Iso 29990

ISO 29990 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo. ISO 29990 đưa ra một mô hình thống nhất cho một chế độ hoạt động chất lượng và chuyên nghiệp, cũng như một điểm tham chiếu thông thường cho cả LSP và khách hàng của họ để khái niệm hóa, phát triển và phân phối chương trình cụ thể.

Chứng nhận ISO 29990 – Hệ thống quản lý dịch vụ học tập đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu về một mô hình chung cho thực hành chuyên nghiệp và hiệu suất chất lượng của người tặng dịch vụ học tập.

Trong bất kỳ ngành nghề dịch vụ nào, các nhà cung cấp dịch vụ cũng luôn nỗ lực để được công nhận, có những chứng nhận nhất định và ISO 29990 là một chứng nhận như thế.

Bài viết dưới đây Luật Rong Ba cung cấp một số thông tin về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận iso 29990.

ISO là gì?

ISO là tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (International Organization for Standardization). Tổ chức phi chính phủ này được thành lập vào năm 1947, tại Thụy Sĩ. Việt Nam tham gia tổ chức này vào năm 1977 và là thành viên thứ 77.

ISO đưa ra các tiêu chuẩn chung về quản lý công nghiệp và thương mại trên toàn cầu.

Hiện tại, ISO có rất nhiều bộ tiêu chuẩn khác nhau, trong đó 3 bộ tiêu chuẩn phổ biến nhất là:

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (ISO 14001, ISO 14004…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường.

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003…) là hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO 29990 là gì?

ISO 29990 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo.

iso 29990 đưa ra một mô hình thống nhất cho một chế độ hoạt động chất lượng và chuyên nghiệp, cũng như một điểm tham chiếu thông thường cho cả LSP và khách hàng của họ để khái niệm hóa, phát triển và phân phối chương trình cụ thể.

Tiêu chuẩn ISO 29990, một tiêu chuẩn Quốc tế về giáo dục và đào tạo được tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO ban hành vào năm 2010 dành cho các Nhà cung cấp dịch vụ. Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, bao gồm các trường đại học và cá nhân các giáo viên là người giảng dạy.

ISO 29990 là tiêu chuẩn giáo dục-đào tạo đầu tiên được áp dụng mang quy mô Quốc tế.

Điều này giúp cho việc cung cấp thuận lợi đặc biệt cho các Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo làm việc ở các Quốc gia khác nhau ở trên toàn thế giới, họ có thể thực hiện minh bạch hơn và đánh giá các hoạt động của mình.

Với cấp độ khác, các tiêu chuẩn thống nhất cũng cho phép so sánh Quốc tế trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 29990 chủ yếu bao gồm việc xác định các nhu cầu học tập, định nghĩa các mục tiêu và phạm vi các dịch vụ được cung cấp, nội dung và quá trình học tập, định nghĩa cho phương tiện để hỗ trợ và giám sát quá trình học tập.

Đảm bảo sẵn có và truy cập vào tài nguyên học tập cũng như môi trường học tập chính nó. Nhìn vào các yêu cầu, ISO 29990 có thể được kết hợp rất hiệu quả với tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO 29990 về cơ bản được chia thành hai lĩnh vực: dịch vụ học tập và quản lý tại nhà cung cấp dịch vụ học tập. Tiêu chuẩn này là Tiêu chuẩn đầu tiên dành cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập có hiệu lực và được áp dụng ở cấp độ quốc tế.

Tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây – và số lượng các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực này cũng tăng lên. QCL hiện đang trợ giúp & cung cấp chứng nhận theo ISO 29990: 2010, chứng nhận này sẽ giúp bạn, chứng minh chất lượng dịch vụ của bạn và nổi bật giữa đám đông. ISO 29990 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng dành cho giáo dục và đào tạo tập trung vào việc học tập và cải tiến quá trình học tập. Tiêu chuẩn được giáo viên, học sinh và tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành công. Tiêu chuẩn mới này khác với các tiêu chuẩn tiền nhiệm trong ngành vì nó được áp dụng trên phạm vi quốc tế.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng iso 29990 bao gồm.

Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Khối các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề

Khối giáo dục cơ bản.

Khối các cơ sở giáo dục đào tạo không chính quy, đào tạo ngắn hạn.

Các nhà quản lý giáo dục, cơ sở nghiên cứu đào tạo, . . .

Các yêu cầu của ISO 29990

Các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 29990 chủ yếu bao gồm việc xác định các nhu cầu học tập, định nghĩa các mục tiêu và phạm vi các dịch vụ được cung cấp, nội dung và quá trình học tập.

Định nghĩa cho phương tiện để hỗ trợ và giám sát quá trình học tập, đảm bảo sẵn có và truy cập vào tài nguyên học tập cũng như môi trường học tập chính nó.

