Iso ts 22000

Hiện nay theo thống kê từ WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), mỗi năm trên Thế giới có khoảng 600 triệu người mắc bệnh và 420 nghìn người tử vong do ăn thực phẩm không an toàn.

Thực phẩm không an toàn là nguyên nhân gây ra hơn 200 bệnh khác nhau.

Các doanh nghiệp thực hiện một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm chống lại các mối nguy tiềm ẩn và rủi ro dẫn đến ô nhiễm.

Từ các đợt bùng phát vi khuẩn listeria ghi nhãn không chính xác, các sản phẩm thực phẩm bị xâm nhập, ngộ độc thực phẩm có thể tác động tiêu cực đến khách hàng và niềm tin của người tiêu dùng vào doanh nghiệp của bạn không còn và nó là bài học đắt giá làm hỏng thương hiệu của bạn.

Hậu quả của thực phẩm không an toàn là rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận được.

Tất cả các nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều có trách nhiệm quản lý sự an toàn của sản phẩm thực phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng. Đó là lý do tại sao ISO TS 22000 tồn tại.

Tiêu chuẩn iso ts 22000 là gì? Và tiêu chuẩn này mang đến những lợi ích gì khi các doanh nghiệp áp dụng vào quá trình sản xuất sản phẩm của mình?

Tiêu chuẩn iso ts 22000 là gì?

Tiêu chuẩn iso ts 22000 là một loại tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, được xây dựng và phát triển dựa trên trí tuệ tập thể của tiểu ban kỹ thuật ISO/TC 34/SC 17 (thuộc tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO chuyên nghiên cứu chủ đề về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm).

ISO TS 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó chỉ ra cách một doanh nghiệp (tổ chức) có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm, đảm bảo rằng thực phẩm an toàn cho con người.

Tiêu chuẩn ISO TS 22000 là nguyên tắc cốt lõi và khuôn khổ cho các HTQL ATTP (hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) và đưa ra các yêu cầu HTQL ATTP cụ thể cho các tổ chức trong suốt chuỗi thực phẩm.

Các hướng dẫn khác liên quan đến an toàn thực phẩm, các quy định kỹ thuật và/hoặc yêu cầu cụ thể đối với các lĩnh vực thực phẩm có thể được sử dụng cùng với khuôn khổ này.

Iso ts 22000 có tên gọi đầy đủ là food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

ISO TS 22000:2018 là phiên bản hiện hành mới nhất chính thức thay thế ISO 22000:2005 (phiên bản cũ trước đó chính thức hết hiệu lực).

Chứng nhận iso ts 22000 là gì?

Theo TCVN ISO/IEC 17000: 2005: “Chứng nhận là Xác nhận sự phù hợp của bên thứ ba đối với các sản phẩm, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia”

Vậy chứng nhận iso ts 22000 là gì?

Chứng nhận iso ts 22000 hay còn được gọi là chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là việc xác nhận sự phù hợp của tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận iso ts 22000 là gì?

Giấy chứng nhận ISO TS 22000 là kết quả của việc tổ chức chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp đáp ứng phù hợp các yêu cầu tiêu chuẩn iso ts 22000.

Giấy chứng nhận ISO TS 22000 được cấp dưới dạng văn bản thể hiện rõ các thông tin sau:

Logo tổ chức chứng nhận.

Mã số chứng nhận – FSMS.

Tên giấy chứng nhận, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Tên công ty được chứng nhận.

Tên tiêu chuẩn đánh giá xác nhận phù hợp.

Phạm vi chứng nhận.

Ngày chứng nhận.

Ngày hết hạn.

Quyết định chứng nhận.

Dấu chứng nhận ISO TS 22000.

Mã truy xuất chứng chỉ.

Dấu IAF.

Dấu BOA.

Dấu đỏ của tổ chức chứng nhận.

Địa chỉ, thông tin liên lạc với tổ chức chứng nhận.

Những ai được hưởng lợi từ chứng nhận iso ts 22000:2018?

Đạt chứng nhận iso ts 22000:2018 không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bạn nó còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội cụ thể với:

Doanh nghiệp

Thể hiện cam kết liên tục của bạn về an toàn thực phẩm.

Chứng minh tính toàn vẹn của bạn với thị trường.

Nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào thương hiệu của bạn,

Lợi thế cạnh tranh Chứng nhận theo một trong những tiêu chuẩn hàng đầu trong lĩnh vực của bạn, chẳng hạn như ISO TS 22000 giúp bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh.

Cải tiến liên tục Cải thiện thông tin liên lạc và các quy trình về an toàn thực phẩm trong toàn tổ chức của bạn và thúc đẩy tối ưu hóa liên tục trong chuỗi cung ứng của bạn.

Cơ hội kinh doanh mới: Chứng nhận an toàn thực phẩm mở ra cánh cửa hợp tác mới với nhiều tổ chức yêu cầu chứng nhận iso ts 22000.

Niềm tin của khách hàng: Bảo vệ thương hiệu của bạn và giành được sự tin tưởng của khách hàng bằng cách chứng minh tính toàn vẹn của các chương trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng.

Sự tham gia của người lao động ISO TS 22000 tập trung mới vào sự tham gia của nhân viên, điều này có ý nghĩa quan trọng khi thúc đẩy văn hóa an toàn thực phẩm trong toàn tổ chức của bạn.

Giảm thời gian và chi phí: Phụ lục SL giới thiệu một cách tiếp cận tích hợp để quản lý nhiều hệ thống quản lý, cho phép bạn coi tất cả các hệ thống như một thực thể duy nhất.

Ngành công nghiệp

Tất cả những người chơi trong chuỗi cung ứng thực phẩm, dù là nông dân, nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ, có thể hưởng lợi từ hướng dẫn và thực hành tốt nhất có trong tiêu chuẩn ISO, bao gồm từ thu hoạch thực phẩm đến đóng gói sản phẩm.

Ngoài ra, các tiêu chuẩn được thống nhất quốc tế giúp thực phẩm nhà sản xuất đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định.

Người tiêu dùng

Tiêu chuẩn ISO giải quyết các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng như an toàn thực phẩm, dinh dưỡng ghi nhãn, vệ sinh, phụ gia thực phẩm và hơn thế nữa.

Họ mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm rằng đi kèm với việc biết thực phẩm họ tiêu thụ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn và chất lượng và chứa những gì nó nói trên hộp thiếc.

Cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý có thể dựa vào các phương pháp kiểm tra thông lệ tốt nhất và thuật ngữ hài hòa liên tục được xem xét và được cải thiện, làm cơ sở kỹ thuật đối với quy định và chính sách quản lý an toàn thực phẩm.

Làm thế nào để áp dụng iso ts 22000 vào doanh nghiệp?

TCVN iso ts 22000:2018 yêu cầu sử dụng cách tiếp cận theo quá trình một cách hệ thống và linh hoạt để xây dựng, lập tài liệu, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS).

Điều này đạt được thông qua việc hoạch định, điều phối, thực hiện, kiểm tra xác nhận và cập nhật các hoạt động một cách hiệu lực và thông qua các hành động thích hợp khi có sự không phù hợp.

FSMS được xây dựng và thực hiện thông qua cách tiếp cận Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDCA) như sau:

Hoạch định các bước; từ việc thiết lập các PRP (chương trình tiên quyết), phân tích mối nguy và kế hoạch điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) và/hoặc bằng biện pháp tương tự đối với OPRP như một kế hoạch OPRP (là một tài liệu được kiểm soát mô tả cách quản lý và kiểm soát mối nguy về an toàn thực phẩm bằng OPRP).

Thông qua việc thực hiện phân tích mối nguy và xác nhận giá trị sử dụng của các biện pháp kiểm soát được chọn để thiết lập các quy trình kiểm tra xác nhận và xây dựng hệ thống để truy xuất nguồn gốc.

Thực hiện việc theo dõi, khắc phục, hành động khắc phục và xử lý các sản phẩm không an toàn (các hoạt động hàng ngày);

Kiểm tra xác nhận PRP, biện pháp kiểm soát và việc thực hiện hệ thống;

Cải tiến bằng cách xem xét kết quả thực hiện của toàn bộ hệ thống (xem xét của lãnh đạo), cập nhật hệ thống và/hoặc nâng cao hiệu lực của hệ thống.

Việc duy trì và cải tiến hệ thống được đề cập thông qua nhiều chu trình hoạch định, xác nhận giá trị sử dụng, theo dõi, kiểm tra xác nhận và cập nhật.

