Iso 22301

Tìm hiểu về các mối nguy và thứ tự ưu tiên của các mối nguy đó đối với doanh nghiệp với những tiêu chuẩn quốc tế về tính liên tục trong kinh doanh. ISO 22301 chỉ ra những yêu cầu cho hệ thống quản lý để bảo vệ và giảm nguy cơ của những sự cố cũng như đảm bảo việc phục hồi doanh nghiệp sau những sự cố đó.

Tiêu chuẩn iso 22301 bao gồm quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập và quản lý hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS) một cách hiệu lực.

BCMS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu nhu cầu của tổ chức và sự cần thiết đối với việc thiết lập chính sách và mục tiêu quản lý kinh doanh liên tục.

Áp dụng và triển khai các kiểm soát và biện pháp để quản lý khả năng tổng thể của tổ chức nhằm quản lý các sự cố gián đoạn,

Theo dõi và xem xét kết quả thực hiện và hiệu lực của BCMS, và cải tiến liên tục dựa trên đo lường khách quan.

Iso 22301:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 22301:2012.

Chứng nhận iso 22301 là gì?

Iso 22301 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý liên tục kinh doanh. Hệ thống quản lý liên tục kinh doanh (BCMS) đã được phát triển để bảo vệ các công ty khỏi những rủi ro liên quan đến thời gian chết có thể xảy ra do sự gián đoạn hoặc thảm họa bất ngờ.

Sự gián đoạn đối với doanh nghiệp của bạn có thể dẫn đến mất doanh thu, sự cố rủi ro dữ liệu và không thể cung cấp dịch vụ khách hàng bình thường theo thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA).

Chứng nhận hệ thống quản lý liên tục kinh doanh 22301 iso sẽ hướng dẫn một công ty về cách lập kế hoạch tốt nhất cho các tình huống đó.

ISO / IEC 22301: 2012 đặt ra các yêu cầu cho hệ thống quản lý liên tục kinh doanh (BCMS) và được coi là khuôn khổ đáng tin cậy duy nhất để quản lý liên tục kinh doanh hiệu quả trên thế giới.

Tiêu chuẩn iso 22301 BCM được thiết kế để đảm bảo rằng hệ thống quản lý liên tục kinh doanh mạnh mẽ đã được thiết lập và các nhân viên nội bộ nhận thức đầy đủ về vai trò của họ trong hệ thống nếu xảy ra sự cố.

Việc triển khai BCMS mạnh sẽ giúp tổ chức của bạn nhanh chóng phục hồi sau thảm họa hoặc gián đoạn.

BCMS cũng có thể bảo vệ một tổ chức chống lại thiệt hại có uy tín có thể xảy ra do thời hạn bị bỏ lỡ, rò rỉ dữ liệu, hoạt động, ngừng hoạt động CNTT, hành động công nghiệp, khách hàng thất vọng hoặc tổn thất tài chính trực tiếp do sự gián đoạn.

Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn iso 22301 về quản lý kinh doanh liên tục này quy định các yêu cầu đối với việc hoạch định, thiết lập, áp dụng, triển khai, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý được lập thành văn bản nhằm bảo vệ khỏi, giảm khả năng xảy ra của, chuẩn bị cho, ứng phó với và khôi phục sau sự cố gián đoạn khi sự cố nảy sinh.

Các yêu cầu xác định trong tiêu chuẩn này mang tính khái quát và nhằm áp dụng cho mọi tổ chức hoặc các bộ phận của tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô và tính chất của tổ chức. Mức độ áp dụng các yêu cầu này phụ thuộc vào môi trường hoạt động và mức độ phức tạp của tổ chức.

Tiêu chuẩn này không hàm ý sự đồng nhất về cấu trúc của hệ thống quản lý kinh doanh liên tục (BCMS) mà để tổ chức thiết kế BCMS thích hợp với nhu cầu của mình và đáp ứng yêu cầu của các bên quan tâm của tổ chức.

Những nhu cầu này được hình thành từ yêu cầu pháp lý, chế định, yêu cầu của tổ chức và ngành công nghiệp, sản phẩm và dịch vụ, các quá trình được thực hiện, quy mô và cơ cấu của tổ chức và yêu cầu của các bên quan tâm của tổ chức.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tổ chức ở mọi loại hình và quy mô và mong muốn:

Thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến BCMS.

Đảm bảo sự phù hợp với chính sách kinh doanh liên tục đã tuyên bố.

Chứng tỏ sự phù hợp với các bên khác.

Muốn chứng nhận/đăng ký BCMS của mình bởi tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận.

