Thành lập chi nhánh tại quảng ninh

Thành lập chi nhánh tại quảng ninh là gì? Khi nào nên tiến hành thành lập chi nhánh tại quảng ninh? Thành lập chi nhánh tại quảng ninh khác thành lập công ty ở điểm nào?…

Nếu bạn đang gặp phải những băn khoăn này khi tìm hiểu về quy trình thành lập chi nhánh tại quảng ninh.

Hãy đến với thành lập chi nhánh tại quảng ninh với Rong Ba Group trong bài tư vấn sau đây để có được thông tin hữu ích nhé!

Thành lập chi nhánh tại quảng ninh là gì?

Chi nhánh công ty được coi là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp tùy thuộc vào mục đích thành lập chi nhánh của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Các ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh công ty phải đúng như ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đang tiến hành hoạt động.

Những thông tin cần lưu ý khi thành lập chi nhánh tại quảng ninh.

Tên chi nhánh công ty.

Khi đặt tên cần lưu ý tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Cấu tạo tên của chi nhánh công ty phải bao gồm tên của doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh công ty.

Tên chi nhánh của công ty được in hoặc phải được viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành trong quá trình hoạt động.

Những ngành, nghề hoạt động kinh doanh của chi nhánh công ty.

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh của công ty cổ phần phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của công ty chủ quản, tức Công ty mẹ đã đăng ký hoạt động những ngành nghề nào thì chi nhánh mới được đăng ký hoạt động các ngành nghề đó.

Chú ý những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, yêu cầu về vốn pháp định, phải theo quy hoạch của địa phương… Đối với một số ngành, mặc dù công ty mẹ đã có đủ điều kiện rồi, nhưng nếu chi nhánh có hoạt động ngành nghề này thì vẫn phải đảm bảo đủ điều kiện tương tự.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại quảng ninh.

Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại quảng ninh và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh hoặc thành phố nơi đặt chi nhánh.

Hồ sơ thành lập chi nhánh tại quảng ninh công ty.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 31 Nghị định 01/2021 NĐ-CP hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh bao gồm các giấy tờ sau đây:

Thông báo về việc thành lập chi nhánh tại quảng ninh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

Bản sao quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị công ty đối với công ty cổ phần.

Bạn cần chuẩn bị một bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty, với công ty TNHH 1 thành viên về việc thành lập chi nhánh tại quảng ninh của mình.

Bản sao giấy tờ pháp lý của người đứng đầu chi nhánh là cá nhân

Thủ tục thành lập chi nhánh tại quảng ninh.

Sau khi quý khách hàng tiến hành nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại quảng ninh thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp để tiến hành bổ sung, sửa đổi thành lập doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn lập chi nhánh cho doanh nghiệp ở nước ngoài thì cần thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Khoảng thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiến hành thành lập chi nhánh tại quảng ninh chính thức ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để thực hiện kê khai quản lý công ty.

Ngoài ra còn nộp thêm bản thông báo có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc các giấy tờ tương đương khác có liên quan. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc cập nhật các thông tin về chi nhánh của công ty, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp nhận được thông báo.

Các loại thuế chi nhánh công ty cần phải nộp khi hoạt động.

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chi nhánh.

Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chi nhánh.

Thuế môn bài.

Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập: tiến hành kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.

Trường hợp chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

Nếu chi nhánh công ty của bạn ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì phải nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.

Đối với trường hợp nếu chi nhánh công ty ở khác tỉnh với trụ sở chính thì tiến hành nộp tờ khai và thuế môn bài tại chi nhánh.

Một số lưu ý:

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP không phải tất cả mọi chi nhánh công ty khi thành lập đều phải chịu thuế môn bài, các trường hợp được miễn thuế môn bài theo quy định từ năm 2020 bao gồm:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tùy theo các quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp hiện nay.

Các quỹ tín dụng của nhân dân; chi nhánh doanh nghiệp, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của mô hình doanh nghiệp tư nhân kinh doanh ở những địa bàn miền núi. Việc xác định địa bàn miền núi do Ủy ban Dân tộc quy định.

Thực hiện việc miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên đăng ký thành lập hoặc ra các hoạt động sản xuất và kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

Các tổ chức mới thành lập (được cấp mới mã số thuế, mã số doanh nghiệp).

Những hộ gia đình, các cá nhân và nhóm cá nhân mới tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời hạn bạn được miễn các khoản lệ phí môn bài, các tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân, nhóm cá nhân thực hiện thành lập chi nhánh tại quảng ninh, văn phòng đại diện doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm thực hiện kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian những tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân và nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện được chuyển từ hộ kinh doanh (từ quy định tại Điều 16 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn khoản lệ phí môn bài trong thời hạn là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp của bạn được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Khi trong thời gian được miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.

Những chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp, các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập từ trước thời điểm Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì trong đó thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh được tính từ thời hạn ngày Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến hết khoảng thời gian các doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài theo quy định.

Thuế giá trị gia tăng.

Tại chi nhánh công ty tiến hành kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng nếu thỏa mãn một trong những điều kiện như sau:

Chi nhánh công ty hạch toán độc lập.

Chi nhánh công ty khác tỉnh với trụ sở chính.

Tại trụ sở công ty kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, nếu thỏa mãn một trong các điều kiện như sau:

Chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc.

Chi nhánh không phát sinh doanh thu.

Chi nhánh cùng tỉnh với trụ sở chính.

Nếu trường hợp mà chi nhánh có con dấu, tài khoản được gửi ở ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, các dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng theo quy định của pháp luật.

thành lập chi nhánh tại quảng ninh

thành lập chi nhánh tại quảng ninh

Dịch vụ tư vấn quy trình thành lập chi nhánh tại quảng ninh của Rong Ba Group.

Rong Ba Group sẽ làm gì khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của chúng tôi?

Tư vấn cho khách hàng các điều kiện về tên chi nhánh, địa điểm hoạt động, ngành nghề kinh doanh.

Tư vấn cho khách hàng danh mục các hồ sơ cần thiết để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty.

Kiểm tra các tài liệu, thông tin mà khách hàng cung cấp.

Soạn 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh.

Hỗ trợ quý khách hàng công chứng, chứng thực các giấy tờ, tài liệu cần thiết để nộp hồ sơ.

Liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở để nộp hồ sơ.

Đại diện cho khách hàng trả và nhận các loại phí, lệ phí nhà nước (nếu có).

Liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở để nhận kết quả đăng ký thành lập chi nhánh tại quảng ninh.

Theo dõi việc đăng công bố thông tin thành lập chi nhánh tại quảng ninh trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia.

Làm việc với bên thứ ba để làm con dấu cho chi nhánh.

Mở chi nhánh là việc làm cần thiết trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng mong muốn mô hình kinh doanh được mở rộng thay vì dừng chân một chỗ.

Vậy nên nếu quý khách hàng có điều kiện thì nhất định nên thành lập chi nhánh tại quảng ninh nhé.

Với phương châm khách cần – Rong Ba Group có chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng một cách tận tình nhất.

Liên hệ theo Hotline Rong Ba Group sẽ tư vấn chi tiết cho quý khách hàng để quý khách hàng có thể thành lập chi nhánh tại quảng ninh một cách dễ dàng nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775