việt Nam cam kết rõ ràng trong các Điều ước quốc tế song phương, đa phương để tránh bị Cơ quan đăng ký đầu tư từ chối khi làm thủ tục xin giấy phép đầu tư.

Không nên đăng ký các ngành nghề kinh doanh chưa hoặc không thực sự cần thiết. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh khi đăng ký và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, nếu nhà đầu tư muốn kinh doanh ngành nghề có điều kiện đã đăng ký, thì phải xin giấy phép của Sở Công Thương và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định để được kinh doanh ngành nghề đó trong suốt quá trình hoạt động.

Thứ hai, Về vốn đầu tư, vốn điều lệ

Tùy thuộc vào quy mô, nhu cầu phát triển và lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư cần đăng ký mức vốn đầu tư cho phù hợp, không nên đăng ký quá ít dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần gây tốn thời gian và chi phí.

Sau khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần thực hiện góp vốn theo đúng thời hạn đã đăng ký thể hiện trên giấy chứng nhận đầu tư, điều lệ công ty. Do đó trong vòng 90 ngày (đối với cả công ty TNHH và công ty cổ phần) kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần mở tài khoản vốn. Sau đó, nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản vốn của công ty tương ứng với số vốn góp của mình.

Thứ ba, Địa điểm đầu tư và thành lập công ty nước ngoài tại Cần Thơ

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư/ trụ sở chính công ty tại Việt Nam​ phải có địa chỉ rõ ràng; có đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc/và quyền cho thuê/quyền cho thuê lại nếu có; địa điểm/văn phòng cho thuê thuộc diện được phép cho thuê, được thiết kế và xây dựng đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không đang trong tình trạng có tranh chấp. Văn phòng thuê cần thuộc khu vực được thiết kế và xây dựng phục vụ chức năng văn phòng trên cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam đã cấp phép xây dựng.

Thứ tư, Về con dấu công ty

Sau khi hoàn thành các thủ tục thành lập, doanh nghiệp cần khắc con dấu để sử dụng. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu và không cần làm thủ tục thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi, hủy mẫu dấu hoặc thay đổi số lượng con dấu.

Thứ năm, Về sử dụng lao động

Công ty vốn đầu tư nước ngoài có thể thuê người lao động là người nước ngoài hoặc người Việt Nam để làm việc. Tuy nhiên, nếu có sử dụng lao động là người nước ngoài, công ty phải thực hiện các thủ tục xin cấp Visa, xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, giấy phép lao động, thẻ tạm trú theo các điều kiện, thủ tục được pháp luật Việt Nam quy định.

Thứ sáu, Về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam là cá nhân. Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần thì có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Thứ bảy, Về nghĩa vụ thuế

Cũng giống như doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng phải nộp các loại thuế như: Thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khi có lợi nhuận. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải nộp các loại thuế khác nếu có ví dụ như thuế tài nguyên, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,…nếu có theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775