Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế, Lữ hành quốc tế là gì? Theo ý hiểu đơn giản là một chuyến đi chơi, du lịch ở nước ngoài. Có thể là du lịch tự túc hoặc theo tour trọn gói của các công ty kinh doanh lữ hành quốc tế. Từ này thường được dùng trong các công ty du lịch và những người có chuyên môn pháp lý về vấn đề này.

Vậy kinh doanh lữ hành quốc tế là gì ?  

Là các Doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cung cấp các tour du lịch nước ngoài cho người đi du lịch trong nước và cho người nước ngoài du lịch nước mình.

Ký quỹ kinh doanh du lịch quốc tế

Ngày 31/12/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Theo nội dung của văn bản này, tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

Mức ký quỹ và phương thức ký quỹ

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ như sau:

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ

Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thủ tục và Mức ký Quỹ phài thực hiện bao nhiêu?

Kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo đó quy định của pháp luật để doanh nghiệp tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực này khá chặt chẽ.

Cụ thể, để kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành ký quỹ tại ngân hàng.

Đây là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp băn khoăn, lo lắng khi số tiền bỏ ra để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ không phải là nhỏ.

Vậy nên chúng tôi thông qua bài viết này sẽ cung cấp thông tin rõ hơn về vấn đề ký quỹ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách hàng.

Ký quỹ là một trong bảy biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại khoản 1, 2 điều 330 Bộ luật dân sự năm 2015.

Việc ký quỹ thường được pháp luật quy định trong một số trường hợp cụ thể nhất định bên có nghĩa vụ phải thực hiện để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. 

Cụ thể, theo điều 330 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Ký quỹ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Ký quỹ trong kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc việc Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch gửi một khoản tiền theo quy định của pháp luật vào tài khoản ký quỹ tại ngân hàng nơi DN đóng trụ sở chính trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành.

Mục đích của ký quỹ:

Mục đích của ký quỹ là giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với khách du lịch.

Việc ký quỹ còn được hiểu là để xác định năng lực tài chính của DN, là sự cam kết trách nhiệm với du khách và cơ quan quản lý nhà nước.

Thêm vào đó, phần lớn các nước trên thế giới quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải ký quỹ để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách du lịch trong trường hợp bị thiệt hại hoặc trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản.

Căn cứ vào Điều 15 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện ký quỹ như sau:

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ.

Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm:

Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng;

ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ;

Rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ;

Trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp.

Hồ sơ xin giấy phép lữ hành quốc tế.

Bản sao có chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề cấp phép (02 bản sao).

Xác nhận số năm kinh nghiệm công tác của người chịu trách nhiệm chính (04 năm)

Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của tối thiểu 03 nhân viên (02 bản sao).

Xác nhận ngân hàng về năng lực tài chính của công ty (Tối thiểu 250.000.000 VNĐ).

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế

Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ đã hợp lệ hay chưa nếu chưa thì yêu cầu Doanh
nghiệp bổ sung, sửa lại cho hợp lệ.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: 05 ngày làm việc.

Bước 4: Rút tiền ký quỹ

Doanh nghiệp có thể rút tiền ký quỹ sau 60 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế lên cổng thông tin mà không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Doanh nghiệp trước đó.

Dịch vụ xin giấy phép lữ hành quốc tế của công ty chúng tôi:

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề pháp lý và thực tế liên quan đến việc Xin giấy phép lữ hành quốc tế. Cụ thể:

Tư vấn hành lang pháp lý có liên quan đến việc Xin giấy lữ hành quốc tế.

Tư vấn chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ Xin giấy phép lữ hành quốc tế.

Tư vấn các vấn đề thực tế có liên quan.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

Trên cơ sở các tài liệu, hồ sơ Quý khách hàng cung cấp; Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá tính hợp pháp và tư vấn cho khách hàng hướng hoàn thiện.

Hổ trợ khách hàng dịch thuật, hợp thức hóa lãnh sự, sao y chứng thực các giấy tờ có liên quan.

Đại diện cho Quý khách hàng giao dịch với cơ quan nhà nước trong quá trình Xin giấy phép lữ hành quốc tế.

Sau khi Quý khách hàng ký hồ sơ đã được chúng tôi soạn; Chúng tôi sẽ kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn lần cuối cho khách hàng hoàn tất về mặt thủ tục.

Đại diện nộp hồ sơ , theo dõi và  nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn hướng khắc phục hồ sơ nếu Hồ sơ bị từ chối kết quả hoặc các vấn đề liên quan (Nếu có).

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu để thực hiện thủ tục ký quỹ lữ hành quốc tế.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và mở tài khoản ký quỹ khi kinh doanh lữ hành quốc tế. Mọi thắc mắc xin nhấc máy gọi cho Rong Ba Group qua Hotline để được tư vấn chính xác và kịp thời nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775