Thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài được Nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn thành lập tại Việt Nam tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

Vậy công ty vốn nước ngoài 100% là gì? Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Rong Ba sẽ giải đáp toàn bộ nội dung liên quan đến loại hình công ty này cho bạn đọc tham khảo.

Nội dung chính bài viết

Công ty vốn nước ngoài là gì?

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dựa theo loại hình Công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký đầu tư.

Vốn pháp định của Công ty 100% vốn nước ngoài tối thiểu phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với một số trường hợp đặc biệt, vốn pháp định có thể dưới 20% vốn đầu tư và phải được sự chấp nhận của Sở kế hoạch và Đầu tư.

Lợi ích và khó khăn khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Lợi ích khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Vốn đầu tư dài hạn và ổn định hơn.

Đối với mức vốn 100%, chủ đầu tư được quyền hoàn toàn quyết định đối với công ty.

Công nghệ, kỹ thuật và các thiết bị được sử dụng từ nước ngoài.

Khó khăn khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Do công ty mang yếu tố nước ngoài nên hệ thống quản lý và sử dụng lao động cần được tính toán kỹ lưỡng, hợp lý, nếu không sẽ dễ phát sinh bất đồng.

Cách chính sách ưu đãi chưa linh hoạt.

Thủ tục thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài 2021

Để thực hiện các thủ tục thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài, quý khách hàng cần phải lưu ý các bước như sau:

Bước 1: Tiến hành đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân đân cấp tỉnh

Với dự án đầu tư có 100 vốn nước ngoài, thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì các nhà đầu tư cần phải thực hiện việc đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân đân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở.

Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài với chủ trương đầu tư bao gồm:

Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư là các tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc các giấy tờ tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý theo quy định của pháp luật (bản sao).

Nhà đầu tư là cá nhân: Giấy CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực được công chứng (bản sao).

Tiến hành việc đề xuất dự án đầu tư 100 vốn nước ngoài gồm các nội dung: nhà đầu tư nước ngoài, mục tiêu của nhà đầu tư, quy mô của nhà đầu tư, địa điểm thành lập, thời hạn đầu tư, vốn đầu tư của công ty, tiến độ thực hiện đầu tư, các nhu cầu về lao động, các chế độ ưu đãi với nhà đầu tư và hiệu quả về mặt kinh tế – xã hội của dự án đầu tư mang lại.

Chuẩn bị bản sao một trong các giấy tờ:

Bản báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Thực hiện việc cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính.

Các cam kết về hỗ trợ tài chính của công ty mẹ đối với công ty.

Giấy tờ, tài liệu thuyết minh và chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

Quá trình bảo lãnh về năng lực tài chính của các nhà đầu tư nước ngoài.

Áp dụng đề xuất về nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư.

Thực hiện các giải trình về quá trình sử dụng công nghệ của nhà đầu tư: tên của công nghệ, bản sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ của công nghệ, các thông số kỹ thuật chính của công nghệ, các thiết bị và dây chuyền công nghệ sử dụng, tình trạng hiện tại sử dụng của máy móc, sơ đồ quy trình của công nghệ…

Chuẩn bị hợp đồng BCC đối với dự án của nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC hiện nay.

Bước 2: Tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư

Các nhà đầu tư có vốn nước ngoài khi đăng ký thủ tục thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cụ thể như:

Các dự án đầu tư của nhà đầu tư có vốn nước ngoài.

Đối với dự án của các tổ chức kinh tế:

Nhà đầu tư nước có vốn 100 thành lập công ty, ngoài việc nắm giữ từ đến 51% mức vốn điều lệ của công ty trở lên hoặc phần lớn thành viên hợp danh là những cá nhân nước ngoài với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

Các tổ chức kinh tế như trên nắm giữ từ 51% mức vốn điều lệ của công ty trở lên.

Có nhà đầu tư nhu cầu thành lập công ty vốn 100 nước ngoàivà các tổ chức kinh tế như trên nắm giữ từ 51% mức vốn điều lệ trở lên.

Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư là các cá nhân: cần chuẩn bị, CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao).

Nhà đầu tư là tổ chức: bản chứng nhận thành lập công ty hoặc các giấy tờ liên quan khác xác nhận tư cách pháp lý (bản sao).