Thực hiện việc tự xác định và tự công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này cổ thể được dùng để đánh giá khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng nhu cầu và nghĩa vụ về tính liên tục của chính mình.

Những lợi ích của iso 22301.

Tối đa hóa chất lượng và hiệu quả.

iso 22301 cung cấp khung dựa trên thông lệ quốc tế tốt nhất xung quanh khái niệm “Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Đạo luật”;

Linh hoạt trong thời gian gián đoạn.

Trong sự gián đoạn cục bộ hoặc thảm họa quốc tế, tổ chức của bạn sẽ có một quy trình liên tục kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh của bạn diễn ra suôn sẻ, hoặc nếu bị gián đoạn, bạn sẽ có thể đứng dậy và hoạt động nhanh chóng và hiệu quả để đảm bảo sự gián đoạn tối thiểu đối với các dịch vụ bạn cung cấp;

Lợi thế cạnh tranh.

 Đảm bảo niềm tin của khách hàng thông qua chứng nhận iso 22301, một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, đồng thời giành được cơ hội mới và giành được doanh nghiệp mới.

Cải tiến tổ chức.

Chứng nhận BCM cung cấp cho bạn sự hiểu biết rõ ràng về toàn bộ tổ chức của bạn. Điều này có thể cung cấp cho bạn những cơ hội mới để cải thiện;

Cải tiến nội bộ liên tục thông qua kiểm toán.

Trong quá trình chứng nhận, bạn sẽ tham gia kiểm toán thường xuyên để đảm bảo hệ thống quản lý của bạn được cập nhật.

Tuân thủ pháp luật và quy định.

Chứng minh cho các bên liên quan của bạn rằng bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định của khu vực.

Tiết kiệm chi phí.

 Tổ chức của bạn có thể giảm chi phí kiểm toán BCM nội bộ và bên ngoài, đồng thời cải thiện hiệu quả tài chính và giảm phí bảo hiểm gián đoạn kinh doanh.

Duy trì mức phân phối khách hàng tối ưu.

 Khung BCMS hỗ trợ các quy trình quản lý được tăng cường cho phép bạn cung cấp một mức độ thỏa thuận các dịch vụ và sản phẩm quan trọng trong khung thời gian xác định sau khi gián đoạn cho khách hàng của bạn.

Tăng cường quản lý nội bộ của bạn.

 BCMS cung cấp khả năng quản lý đã được chứng minh trong thời gian gián đoạn.

Quản lý danh tiếng.

 Chứng nhận iso 22301 củng cố cam kết của bạn trong việc cung cấp mức dịch vụ cao cấp cho các bên liên quan, ngay cả trong các điều kiện bất lợi.

Tiêu chuẩn ISO 22301 cung cấp cơ sở để hiểu, phát triển, triển khai và quản lý tính liên tục kinh doanh trong các tổ chức và mang lại sự tự tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp khi giao dịch với các bên liên quan cả trong và ngoài tổ chức của họ.

Tiêu chuẩn quốc tế này được thiết kế để giữ cho các doanh nghiệp hoạt động trong những tình huống khó khăn và bất ngờ nhất, chẳng hạn như thiên tai, thất bại CNTT, gián đoạn chuỗi cung ứng, sự can thiệp của chính phủ hoặc các mối đe dọa khác.

Tiêu chuẩn iso 22301 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Không chỉ các tổ chức lớn có thể bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn bất ngờ. Các công ty nhỏ cũng phải đối mặt với các mối đe dọa tương tự.

Bất kể quy mô tổ chức của bạn, khả năng đáp ứng hiệu quả là quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao các hệ thống quản lý liên tục kinh doanh iso 22301 được thiết kế để giúp bạn quản lý các rủi ro đe dọa sự vận hành trơn tru của doanh nghiệp của bạn và đảm bảo sự tồn tại của nó trong trường hợp bị gián đoạn. Và chúng tôi có thể chỉ cho bạn cách.

iso 22301

iso 22301

Định hình iso 22301 cho doanh nghiệp nhỏ.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai iso 22301 có thể cải thiện khả năng phục hồi của họ giống như các tổ chức lớn hơn.

Chúng tôi biết rằng bạn có thể có ngân sách chặt chẽ hơn và ít thời gian và nguồn lực hơn để áp dụng các quy trình quản lý liên tục kinh doanh cần thiết.

Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các gói phù hợp với doanh nghiệp của bạn và các mối đe dọa mà bạn gặp phải.