Lợi ích của ISO 29990

Tiêu chuẩn quốc tế iso 29990 xác định các nhu cầu cơ bản cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập trong giáo dục và đào tạo phi chính quy.;

Phát triển tính minh bạch và so sánh của các dịch vụ giáo dục và học tập không chính quy;

Tăng cường các hình thức kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ Học tập và khuếch đại tính thỏa đáng phân cấp của LSP;

ISO 29990 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận có thể được sử dụng cho hệ thống quản lý chất lượng để cung cấp và giám sát các dịch vụ học tập, quản lý rủi ro, quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực;

Thành tích iso 29990 cung cấp toàn bộ quản lý chất lượng và phát triển phương pháp trong tổ chức của bạn cho các dịch vụ đào tạo và học tập hiệu quả;

ISO 29990 hữu ích cho người học, người hỗ trợ và các bên khác, những người khuyến khích kết quả học tập hiệu quả;

Nâng cao sự tự tin của người học để trở thành dịch vụ học tập của bên thứ 3 cho giáo dục và đào tạo không chính quy được chứng nhận;

Đáp ứng nhu cầu hành chính và mong đợi của khách hàng;

Mở rộng hiệu quả, cắt giảm chi phí và giám sát các dịch vụ giáo dục và đào tạo phi chính quy.

Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng:

Giúp định hướng các hoạt động của tổ chức theo quá trình.

Quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo giáo dục không chính quy một cách có hệ thống và có kế hoạch.

Cải tiến liên tục hệ thống chất lượng và cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ.

Tăng tính hiệu quả:

Cung cấp các phương tiện giúp cho mọi người thực hiện công việc đúng ngay từ đầu để giảm thiểu khối lượng công việc làm lại.

Giảm được chi phí kiểm tra cho cả Doanh nghiệp và khách hàng.

Tăng năng lực cạnh tranh:

iso 29990 giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh thông qua việc chứng tỏ với khách hàng rằng: các sản phẩm họ cung cấp phù hợp với chất lượng mà họ đã cam kết.

Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tích luỹ những bí quyết làm việc– yếu tố cạnh tranh đặc biệt của kinh tế thị trường.

Giúp doanh nghiệp tiếp cận với đối tác và khách hàng trên thị trường toàn cầu nhờ có một tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đồng nhất.

Giúp doanh nghiệp xác định hiệu quả quá trình, phân tích, đánh giá chất lượng dịch vụ, ra quyết định quản lý, cải tiến hiệu quả hoạt động, nâng cao sự thoả mãn khách hàng thông qua những dữ liệu có ý nghĩa.

Mục tiêu của ISO 29990

Mục tiêu của iso 29990 là đưa ra một mô hình không cụ thể để thực hành và thực hiện thành thạo chất lượng.

Là một tài liệu tham khảo điển hình cho các nhà cung cấp dịch vụ học tập (LSP) và khách hàng của họ trong việc cấu hình, nâng cao và truyền đạt đào tạo không chính quy, chuẩn bị và cải thiện.

Tạo điện kiện thuận lợi

Nguồn lực đầy đủ (giảng viên, cơ sở hạ tầng và môi trường học tập);

Đánh giá tiêu chí giáo dục;

Quy trình nâng cao & xác thực;

Tính minh bạch / so sánh của các dịch vụ;

Đảm bảo chất lượng, minh bạch và so sánh trong các tổ chức giáo dục.

ISO 29990 về cơ bản được chia thành hai lĩnh vực: dịch vụ học tập (ví dụ: các dịch vụ này bao gồm thiết kế, cung cấp và giám sát dịch vụ học tập) và quản lý tại nhà cung cấp dịch vụ học tập, ví dụ như lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý rủi ro cũng như quản lý nguồn nhân lực.

Tiêu chuẩn này là Tiêu chuẩn đầu tiên cho các nhà cung cấp học tập hợp lệ và được áp dụng trên phạm vi quốc tế.

Những lợi thế cho các nhà cung cấp học tập là sự minh bạch của các dịch vụ của họ, so sánh quốc tế và các quy trình được xác định để đảm bảo chất lượng.

iso 29990 là một tiêu chuẩn quốc tế cho các nhà cung cấp đào tạo và đào tạo thêm.

Nó cung cấp một Tiêu chuẩn có thể chứng nhận và hiện đại theo các yêu cầu ISO cho Hệ thống quản lý.

Các địa chỉ tiêu chuẩn – lần đầu tiên có giá trị quốc tế – tất cả các loại tổ chức giáo dục.

Điều này bao gồm các giảng viên duy nhất, các nhà cung cấp hội thảo tư nhân, các tổ chức đào tạo thêm với các khóa học, chương trình giảng dạy và đào tạo nội bộ cũng như đào tạo thêm cho các tổ chức giáo dục và trường đại học cao hơn.

Tiêu chuẩn có một số tính năng phù hợp với các hệ thống quản lý khác, trên hết là với ISO 9001.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ISO 29990

Bước 1: Đăng ký chứng nhận

Bước 2: Xem xét và lập kế hoặc đánh giá

Bước 3: Đánh giá tài liệu

Bước 4: Đánh giá hiện trường

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại.

Luật Rong Ba cung cấp tư vấn cấp chứng nhận ISO 29990, thực hiện, tham vấn, phân tích khoảng cách, tài liệu, đánh giá nội bộ, đánh giá trước, đánh giá chứng nhận thông qua các tổ chức chứng nhận tốt nhất và các dịch vụ nâng cao, duy trì sau chứng nhận để cho phép tổ chức của bạn tận dụng tốt nhất iso 29990 hệ thống quản lý chất lượng.

 

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775