Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Bình Dương hiện là một trong những tỉnh trọng điểm phía Đông Nam Bộ. Nơi đây có tốc độ phát triển nhanh, mạnh và tập trung nhiều khu công nghiệp. Chính vì thế, tỉnh Bình Dương đang rất có sức hút đối với giới đầu tư. Vậy thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương như thế nào? Hãy cùng Công ty Luật Rong Ba tìm hiểu thông qua bài viết thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương dưới đây.

Một số hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Thứ nhất: Hình thức đầu tư nước ngoài trực tiếp

Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam. Được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới.

Nhà đầu tư trong nước nhà đầu tư nước ngoài; được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần, công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài:

Doanh nghiệp thành lập theo quy định trên được liên doanh với nhà đầu tư trong nước; và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới theo quy định của. Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

Nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh với nhà đầu tư trong nước; để đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; công ty cổ phần; công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (thành lập công ty)

Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh ;giữa một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (sau đây gọi tắt là các bên hợp doanh) thì nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có quy định về quyền lợi; trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh.

Trong quá trình đầu tư, kinh doanh; các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ; quyền hạn của ban điều phối do các bên hợp doanh thỏa thuận. Ban điều phối không phải là cơ quan lãnh đạo của các bên hợp doanh.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau để tiến hành đầu tư; kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và pháp luật có liên quan.

Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động; ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bên hợp doanh nước ngoài được thành lập văn phòng; điều hành tại Việt Nam để làm đại diện cho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thứ hai, hình thức đầu tư nước ngoài gián tiếp

Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần; cổ phiếu, trái phiếu; các giấy tờ có giá khác; quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Thứ ba, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần; sáp nhập; mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn;hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập; mua lại doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập; mua lại kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập; mua lại, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương:

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn hình thức đầu tư thành lập mới công ty tại Việt nam, để thực hiện được điều này, nhà đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện sau đây để thành lập công ty vốn nước ngoài tại Bình Dương:

Nhà đầu tư cần lập một dự án đầu tư tại Bình Dương do cơ quan đăng ký đầu tư tỉnh Bình Dương phê duyệt

Kinh doanh những ngành nghề, dịch vụ mà Việt Nam cho phép hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

Chứng minh năng lực tài chính phù hợp với dự án (Nhà đầu tư có thể xác nhận thông qua số dư tài khoản ngân hàng tại Việt Nam hoặc nước sở tại)

Dự án đầu tư phải được thực hiện tại một địa điểm được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cho phép

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương:

Bước 1: Đăng ký chủ trương trước khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Trước khi tiến hành thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trrong một số trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải tiến hành đăng ký chủ trương đầu tư tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

Bản sao CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác;

Đề xuất dự án đầu tư: tên nhà đầu tư, mục tiêu của dự án, quy mô, số vốn và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội,…

Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính.

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ;

Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Khi tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ tương tự như hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương và gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài và đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần tiến hành làm thủ tục đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Hồ sơ gồm có:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hoặc cổ đông là cá nhân;

Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự đối với thành viên là tổ chức nước ngoài.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được nộp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nên công ty dự kiến đặt trụ sở. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đăng bố cáo thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Sau khi được Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành việc đăng bố cáo thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp tiến hành đặt khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu đã được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức của con dấu công ty trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 3: Tiến hành công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sau khi có con dấu, đại diện công ty phải tiến hành đăng tải mẫu con dấu lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và sẽ được Sở kế hoạch và đầu tư cấp 01 giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Trong quá trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, nhà đầu tư phải tiến hành cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam một số thông tin cơ bản. Các thông tin này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ cơ quan nhà nước của Việt Nam xác minh tính trung thực của hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Nhà đầu tư là cá nhân cần cung cấp các thông tin, tài liệu cơ bản sau:

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

Xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng;

Giấy báo, giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của doanh nghiệp);

Lý lịch tư pháp của nhà đầu tư;

Đối với nhà đầu tư là pháp nhân, các thông tin cần cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam khi tiến hành thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Nghị quyết/Quyết định góp vốn đầu tư của hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty nước ngoài;

Bản sao có lãnh sự hóa và công chứng dịch Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập của công ty nước ngoài;

Điều lệ hoạt động của công ty;

Bản báo cáo tài chính qua kiểm toán năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài;

Giấy báo có (giấy xác nhận của ngân hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản góp vốn của công ty);

Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải cung cấp thêm một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp mà nhà đầu tư đang có ý định thành lập, cụ thể:

Thông tin tên doanh nghiệp;

Địa chỉ kinh doanh của công ty;

Vốn điều lệ/Vốn đầu tư của công ty dự đình thành lập;

Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

Nghĩa vụ chứng minh địa điểm kinh doanh hợp pháp trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư khi tiến hành thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ chứng minh địa điểm kinh doanh của mình là hợp pháp, nghĩa vụ này có thể được thực hiện bằng việc nhà đầu tư cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam các loại giấy tờ, tài liệu sau:

Hợp đồng thuê trụ sở (Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tại Việt Nam) đã được công chứng;

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với hợp đồng thuê nhà ký với pháp nhân thì pháp nhân đó phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản trên giấy phép kinh doanh; ký với cá nhân nếu thời hạn hợp đồng thuê nhà trên 06 tháng phải được xác lập tại văn phòng công chứng.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Rong Ba về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương. Nếu như bạn đang gặp phải khó khăn trong quá trình tìm hiểu về thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương và những vấn đề pháp lý liên quan, hãy liên hệ Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý trọn gói, chất lượng, uy tín mà quý khách đang tìm kiếm.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775