LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

Một trong những vấn đề được người lao động quan tâm nhất chính là chế độ của người lao động khi làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong những chế độ đó là quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế… Các quy định của Luật lao động như tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc, thời gian làm việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật…

Nhằm nâng cao kiến thức cho người lao động và giúp người lao động giải đáp những thắc mắc trong quá trình tham gia vào quan hệ lao động, các quyền lợi liên quan đến bảo hiểm xã hội Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội 2014 – Luật Rong Ba đã ra đời để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chúng tôi luôn xem khách hàng là người thân chứ không dừng lại ở việc là đối tác để tư vấn luật bảo hiểm xã hội năm 2014 một cách hữu ích, giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

Các vấn đề Luật bảo hiểm xã hội 2014 tư vấn qua tổng đài

Tư vấn về các đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, các đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tư vấn mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp..

Tư vấn chi tiết điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ, thủ tục, cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

Tư vấn chi tiết điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ, thủ tục, cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Tư vấn chi tiết điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ, thủ tục, cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tư vấn chi tiết điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ, thủ tục, cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết hưởng chế độ hưu trí.

Tư vấn chi tiết điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ, thủ tục, cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết hưởng chế độ tử tuất.

Tư vấn chi tiết điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ, thủ tục, cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Tư vấn chi tiết điều kiện hưởng, mức hưởng, hồ sơ, thủ tục, cơ quan giải quyết và thời gian giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm một lần.

Tư vấn bảo hiểm y tế về mức đóng bảo hiểm, mức hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế 05 năm liên tục…

Tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động và hợp đồng lao động: quy định về tiền lương, thời gian thử việc, vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, di chuyển nơi làm việc…

Tư vấn các thủ tục làm lại sổ bảo hiểm xã hội, gộp sổ bảo hiểm xã hội, giảm trùng bảo hiểm xã hội, truy thu bảo hiểm xã hội…

luật bảo hiểm xã hội 2014
luật bảo hiểm xã hội 2014

Giải quyết các vấn đề tranh chấp, phát sinh trong quan hệ lao động và bảo hiểm xã hội.

Các vấn đề hỗ trợ trực tiếp Luật bảo hiểm 2014

Đại diện tại Tòa án cho bạn để giải quyết các tranh chấp lao động

Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề pháp lý, giải quyết tại cơ quan nhà nước có liên quan đến vấn đề lao động

Tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc bên ngoài theo yêu cầu

Hỗ trợ soạn thảo Hợp đồng lao động, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng học việc cho NSDLĐ…

Hỗ trợ bạn những vấn đề pháp lý qua Thư tư vấn pháp lý theo yêu cầu

Hỗ trợ, tư vấn từ xa hoặc trực tiếp trong suốt vụ việc của bạn cho đến khi kết thúc

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác nếu có yêu cầu