ISO 9000 là gì?

Trước khi bắt đầu triển khai hệ thống quản lý chất lượng cho doanh nghiệp của mình, bạn hãy mua một bản sao Tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9001 hoặc tải tiêu chuẩn ISO 9000 pdf và tiêu chuẩn ISO 9001 pdf trên mạng.

Đọc cả hai cuốn tiêu chuẩn thì bạn sẽ thấy cuốn tiêu chuẩn ISO 9000 liên quan đến ISO 9001.

Mặc dù hai cuốn tiêu chuẩn đó nó khá dài nhưng để đọc và hiểu được tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì có lẽ cách tốt nhất là bạn nên đọc kết hợp với cuốn tiêu chuẩn ISO 9000.

Để tìm hiểu rõ hơn về ISO 9000 là gì? Hãy cùng Rong Ba Group theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm những thông tin bổ ích nhé.

ISO 9000 là gì?

ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 liệt kê các khía cạnh khác nhau của quản lý chất lượng và bao gồm một số tiêu chuẩn phổ biến nhất của ISO. Các tiêu chuẩn này cung cấp sự hướng dẫn và các công cụ cho các tổ chức, công ty muốn đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và chất lượng được cải thiện một cách nhất quán.

Tiêu chuẩn ISO 9000:2015 mô tả các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra cơ sở cho các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng phổ biến cho các trường hợp như sau:

Các tổ chức đang tìm kiếm sự thành công bền vững thông qua việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng;

Những khách hàng đang tìm kiếm sự tin tưởng vào khả năng của một tổ chức có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của họ;

Các tổ chức mong muốn tìm kiếm sự tin cậy trong chuỗi cung ứng của họ đạt được sự thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức;

Các tổ chức và các bên quan tâm đang tìm kiếm để cải thiện giao tiếp thông qua sự hiểu biết chung về từ vựng được sử dụng trong quản lý chất lượng;

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của ISO 9001;

Các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, đánh giá chứng nhận hoặc tư vấn về quản lý chất lượng;

Các nhà phát triển các tiêu chuẩn liên quan.

ISO 9000: 2015 quy định các điều khoản và định nghĩa áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất/dịch vụ.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm những tiêu chuẩn nào?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn sau:

ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu

ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

ISO 9004:2018: Quản lý chất lượng – Chất lượng của một tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững

ISO 19011:2018: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý.

Ưu điểm của việc áp dụng ISO 9000 là gì?

ISO 9000 là gì? Các lợi ích bao gồm việc tạo ra và liên tục cải tiến quy trình hoạt động hiệu quả và hiệu quả, giảm lãng phí, tăng năng suất, tiếp thị tốt hơn và trên hết – tăng sự hài lòng và giữ chân khách hàng.

ISO 9000 có thể giúp một công ty làm hài lòng khách hàng của mình, đáp ứng các yêu cầu quy định và đạt được sự cải tiến liên tục. Nó phải được coi là bước đầu tiên hoặc mức cơ bản của hệ thống chất lượng.

Đạt chứng nhận ISO 9001 thường là điều kiện tiên quyết khi đấu thầu các hợp đồng. Nó mở rộng phạm vi cơ hội kinh doanh – cho phép doanh nghiệp tăng thị phần và khả năng cạnh tranh tổng thể.

ISO đại diện cho một tiêu chuẩn quản lý tối thiểu được chấp nhận cho một tổ chức được quản lý tốt. Cho dù bạn hoạt động trên phạm vi quốc tế hay muốn mở rộng trong nước, đạt chứng nhận ISO 9001 sẽ thể hiện cam kết của doanh nghiệp bạn về chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9000 có liên quan như thế nào đến ISO 9001?

Bộ (hay còn gọi là họ) tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, trong khi ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong họ. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng chứa một tiêu chuẩn riêng có tên là tiêu chuẩn ISO 9000. Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc cơ bản và từ vựng về hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

ISO 9000 giải thích các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng trong khi ISO 9001 xác định các yêu cầu mà một tổ chức phải đáp ứng để đạt được chứng nhận.

ISO 9000 bao gồm các định nghĩa và thuật ngữ khác nhau không thể thiếu để phát triển sự hiểu biết đúng đắn về các khái niệm quản lý chất lượng được sử dụng bởi ISO 9001.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9000 là làm tăng nhận thức của tổ chức về các nghĩa vụ và cam kết của mình trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm của tổ chức và trong việc đạt được sự thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 9000?

ISO 9000 được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế – ISO, một cơ quan quốc tế chuyên trách về tiêu chuẩn hoá bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Các tiêu chuẩn đã trải qua các lần sửa đổi lớn vào năm 2000 và 2005. Phiên bản sửa đổi gần đây nhất là năm 2015. 

ISO 9000: 2015 là phiên bản mới nhất của ISO 9000 được xuất bản vào tháng 9 năm 2015.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9000.

ISO 9000 là gì? ISO 9000:1987 – Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng – Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng

ISO 9000:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng cơ sở và từ vựng

ISO 9000:2005 – Hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng

ISO 9000:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9000:2015 bao gồm gì?

