Nhận nuôi con nuôi được nghỉ mấy tháng

Để bảo vệ quyền lợi cho những người nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đây cũng là một trong những đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

Luật Rong Ba xin giới thiệu đến bạn đọc chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể giải quyết vấn đề nhận nuôi con nuôi được nghỉ mấy tháng.

Nguyên tắc hưởng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con và nhận nuôi con nuôi.

Khác với các lĩnh vực khác, Bảo hiểm xã hội mang mục đích của an sinh xã hội. Tuy nhiên, để được hưởng những những ưu đãi xã hội này thì người lao động cần phải đáp ứng những yêu cầu cũng như những điều kiện cụ thể.

Và chế độ thai sản là một bộ phận của Bảo hiểm xã hội và cũng không nằm ngoài những quy định chung đó. Căn cứ tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về Điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định trên, thông thường người lao động nữ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Đây là khoảng thời gian bắt buộc mà luật quy định và người lao động nữ cần phải tham gia đủ thời gian theo luật quy định mới đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thai sản.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con, nhận con nuôi được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Trường hợp 1:  Khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận con nuôi không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Trường hợp 2:  Khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 1: Chị A sinh con vào ngày 12/3/2019, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 3/2018 đến tháng 02/2019. (ngày chị A sinh con là ngày 12/3 nên tháng này sẽ không được tính vào khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con). Nếu trong khoảng thời gian này, chị A đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội thì sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Ví dụ 2: Chị B nhận con nuôi vào ngày 19/3/2019, thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận con nuôi sẽ được tính từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019 (ngày chị B nhận con nuôi là ngày 19/3 nên tháng này sẽ được tính vào khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi). Nếu trong khoảng thời gian này, chị B đóng đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội sẽ được đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con và nhận nuôi con nuôi.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Nếu như giai đoạn mang thai là giai đoạn khó khăn và gian nan nhất, thì khi sinh con sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng đối với lao động nữ cũng như đối với con của họ.

Sau khi sinh con, người lao động nữ bị suy giảm về sức khỏe, sức lao động. Đồng thời, khi con sinh ra rất cần sự chăm sóc của mẹ, nhất là trong khoảng thời gian đầu sau khi sinh, cần có thời gian để nghỉ dưỡng sức sau sinh cũng như chăm sóc con mới đẻ.

Về thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Như vậy, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con. Ngoài ra tại điều này cũng quy định về thời gian hưởng thai sản của một số trường hợp đặc biệt như sau:

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;

Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết

Nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ nghỉ thai sản không vượt quá thời gian tối đa là 06 tháng, tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần và chế độ nghỉ thai sản này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi.

Nhận nuôi con nuôi được nghỉ mấy tháng, trong thực tế đời sống, việc nhận nuôi con nuôi đã trở nên phổ biến, với nhiều lý do và mục đích khác nhau, nhưng lý do cơ bản nhất là vì lòng từ tâm, lòng thương người, muốn cưu mang, giúp đỡ những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Với quan niệm như vậy, việc nhận con nuôi, nhận cha mẹ nuôi đã được thực hiện khá rộng rãi trong đời sống nhân dân. Khi nhận con nuôi, những người cha mẹ nuôi cần phải có trách nhiệm chăm sóc, dậy dỗ. Theo quy định của pháp luật, họ được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với trường hợp lao động nữ nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản cho tới khi con nuôi đủ 06 tháng tuổi.

nhận nuôi con nuôi được nghỉ mấy tháng

nhận nuôi con nuôi được nghỉ mấy tháng

Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con và nhận nuôi con nuôi.

  Bản chất của chế độ bảo hiểm thai sản của bảo hiểm xã hội là hỗ trợ một phần thu nhập khi người lao động nữ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi rơi vào tình trạng mất thu nhập đột ngột, để người lao động ổn định cuộc sống, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Theo quy định về chế độ thai sản hiện hành, cách tính tiền bảo hiểm thai sản cho nữ khi sinh con và nhận nuôi con nuôi được quy định tại Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, như sau:

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản…

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, cách tính tiền trợ cấp thai sản như sau:

Mức hưởng bảo hiểm thai sản bằng 100% mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp chưa đóng đủ 6 tháng thì mức hưởng khi khám thai căn cứ vào bình quân tiền lương các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng một ngày đối với chế độ khám thai: được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản chia cho 24 ngày.

Mức hưởng bảo hiểm thai sản khi nhận nuôi con nuôi cũng được tính bằng 100% mức lương bình quân đóng bảo hiểm 06 tháng trước khi hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp có lẻ ngày thì mức hưởng của một ngày sẽ được tính bằng mức trợ cấp hằng tháng chia cho 30 ngày.

Ngoài ra, người lao động nữ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi còn được hưởng một khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Ngoài khoản tiền trợ cấp hằng tháng, người lao động nữ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi còn được hưởng một khoản trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động đó sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Sau khi sinh con, người lao động nữ bị suy giảm về sức khỏe, có thể khó phục hồi hoàn toàn sau khi hết thời gian hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội. Vì vậy, người lao động nữ có thể được nghỉ dưỡng sức sau sinh, về thời gian hưởng và mức hưởng đã được quy định cụ thể tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Sau khoảng thời gian nghỉ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh với cách tính trợ cấp thai sản khi dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở:

Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Bài viết trên đã tư vấn và giải đáp đầy đủ những thắc mắc của bạn liên quan đến vấn đề nhận nuôi con nuôi được nghỉ mấy tháng. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới Hotline của Luật Rong Ba để được tư vấn trực tiếp và hiệu quả nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775