Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có hiệu lực từ 01/01/2015 mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân được chú ý.

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 vẫn tiếp tục đảm bảo tính chất xã hội của luật bảo hiểm y tế, đó là chính sách an sinh xã hội do Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện với sự tham gia của người dân và định hướng tiến tới bảo hiểm y tế  toàn dân.

Luật bảo hiểm y tế 2014 có một số điểm mới quan trọng để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành, tạo cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và tính bền vững của quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Những đối tượng bắt buộc phải tham gia mua bảo hiểm y tế

Theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014  thì bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc thay vì trách nhiệm tham gia. Việc quy định tính bắt buộc tham gia này nhằm mục đích khi  người dân có ốm đau đều được bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải chịu rủi ro, khó khăn về mặt tài chính trong chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Đặc biệt, hộ gia đình là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình phải tham gia nếu chưa tham gia theo nhóm đối tượng khác).

Nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng BHYT khi tham gia theo hộ gia đình. Người thứ nhất đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với đối tượng là người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cư dân sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa biết đến thời điểm nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó

Quyền lợi của người tham gia theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách.

Theo đó, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm

Từ ngày 1/1/2015, một số đối tượng (như: Lực lượng quân đội; công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội…) khi đi khám, chữa bệnh sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh. Đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT tới thời điểm đi khám, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) cũng sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100%.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người thuộc hộ cận nghèo sẽ được Quỹ BHYT chi trả 95%.

Khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến, Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng mức như sau: Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, năm 2015 được hưởng 60% chi phí điều trị nội trú, từ ngày 1/1/2021 được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước.

Tại bệnh viện tuyến huyện, năm 2015 sẽ được hưởng 70% chi phí khám, chữa bệnh, từ 1/1/2016 được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong cùng địa bàn tỉnh.

Theo các chính sách về BHYT hiện hành, nhà nước đã bảo đảm ngân sách để mua thẻ BHYT cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1/1/2015, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo cũng được nhà nước mua thẻ BHYT.

đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ đã hỗ trợ tối thiểu 70% mệnh giá thẻ BHYT đối với người cận nghèo, khuyến khích các địa phương sử dụng ngân sách địa phương, các nguồn vốn khác và Bộ Y tế cũng đã huy động một số dự án ODA để hỗ trợ thêm cho người cận nghèo tham gia BHYT.

Từ 1/1/2015, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn được Quỹ BHYT thanh toán 100%, không phải đồng chi trả 5% như trước đây.

Mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?

Với những người không bắt buộc tham gia BHYT theo quy định Luật Bảo hiểm y tế 2014, mua BHYT tự nguyện là một việc cần thực hiện. Vậy mua BHYT tự nguyện ở đâu, giá tiền như thế nào?

Người mua BHYT tự nguyện có thể liên hệ với một trong những địa điểm dưới đây để đăng ký mua hoặc được tư vấn chi tiết nhất:

– Đại lý bán BHXH;

– Cơ quan BHXH của xã, phường, thị trấn nơi người mua cư trú.

Lưu ý rằng người mua BHYT tự nguyện bắt buộc phải tham gia theo hình thức hộ gia đình và tự liên hệ tại địa phương. Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh không phải là đơn vị bán BHYT.

Hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế được hướng dẫn chi tiết tại Công văn 3170/BHXH-BT. Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hiện nay được quy định là 62.550 đồng/tháng cho thành viên đầu tiên và giảm dần với các thành viên đầu tiên và giảm dần đối với các thanh niên còn lại như hướng đẫn nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Từ năm 2018, mã thẻ bảo hiểm y tế và mã số bảo hiểm là một

Tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Trước đây, nội dung “Thời hạn sử dụng: Từ … đến …” được in tại mặt trước của thẻ BHYT. Thông tin này khiến chủ thẻ dễ dàng nắm bắt thời hạn bắt đầu hiệu lực và vô hiệu của thẻ nhưng giới hạn thời gian sử dụng thẻ. Kể từ 2018, nội dung này chính thức bị loại bỏ.

Từ 2018, mỗi người sẽ có một mã số định danh riêng ghi nhận quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách bảo hiểm trọn đời của người đó. Mã này được in dưới dòng chữ “THẺ BẢO HIỂM Y TẾ” trên thẻ.

Khi thông  tin trên thẻ bảo hiểm y tế sai thì liên hệ cơ quan nào?

Thực tiễn cho thấy trường hợp thông tin cá nhân trên thẻ BHYT của chủ thẻ như họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ bị sai khá nhiều. Việc này gây bất tiện khi đi khám BHYT, chủ thẻ cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi mình đăng ký để được đổi thẻ miễn phí mà không cần khai báo thêm thông tin.

Trường hợp sai với thẻ BHYT đã đủ thời hạn 05 năm liên tục, chủ thẻ cung cấp thêm thông tin về cơ quan đã tiến hành đăng ký BHYT trước đây. Cơ quan BHXH tại đây có trách nhiệm rà soát dữ liệu để cấp lại thẻ cho đúng cho người tham gia trong ngày làm việc

Thủ tục và mẫu đơn đăng ký bảo hiểm y tế

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 cảu Bảo hiểm xã hội Viêt Nam hướng dẫn chi tiết trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với trường hợp người tham gia bảo hiểm chỉ đăng ký bảo hiểm y tế

1 Bộ hồ sơ gồm:

– Đối với người chỉ tham gia BHYT:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Đối với người hiến bộ phận cơ thể người, phải kèm theo Giấy ra viện có ghi rõ thông tin về việc hiến nội tạng;

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, phải kèm theo Giấy tờ chứng minh theo quy định tại Phụ lục 03 Quyết định 595/QD-BHXH

– Đối với UBND xã, đơn vị quản lý: Danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

Trường hợp Đối với người lao động đăng ký tham gia mới, điều chỉnh đóng BHYT cùng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

01 Bộ hồ sơ gồm:

– Đối với người lao động:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn (nếu có);

+ Hợp đồng lao động.

– Đối với đơn vị quản lý:

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Thủ tục:

– Người tham gia BHXH bắt buộc: Nộp hồ sơ, đóng tiền cho đơn vị nơi đang làm việc;

– Người chỉ tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình hoặc được ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Nộp hồ sơ, đóng tiền cho Đại lý thu, nhà trường hoặc cơ quan BHXH huyện.

Cũng theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, thẻ BHYT cấp mới sẽ được cơ quan BHXH cấp trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

You cannot copy content of this page

Messenger
Zalo
Hotline
Gmail
Nhắn tin