Chúng tôi có thể tùy chỉnh gói của bạn để chỉ bao gồm các dịch vụ bạn cần – loại bỏ chi phí và độ phức tạp không cần thiết khi triển khai iso 22301.

Chúng tôi có thể giúp bạn xác định các chức năng kinh doanh thiết yếu và cách thức mà chúng có thể bị ảnh hưởng bởi các sự cố.

Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách bảo vệ các chức năng quan trọng và giảm thiểu tác động của sự gián đoạn.

Bạn sẽ thấy iso 22301 có thể đưa bạn vào vị trí tốt hơn như thế nào khi cạnh tranh cho doanh nghiệp mới và cải thiện khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Điều khoản iso 22301.

Tổ chức bắt đầu áp dụng từ điều khoản 4 đến điều khoản 10 với nội dung cốt lõi của từng điều khoản cụ thể như sau:

Điều khoản 4-Hoạch định: Điều khoản này đưa ra các yêu cầu cần thiết cho việc thiết lập bối cảnh của BSMS khi áp dụng cho tổ chức cũng như các nhu cầu, yêu cầu và phạm vi.

Điều khoản 5-Thuộc Hoạch định: Điều khoản này tóm tắt các yêu cầu cụ thể đối với vai trò của lãnh đạo cao nhất trong BCMS và cách thức sự lãnh đạo kết nối mong đợi của mình với tổ chức thông qua tuyên bố về chính sách.

Điều khoản 6-Thuộc hoạch định: Điều này quy định các yêu cầu liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu chiến lược và hướng dẫn nguyên tắc đối với BCMS như một tổng thể.

Điều khoản 7-Thuộc hoạch định: Điều khoản này hỗ trợ việc triển khai BCMS liên quan đến thiết lập năng lực và trao đổi thông tin trên cơ sở định kỳ/hoặc khi cần với các bên quan tâm, đồng thời lập thành văn bản, kiểm soát, duy trì và lưu giữ hệ thống tài liệu theo yêu cầu.

Điều khoản 8-Thuộc thực hiện: Điều này xác định các yêu cầu đối với kinh doanh liên tục, xác định cách thức giải quyết các yêu cầu này và xây dựng các tài liệu/hồ sơ để quản lý sự cố gián đoạn.

Điều khoản 9-Thuộc kiểm tra: Điều này tóm tắt các yêu cầu cần thiết đối với đối với việc đo lường kết quả thực hiện quản lý kinh doanh liên tục, sự phù hợp của BCMS với tiêu chuẩn này và những mong đợi của lãnh đạo, tìm kiếm phản hồi của lãnh đạo về những mong đợi này.

Điều khoản 10-Thuộc hành động-Điều khoản này nhằm nhận biết và hành động đối với sự không phù hợp của BCMS thông qua hành động khắc phục.

Hình thức tư vấn Tư vấn phong phú tại Rong Ba Group

Tư vấn qua tổng đài

Trong tất cả các hình thức tư vấn pháp luật hiện nay, phương pháp qua tổng đài được lựa chọn nhiều hơn cả. Bởi đây là hình thức tư vấn nhanh chóng, tiết kiệm, không giới hạn khoảng cách địa lý và thời gian. Các tư vấn viên của Rong Ba Group làm việc 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ thông tin nào của bạn.

Cách kết nối Tổng đài Rong Ba Group

Để được các Luật sư và chuyên viên pháp lý tư vấn về chế độ thai sản, khách hàng sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Khách hàng sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động gọi tới số Tổng đài

Bước 2: Sau khi kết nối tới tổng đài tư vấn , khách hàng sẽ nghe lời chào từ Tổng đài và làm theo hướng dẫn của lời chào

Bước 3: Khách hàng kết nối trực tiếp tới tư vấn viên và đặt câu hỏi hoặc đề nghị được giải đáp thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội;

Bước 4: Khách hàng sẽ được tư vấn viên của công ty tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan

Bước 5: Kết thúc nội dung tư vấn, khách hàng lưu ý hãy lưu lại số tổng đài vào danh bạ điện thoại để thuận tiện cho các lần tư vấn tiếp theo (nếu có)

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group

Thời gian làm việc của Tổng đài Rong Ba Group như sau:

Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Thời gian làm việc: Từ 8h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 9h tối

Lưu ý: Chúng tôi sẽ nghỉ vào các ngày chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định hiện hành

Hướng dẫn Tư Vấn Luật tổng đài: 

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp luật bạn vui lòng Gọi số  nghe hướng dẫn và lựa chọn lĩnh vực cần tư vấn để gặp, đặt câu hỏi và trao đổi trực tiếp với luật sư, luật gia chuyên môn về Bảo hiểm Thai sản.