Thực hiện việc đề xuất dự án đầu tư nước ngoài gồm các nội dung: tên nhà đầu tư thực hiện dự án nước ngoài, mục tiêu của đầu tư, quy mô thực hiện đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài, các phương án huy động vốn đầu tư, địa điểm hoạt động, thời hạn thành lập, tiến độ của vốn đầu tư nước ngoài, các nhu cầu về lao động, các chế độ về hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá các tác động và lợi ích kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.

Bản sao các tài liệu sau đây:

Bản báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nước ngoài.

Thực hiện việc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ.

Thực hiện việc cam kết hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính.

Giấy tờ, tài liệu thuyết minh và chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

Quá trình bảo lãnh về năng lực tài chính của các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi làm thành lập công ty có 100 vốn đầu tư nước ngoài cần đề xuất về nhu cầu sử dụng đất; nếu dự án không đề nghị Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài thì thực hiện việc nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc giấy tờ khác chứng minh nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài.

Về việc sử dụng công nghệ gồm: tên của công nghệ, xuất xứ của công nghệ, sơ đồ hoạt động, quy trình công nghệ; các thông số kỹ thuật chính của công nghệ, tình trạng sử dụng của các máy móc, các thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với dự án sử dụng công nghệ trong danh mục công nghệ bị hạn chế chuyển giao hiện nay.

Chuẩn bị hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư nước ngoài theo hình thức hợp đồng BCC.

Nộp hồ sơ tại: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký đầu tư.

Thời gian nộp hồ sơ:

Với dự án đầu tư nước ngoài không phải diện quyết định chủ trương của nhà đầu tư là: từ 15 đến 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước 3: Tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty có 100 vốn nước ngoài

Khi công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài:

Với loại hình công ty TNHH

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

Bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Điều lệ của công ty TNHH.

Bản danh sách thành viên công ty TNHH.

Chuẩn bị bản sao các tài liệu, giấy tờ sau:

CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định.

Quyết định thành lập công ty, bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ liên quan khác của các tổ chức và có văn bản ủy quyền.

thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài

Thẻ căn cước công dân, CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của người được đại diện theo ủy quyền với thành viên là tổ chức.

Với thành viên là các tổ chức nước ngoài thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao hoặc tài liệu khác liên quan phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy tờ chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

Đối với loại hình công ty Cổ phần

Hồ sơ bao gồm:

Bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ của công ty cổ phần.

Bản danh sách cổ đông sáng lập công ty và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Bản sao đối với các giấy tờ sau:

Giấy CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định.

Quyết định thành lập công ty, bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ liên quan khác của các tổ chức và có văn bản ủy quyền.

Thẻ căn cước công dân, CMND, hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định của người được đại diện theo ủy quyền với thành viên là tổ chức.

Với thành viên là các tổ chức nước ngoài thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao hoặc tài liệu khác liên quan phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Giấy tờ chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

Cơ quan thực hiện nộp hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty 100 vốn đầu tư nước ngoài là: trong 05 ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công ty tiến hành việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp nước ngoài

Khi doanh nghiệp được cấp bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các trình tự và thủ tục, phải trả các khoản phí theo quy định của pháp luật.

Nội dung tiến hành công bố gồm các nội dung về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:

Về ngành, nghề kinh doanh của công ty thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Bản danh sách thành viên cổ đông sáng lập và các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với mô hình công ty cổ phần.

Các cơ quan thực hiện là: thuộc bộ phận đăng bố cáo thuộc cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Tiến hành bước khắc dấu cho doanh nghiệp

Khi công ty đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành các thủ tục đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tiến hành khắc dấu tại đơn vị khắc dấu đã được cấp phép.

Trong đó các doanh nghiệp sẽ phải tự quyết định số lượng và hình thức con dấu theo quy định của pháp luật cho phép.

Bước 6: Doanh nghiệp công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp khi đã có con dấu, cần tiến hành tải mẫu con dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và được Sở kế hoạch và đầu tư cấp một giấy xác nhận đã đăng tải mẫu con dấu theo quy định khi thực hiện thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: thuộc bộ phận đăng bố cáo của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời gian thực hiện: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến các nội dung về thủ tục thành lập công ty vốn 100 nước ngoài.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Trên đây là thủ tục thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Quá trình để thành lập được doanh nghiệp toàn bộ vốn nước ngoài này phải trải qua nhiều thủ tục khác nhau, liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan nhà nước.

Để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và phòng ngừa rủi ro pháp lý hãy liên hệ ngay với Luật Rong Ba để được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775