Trong khi nội dung tiêu chuẩn ISO 9001 tập chung vào các yêu cầu và 10 điều khoản thì nội dung tiêu chuẩn ISO 9000 lại chỉ tập chung vào các khái niệm, thuật ngữ và nguyên tắc. Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 4 phần chình:

Phạm vi áp dụng; các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng; thuật ngữ và định nghĩa; phụ lục A.

1. Phạm vi áp dụng

2. Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chất lượng

2.3 Các nguyên tắc quản lý chất lượng

2.4 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sử dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản

3 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Thuật ngữ liên quan đến con người

3.2 Thuật ngữ liên quan đến tổ chức

3.3 Thuật ngữ liên quan đến hoạt động

3.4 Thuật ngữ liên quan đến quá trình

3.5 Thuật ngữ liên quan đến hệ thống

3.6 Thuật ngữ liên quan đến yêu cầu

3.7 Thuật ngữ liên quan đến kết quả

3.8 Thuật ngữ liên quan đến dữ liệu, thông tin và tài liệu

3.9 Thuật ngữ liên quan đến khách hàn

3.10 Thuật ngữ liên quan đến đặc tính

3.11 Thuật ngữ liên quan đến xác định

3.12 Thuật ngữ liên quan đến hành động

3.13 Thuật ngữ liên quan đến đánh giá

Phụ lục A (tham khảo) Mối quan hệ giữa các khái niệm và biểu diễn các mối quan hệ dưới dạng sơ đồ

Các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000.

Các nguyên tắc của ISO 9000: 2015 về Quản lý Chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9000: 2015 và ISO 9001: 2015 dựa trên bảy nguyên tắc quản lý chất lượng mà quản lý cấp cao có thể áp dụng để thúc đẩy cải tiến tổ chức.

Nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 9000:

Khách hàng trọng điểm

Hiểu nhu cầu của khách hàng hiện tại và tương lai

Điều chỉnh các mục tiêu của tổ chức với nhu cầu và mong đợi của khách hàng

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Đo lường sự hài lòng của khách hàng

Quản lý các mối quan hệ khách hàng

Hướng đến mục tiêu vượt quá mong đợi của khách hàng

Tìm hiểu thêm về trải nghiệm khách hàng và sự hài lòng của khách hàng

Khả năng lãnh đạo

Thiết lập tầm nhìn và định hướng cho tổ chức

Đặt mục tiêu thách thức

Mô hình hóa các giá trị tổ chức

Thiết lập niềm tin

Trang bị và trao quyền cho nhân viên

Ghi nhận những đóng góp của nhân viên

Tìm hiểu thêm về lãnh đạo

Sự tham gia của mọi người

Đảm bảo rằng khả năng của mọi người được sử dụng và đánh giá cao

Làm cho mọi người có trách nhiệm

Cho phép tham gia vào cải tiến liên tục

Đánh giá hiệu suất cá nhân

Cho phép học tập và chia sẻ kiến ​​thức

Cho phép thảo luận mở về các vấn đề và ràng buộc

Tìm hiểu thêm về sự tham gia của nhân viên

Cách tiếp cận quy trình

Quản lý các hoạt động dưới dạng quy trình

Đo lường khả năng của các hoạt động

Xác định mối liên hệ giữa các hoạt động

Ưu tiên các cơ hội cải tiến

Triển khai tài nguyên hiệu quả

Tìm hiểu thêm về chế độ xem quy trình làm việc và xem các công cụ phân tích quy trình cải tiến

Cải thiện hiệu suất và khả năng của tổ chức

Điều chỉnh các hoạt động cải tiến

Trao quyền cho mọi người cải tiến

Đo lường sự cải thiện một cách nhất quán

Tôn vinh những cải tiến

Tìm hiểu thêm về các cách tiếp cận để cải tiến liên tục

Ra quyết định dựa trên bằng chứng

Đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu chính xác và đáng tin cậy

Sử dụng các phương pháp thích hợp để phân tích dữ liệu

Đưa ra quyết định dựa trên phân tích

Cân bằng giữa phân tích dữ liệu với kinh nghiệm thực tế

Xem các công cụ để ra quyết định

Quản lý mối quan hệ

Xác định và lựa chọn nhà cung cấp để quản lý chi phí, tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra giá trị

Thiết lập các mối quan hệ xem xét cả ngắn hạn và dài hạn

Chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn, tài nguyên, thông tin và kế hoạch với các đối tác

Hợp tác trong các hoạt động cải tiến và phát triển

Ghi nhận thành công của nhà cung cấp

Tìm hiểu thêm về chất lượng nhà cung cấp và xem các tài nguyên liên quan đến quản lý chuỗi cung ứng.

iso 9000 là gì

iso 9000 là gì?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm 2017.

ISO 9000 là gì? Được công bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987, ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu  đã trở thành tiêu chuẩn thành công nhất trong lịch sử của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế.

Sự phổ biến của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 đã mở đường cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, bao gồm:

ISO 14000: Hệ thống quản lý môi trường

ISO 26000: Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội

ISO 31000: Nguyên tắc và hướng dẫn quản lý rủi ro.

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về câu hỏi ISO 9000 là gì? Nếu Quý doanh nghiệp còn băn khoăn bất cứ vấn đề gì liên quan đến nội dung tư vấn trên, xin vui lòng nhấc máy và liên hệ theo địa chỉ Hotline của Rong Ba Group để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775