Trong một số trường hợp các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật của chúng tôi không thể giải đáp chi tiết qua điện thoại, Rong Ba Group sẽ thu thập thông tin và trả lời tư vấn bằng văn bản (qua Email, bưu điện…) hoặc hẹn gặp bạn để tư vấn trực tiếp.

Tư vấn qua email

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật qua email trả phí của Rong Ba Group bạn sẽ được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi, thanh toán phí tư vấn các Luật sư sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý: Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được các Luật sư tư vấn chính xác dựa trên các quy định của pháp luật. Nội dung trả lời bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật chính xác cho từng trường hợp.

Hỗ trợ giải quyết toàn bộ, trọn vẹn vấn đề: Cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề, tư vấn rõ ràng – rành mạch để người dùng có thể sử dụng kết quả tư vấn để giải quyết trường hợp thực tế đang vướng phải

Do Luật sư trực tiếp trả lời: Câu hỏi của bạn sẽ do Luật sư trả lời! Chúng tôi đảm bảo đó là Luật sư đúng chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, có khả năng tư vấn và giải quyết trường hợp của bạn!

Phí tư vấn là: 300.000 VNĐ/Email tùy thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc mà bạn đưa ra cho chúng tôi.

Nếu cần những căn cứ pháp lý rõ ràng, tư vấn bằng văn bản, có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Nhưng nếu bạn đang cần được tư vấn ngay lập tức, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn trực tiếp từ các Luật sư thì dịch vụ tư vấn pháp luật qua tổng đài điện thoại là sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn!

Tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng

Nếu bạn muốn gặp trực tiếp Luật sư, trao đổi trực tiếp, xin ý kiến tư vấn trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi!

Chúng tôi sẽ cử Luật sư – Chuyên gia – Chuyên viên tư vấn phù hợp với chuyên môn bạn đang cần tư vấn hỗ trợ bạn!

Đây là hình thức dịch vụ tư vấn pháp luật có thu phí dịch vụ! Phí dịch vụ sẽ được tính là: 300.000 VNĐ/giờ tư vấn tại văn phòng của Rong Ba Group trong giờ hành chính.

Số điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn: 

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn để phục vụ bạn theo giờ bạn yêu cầu!

Tư vấn luật tại địa chỉ yêu cầu

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật trực tiếp, gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến trực tiếp với Luật sư nhưng công việc lại quá bận, ngại di chuyển thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Đây là dịch vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý có thu phí Luật sư. Phí Luật sư sẽ được báo chi tiết cụ thể khi chúng tôi nhận được thông tin địa chỉ nơi tư vấn. Hiện tại Rong Ba Group mới chỉ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại nơi khách hàng yêu cầu.

Rong Ba Group sẽ cử nhân viên qua trực tiếp địa chỉ khách hàng yêu cầu để phục vụ tư vấn – hỗ trợ pháp lý. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật trực tiếp tại địa chỉ theo yêu cầu, bạn có thể đặt lịch hẹn với chúng tôi theo các cách thức sau:

Gọi đến số đặt lịch hẹn tư vấn của chúng tôi:  (Lưu ý: Chúng tôi không tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại này. Số điện thoại này chỉ kết nối tới lễ tân để tiếp nhận lịch hẹn và yêu cầu dịch vụ).

Chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận lịch hẹn và sắp xếp Luật sư phù hợp chuyên môn xuống trực tiếp theo địa chỉ bạn cung cấp để tư vấn – hỗ trợ!

Rong Ba Group cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Mọi thông tin bạn cung cấp và trao đổi qua điện thoại cho Rong Ba Group sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép nhằm tiêu hủy hoặc gây thiệt hại đến thông tin của quý khách hàng.

Tuân thủ pháp luật, tôn trọng khách hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc về đạo đức khi hành nghề Luật sư. Giám sát chất lượng cuộc gọi, xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp tư vấn không chính xác, thái độ tư vấn không tốt.

Với năng lực pháp lý của mình, Rong Ba Group cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Rong Ba Group cung cấp dịch vụ tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn chứng nhận Quốc tế của Luật Rong Ba về hoạt động xin cấp chứng nhận iso 22301.

Nếu bạn đọc còn thắc mắc hay băn khoăn nội dung tư vấn của chúng tôi xin vui lòng gọi theo hotline của Luật Rong Ba để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Hotline: 0347 362 775
Tư Vấn Online
Gọi: 0347 362 775