Trong một hệ thống vận hành, có thể bắt đầu các thay đổi ở giai đoạn bất kỳ của các giai đoạn này.

Quá trình đánh giá chứng nhận iso ts 22000 diễn ra như thế nào?

Quá trình đánh giá chứng nhận iso ts 22000 được diễn ra như sau:

Bước 1: Khách hàng đăng ký chứng nhận ISO TS 22000

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Tổ chức chứng nhận lên kế hoạch đánh giá giai đoạn 1 và gửi cho doanh nghiệp

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Mục tiêu của đánh giá giai đoạn 1 là đưa ra trọng tâm cho việc hoạch định đánh giá giai đoạn 2 bằng việc có được sự thông hiểu về FSMS của tổ chức và tình trạng sẵn sàng của tổ chức cho cho giai đoạn 2, bằng cách xem xét mức độ mà:

Tổ chức đã nhận biết các PRP thích hợp với hoạt động (ví dụ các yêu cầu luật định, chế định, yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu của chương trình nhận),

FSMS bao gồm đầy đủ các quá trình và phương pháp thích hợp để nhận biết và đánh giá các mối nguy về an toàn thực phẩm của tổ chức, sự lựa chọn và phân loại sau đó các biện pháp kiểm soát (sự kết hợp các biện pháp kiểm soát)

Luật về an toàn thực phẩm liên quan được thực thi.

FSMS được thiết kế để đạt được chính sách an toàn thực phẩm của tổ chức.

Chương trình thực hiện FSMS chứng minh sự tiến tới đánh giá (giai đoạn 2).

Việc xác nhận giá trị sử dụng của các biện pháp kiểm soát, kiểm tra xác nhận các hoạt động và chương trình cải tiến phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn về FSMS,

Có các tài liệu và sự sắp đặt của FSMS cho việc trao đổi thông tin nội bộ và với với các nhà cung ứng, khách hàng cũng như các bên quan tâm, và có mọi tài liệu bổ sung cần được xem xét và/hoặc thông tin cần chuẩn bị trước.

Tính khả dụng của các giấy phép liên quan phải được kiểm tra khi thu thập thông tin liên quan đến sự tuân thủ với các khía cạnh quản lý.

Khách hàng phải được thông báo rằng kết quả của giai đoạn 1 có thể dẫn tới việc hoãn hoặc hủy bỏ đánh giá giai đoạn 2.

Lên kế hoạch đánh giá giai đoạn 2 gửi cho doanh nghiệp

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 tổ chức chứng nhận phải đảm bảo thiết lập kế hoạch đánh giá trước mỗi cuộc đánh giá được nhận biết trong chương trình đánh giá để tạo cơ sở cho thỏa thuận liên quan đến việc tiến hành và lập lịch trình cho các hoạt động đánh giá.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp dấu chứng nhận iso ts 22000:2018 (hiệu lực 3 năm)

Bước 7: Đánh giá và giám sát định kỳ

Đánh giá giám sát là đánh giá tại hiện trường, nhưng không nhất thiết là đánh giá toàn bộ hệ thống và phải được hoạch định cùng với các hoạt động giám sát khác sao cho tổ chức chứng nhận có thể duy trì sự tin cậy rằng hệ thống quản lý của khách hàng được chứng nhận luôn thỏa mãn các yêu cầu giữa các lần đánh giá chứng nhận lại.

Từng lần giám sát theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý liên quan phải bao gồm:

Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo;

Xem xét các hành động được thực hiện đối với sự không phù hợp được xác định trong lần đánh giá trước đó;

Xử lý khiếu nại;

Hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đạt được các mục tiêu của khách hàng được chứng nhận và kết quả dự kiến của (các) hệ thống quản lý tương ứng;

Sự tiến triển của các hoạt động được hoạch định để cải tiến liên tục;

Kiểm soát liên tục hoạt động;

Xem xét các thay đổi bất kỳ;

Sử dụng dấu và/hoặc mọi viện dẫn khác tới chứng nhận.

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại (hai tháng trước khi hết hiệu lực)

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn chứng nhận Quốc tế của Luật Rong Ba về hoạt động xin cấp chứng nhận iso ts 22000.

Nếu bạn đọc còn thắc mắc hay băn khoăn nội dung tư vấn của chúng tôi xin vui lòng gọi theo hotline của Luật Rong Ba để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

 

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775